Kauza Key Investments

  • Firma Key Investments byla založená v březnu 1999 pod názvem SI Asset Management, v roce 2004 se přejmenovala na Key Investments.

Radnice pražských čtvrtí 6, 10 a 13 investiční společnosti dohromady svěřily několik stovek milionů korun:

  • radnice Prahy 6 spolupracovala s investiční společností již od roku 2003, v současné době se jedá o zhruba 250 miliónů korun
  • radnice Prahy 10 svěřila investiční společnosti zhruba 219 miliónů Kč, a to v roce 2009, tedy poté, co již společnost dostala několik pokut ČNB za porušení zákona o cenných papírech při poskytování investiční služby svým klientům (první pokuty KCP: 2003 a 2004, další: květen 2008),
  • radnice Prahy 13 svěřila investiční společnosti zhruba 200 miliónů Kč a to ještě o rok později na jaře roku 2010, nicméně v červenci 2011 se jí podařilo získat své peníze zpět, jak informuje např. idnes ve své wiki zde.

Média se začala o společnost Key Investments zajímat na podzim roku 2010, když společnost nedokázala vyplatit radnici Prahy 6 zhruba 200 milionů korun uložených do dluhopisů.

Skvělé shrnutí kauzy v reportáži ČT zde (reportáž z června 2011), reportáž z 15. 10. 2012 zde.

Kauze Key Investments se věnuje Česká pozice, můžete sledovat zde.

Jak to vidí Česká národní banka je možné nalézt v chronologickém přehledu zde a zde.

Dotaz na zastupitelstvu 5. 11. 2012 a odpověď starosty.

V září 2013 věřitelé nedostali první splátku, pro P10 se jednalo o  94 milionů (za dluhopisy ViaChem). Více Česká pozice.

Celkem MČ Praha 10 nakoupila cenné papíry v nominální hodnotě přes dvě stě milionů Kč: drží též dluhopisy E Side Property v nominální hodnotě 117 mil. Kč splatné 20.12.2024. Jen mimochodem: ve schváleném plánu zdaňované činnosti je příjem za prodej těchto dluhopisů stanoven na 95 mil. Kč…

Po stopách Key Investments v Praze 10 se v názorovém komentáři vydal i Pavel Mareš, 7. 10. 2013

KAŽDÉ DÍTĚ BY MOHLO DOSTAT 3,4 TISÍCE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. JAK SE DĚLÍ 17 MILIONŮ?

S novým školním rokem přinášíme text o školách v přírodě. Opírá se o data dostupná na webových stránkách MČ a upozorňuje na nerovnoměrné zapojení jednotlivých škol.

Pokud máte školou povinné děti, tak Vám určitě udělala radost informace, že škola v přírodě v Horském hotelu v Jánských lázních stojí jen 1200 Kč za týden a nikoliv skoro třikrát tolik jako kdekoliv jinde. Je tomu tak díky štědré podpoře městské části, která pobyt ve svém zařízení (vlastníkem je zřízená akciovka Praha 10 Rekreace) dotuje. Cena, kterou si hotel za plnou penzi účtuje, je 450 Kč/osoba a den (tj. 3150 Kč za týden**), což je cena obvyklá.

Hotel má sice kapacitu přes sto lůžek, ale na každého školáka se přeci jen nedostane. Na školu v přírodě totiž nejde jet o prázdninách a těch, jak všichni víme, mají děti docela dost. V posledních dvou školních letech byl tak Horský hotel na školy v přírode a lyžařské výcvyky využit 37 týdnů v roce.

Porovnání jednotlivých škol provedené na základě několika zjednodušujících předpokladů* ukazuje velké rozdíly mezi jednotlivými školami (Proč tomu tak je? Např. ZŠ Eden Vladivostocká uspokojí cca 41 % svých žáků, zatímco ZŠ Jakutská, V Rybníčkách či Olešská takřka všechny. ) a pokles podílu dětí, které se na dotovanou školu v přírodě dostaly (dětí ve školách rychle přibývá a kapacita Horského hotelu je daná).

Je velká škoda, že když se projekt před pěti lety rozjížděl, nepodařilo se navrhnout jej tak, aby byl pro všechny děti. Při celkové výši dotace škol v přírodě ve výši 17 mil. Kč v roce 2013 a pěti tisících dětech by totiž bylo možné podpořit každého školáka částkou 3,4 tisíce korun ročně.

* Vycházíme z rozpisů škol v přírodě dostupných na webových stránkách MČ od září 2011. Pro každý týden, který měla škola k dispozici předpokládáme účast 100 dětí na ŠvP. Nebereme v úvahu skutečnost, že některé pobyty nejsou od soboty do soboty a nerozlišujeme, zda se jednalo o ŠvP nebo lyžařský výcvik (proto lze v tabulce najít i více než 100% účast). Počet dětí účatních se ŠvP je tedy stonásobkem počtu přidělených týdnů. Počet dětí v jednotlivých školách vychází z údajů uvedených na webových stránkách MČ.Počet týdnů pobytu v horském hotelu od září 2011 do prosince 2013 je podíl všech dětí na ŠvP v daném období dělený početem žáků školy v dané škole.

Rozpis škol v přírodě od září 2011 je k dispozici zde.

** Uvedeny jsou ceny bez DPH. S DPH se tedy jedná o 518 Kč/ den tj. 3626 Kč/týden.

Publikováno 2.10.2013