Rozpočet 2014: Předvolební mejdan se schodkem 624 milionů

Navržený rozpočet na rok 2014:  Předvolební mejdan se schodkem 624 milionů

V pátek byl zveřejněn návrh rozpočtu MČ na tento rok s výdaji přesahujícími 2 miliardy Kč.

Vysoká rozpočtová rezerva

Pro každého, kdo v rozpočtu vidí plán samosprávy na další rok, je to však velké zklamání, protože skoro 20 % výdajů (tj. 370 milionů Kč!)  tvoří rozpočtová rezerva, o jejímž využití se rozhodne až v průběhu roku. Po zahrnutí povinných výdajů na veřejnou správu, školství a zeleň, běžících kulturních, sportovních a sociálních programů a nutných nebo dříve avizovaných investic, je tak prostor pro něco nového minimální.

Kamerový systém za 90 milionů

Úplným překvapením je vlastně pouze 90 milionová investice do kamerového systému v ulicích a základních školách a 20 milionů na elektronické třídní knihy. Druhým překvapením je dramatický nárůst příspěvku Centru sociální a ošetřovatelské pomoci o 43 milionů na celkových  93 milionů Kč. Nárůst tohoto příspěvku byl minimálně z důvodu zahájení provozu Vršovického zámečku nevyhnutelný, ale zvýšení o téměř 100% zarazí.

Předvolební dárečky

Jinak je rozpočet sestaven přesně tak, jak popisují statě o politicko-hospodářském cyklu: před volbami je třeba voličům jasně ukázat, že stávající politická garnitura je velmi schopná a jen blázen by dal ve volbách hlas někomu jinému. Budeme mít více květin, interaktivních tabulí, dětských i psích hřišť, kurzů pro ženy i seniory a přesně zacílených sociálních projektů. Veškeré populární slavnosti, koncerty, sportovní akce a ankety zůstanou zachovány. Opraví se chodníky, postaví mostky a zrekonstruují školy, školky i domovy pro seniory. Musíme jen doufat, že tlak blížících se voleb povede konečně i k faktickému, ne jen proklamovanému zvýšení počtu míst ve školkách.

Prohospodaření úspor

Zásadní otázkou je, jestli na  to všechno vůbec máme, a  jak zajistit vyrovnané nebo alespoň udržitelné financování MČ v horizontu delším než do říjnových voleb. Schodek rozpočtu činí 624 milionů Kč.  Téměř 80 % navrhovaných výdajů bude kryto z převodů ze zdaňované činnosti a přebytků minulých let. Pokud se podaří naplnit plán zdaňované činnosti, bude z úspor naakumulovaných v minulosti kryto 54 % navrhovaných výdajů. Jak vysoké (či spíše nízké) rezervy zbydou MČ v roce 2015, se nedá z veřejně dostupných údajů odhadnout.

Nůžky mezi příjmy a výdaji se velmi rychle rozevírají

Běžné, tj. každoročně se opakující příjmy, nestačí na krytí běžných výdajů. MČ nemá možnost ovlivnit vlastní příjmy, i místní koeficient u daně z nemovitostí stanovuje Magistrát. Státní rozpočet i rozpočet hl. m. Prahy jsou tak našponované, že s navýšením z nich plynoucích dotací počítat rozhodně nelze. Příjmy z pronájmů kvůli postupující privatizaci rychle klesají (ze 414 na 360 milionů mezi lety 2013 a 2014) a majetku na prodej už moc není. Demografická situace tlačí nahoru výdaje na školky, školy i služby pro seniory. Stáří nemovitého majetku vyžaduje stále rozsáhlejší opravy. Dnes prázdné objekty KD Eden, kino Vzlet ale i nově zakoupenou Čapkovu vilu bude třeba nějak zprovoznit.

Důvodová zpráva utopená v detailech a bez čísel

Toto všechno samozřejmě vedení radnice moc dobře ví. Bohužel zveřejněný rozpočet a důvodová zpráva se soustředí na detail bez jakéhokoliv komentáře širších souvislostí. Střednědobý výhled není komentován vůbec. Uvedenému poklesu provozních výdajů  téměř o třetinu mezi lety 2014 a 2015 snad nevěří vůbec nikdo.

Poznámka závěrem: Nerozumím tomu, proč jinak velmi pěkně zpracovaná důvodová zpráva neobsahuje žádné číselné údaje. Škodolibé vysvětlení je, že radnice chce, aby se občan procvičil v práci s MS Excel.  Alternativním vysvětlením pak jen úmyslná snaha od studia rozpočtu odradit.

Lucie Sedmihradská
autorka se zajímá o financování územních samospráv a hospodaření MČ Praha 10 zvlášť

PS: 20.2. od 18:00 můžete s autorkou článku v Městské knihovně Dům čtení Ruská nahlédnout do tajů obecního rozpočtu při přehledné prezentaci a následné diskuzi.

Další informace k rozpočtu jsou zde.

Publikováno 27.1.2014

Propagace na jedničku, hospodárnost… pod psa?

Co nám zbývá v této fázi prodeje městských bytů? aneb “Majetek hlavního města Prahy musí být využíván účelně a hospodárně…” §35 zákona o hl. městě Praze

Jak Praha 10 k majetku přišla

V roce 1993 převzala MČ do své správy asi 20 tisíc bytů v několika stovkách bytových domů. Koncem roku 2012 to pak bylo  asi 6 tisíc bytů. Vzhledem k rozsáhlé privatizaci a prodeji 150 bytů v elektronických aukcích (viz listopadový text níže)  jich nyní zbývá kolem 3000.

Lehko nabyl, lehko pozbyl?

Převzetí takového množství bytů udělalo z MČ Praha 10 jednu z nejbohatších obcí v celém státě, příjmy z nájemného a z privatizace dodnes umožňují jednak realizaci gigantických projektů, kterými se vedení radnice velmi rádo prezentuje: rekonstrukce LDN v Obloukově ulici (250 mil. Kč), rekonstrukce DSZS v Sámově ulici (280 mil. Kč) nebo rekonstrukce Zámečku (přes 300 mil. Kč), jednak zapojení do letadla Key Investments (minimálně 200 mil. Kč). V neposlední řadě pak zajišťují značnou atraktivitu naší MČ pro nejrůznější lobbisty a politické podnikatele.

I to málo, co víme…

Veřejně dostupné informace o bytovém fondu a jeho správě a privatizaci jsou poměrně kusé a spíš než co jiného nedostupné, proto pro dnešek pouze uvedeme otázky, na které bychom si my všichni jistě zasloužili odpovědi. Ono totiž i z toho známého mála leccos nesedí:

… a budí hodně dalších otázek:
1) Kolik a jakých domů bylo zařazeno do zatím poslední vlny privatizace schválené ZMČ před dvěma lety, 12. 12. 2011?

Ve stenozáznamu i v informacích na webu MČ  se píše o 139 domech, ale v seznamu, který je k dispozci tamtéž, je uvedeno již 141 domů.
Při původním projednávání seznamu domů k privatizaci 12.12.2011 na ZMČ ohlásil střet zájmů, tj. skutečnost, že se ho privatizace týká, pouze Viktor Lojík (TOP 09). Privatizace každého domu se pak schaluje zvlášť, tak, že prakticky na každém dalším zasedání zastupitelstva, se hlasuje o privatizaci dalších domů. Například 23.9.2013 při hlasování o privatizaci  oznámili  střet zájmů další dva zastupitelé, radní Tomáš Ján (ODS) a Kamila Procházková (TOP 09). Proč ho neohlásili již při prvním schvalování? Byly “jejich” domy na původním seznamu? Těžko říci, tento seznam zveřejněn nebyl. Ptali se na něj tehdy hned tři občané a všechny si tehdejší místostarosta Zoufalík pozval do kanceláře, kýžený seznam ovšem veřejnosti nezpřístupnil.

2) Jaké domy se privatizují? Malé, velké, opravené, zanedbané?

Podle informací MČ by se mělo zdát, že ty zanedbané. Dojděte se však podívat do Jakutské ulice na domy lichá čísla 1–21: nová fasáda, nová okna. Rekonstrukce za 27,7 mil. Kč proběhla v roce 2012,  8,5 mil. Kč se uhradilo z dotace od SFŽP.

Co si z toho odnést?

Pokud spojíme informace uvedené výše, tj. že se 12. 12. 2011 schválil seznam privatizovaných domů se zdůvodněním, že jsou ve špatném stavu a vyplatí se je prodat, domy v Jakutské se na podzim roku  2012 kompletně zrevitalizovaly a v roce 2013 zprivatizovaly a náhodou tam bydlí dva zastupitelé … je to trochu hodně náhod najednou, že?

Při srovnání seznamu domů odsouhlasených k prodeji ZMČ, seznamu provedených nadlimitních oprav a investic do bytových domů v letech 2009–2012 a seznamu oprav bytových domů podle rámcové smlouvy  je zřejmé, že od roku 2009 proběhl nějaký druh opravy asi ve třetině dnes privatizovaných domů.

Například v domech Mrštíkova 33 a Starostrašnická 35 byla na konci roku 2012 vyměněna okna za 3 mil. Kč a 23.9.2013 byly domy schváleny k privatizaci. Byly už na seznamu schváleném v prosince 2011?

V podstatě jen další otázky:
3) Kolik je volných, tj. dlouhodobě nepronajatých, bytů nebo nebytových prostor ve správě MČ?

Pokud se zeptáte prakticky kohokoliv, kdo bydlí buď v obecním domě nebo domě, kde MČ ještě vlastní nějaké byty, uvede příklad roky prázdného bytu ze svého okolí.

Z nebytových prostor jsou dobře vidět především prázdné obchody: Jak dlouho byla prázdná třeba bývalá prodejna obuvi na Kubánském náměstí a teď je pro změnu prázdný bývalý sport bar také na Kubánském náměstí? Nebo bývalá zmrzlina u Elišky v Litevské ulici? Bývalá drogerie s papírnictvím na Koh-i-nooru? Poslanecká kancelář v Mrštíkové zrekonstruovaná za 2. 4 mil Kč  je prázdná už od rozpuštění sněmovny  28.8.2013  , při nájemném 34 tis. Kč za měsíc ušlý zisk rychle roste.

A nově prázdné prostory, třeba bývalé domácí potřeby na Moskevské (hned vedle Vršovického knihkupectví, na rohu Čechova náměstí), zase připomínají otázku, jestli by MČ neměla podporovat služby (a obchody) určitého typu tím, že dostanou odlišný nájem než třeba banky (kterých se právě na Moskevské nově vyrojilo jako hub po dešti).

Co víme nabeton:

K prodeji v elektronických aucích ZMČ vloni (2013) schválilo 244 (!) bytů.
Dále se množí svědectví, že MČ nehradí včas a řádně příspěvky do fondu oprav v domech, ve kterých je členem daného SVJ (společenství vlastníků jednotek).

Co s tím?

Určitě vás napadne spousta dalších otázek a příkladů, které by si zasloužily odpověď nebo  vysvětlení, a to bez ohledu na to jestli bydlíte v obecních, privatizovaných nebo jiných domech. Bytové hospodářství je totiž jednou z klíčových oblastí hospodaření naší doposud tak bohaté MČ a má extrémní dopad na příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu. A jelikož se v minulých letech rozpočet schvaloval na ZMČ v únoru, můžeme vás pozvat na 20.2. do Domu čtení v Ruské, kde o něm platforma Společně pro Desítku iniciuje nezávislou diskuzi. Předtím se 16.1. sejdeme na diskuzi o budoucnosti vily Karla Čapka  – další z nemovitostí, jimiž by se správci naší obce měli, konzultujíce odborníky, intenzivně zabývat.

Těšíme se na vás.

14.1.2014, Zaostřeno na 10

Rámcová smlouva – tunel jako Blanka

Stavební zakázky na Praze 10 na základě Rámcové smlouvy  – tunel jako Blanka

Jistě jste si mnozí z Vás všimli, že poslední dobou se ve velkém začal opravovat nemovitý majetek ve správě MČ Praha 10.

Jsou vyměňována okna, zateplovány budovy, probíhá rekonstrukce vnitřních rozvodů v bytových domech. To samé se děje i ve školních, sociálních a zdravotních zařízení ve vlastnictví MČ. Veškeré tyto aktivity hodnotím kladně, kdyby nedocházelo prostřednictvím těchto bohulibých činností k pravděpodobnému vyvádění části veřejných peněz do soukromých či stranických kapes.

Co mne k této domněnce vede?

Po mnohahodinovém studiu Rámcové smlouvy na stavební práce,* která všechny tyto opravy zastřešuje a financuje, jsem dospěl k závěru, že tato smlouva, vysoutěžená formou veřejné zakázky, snížila sice administrativní zátěž pro úředníky radnice, to připouštím, ale za cenu předražení stavebních prací které byly, jsou a budou s použitím této rámcové smlouvy zadány a to o desítky procent. Při celkovém max. objemu prací 1,6 mld Kč za 4 roky bez DPH si každý umí spočítat, kolik stovek milionů nakonec zůstane někomu mezi prsty.

Nájemci obecních bytů, podívejte se na profilu zadavatele MČ Praha 10,* kolik Vás stála výměna oken, zateplení nebo rekonstrukce instalací. To všechno pak zaplatíte při privatizaci těchto domů. Výměna oken za dvojnásobek tržní ceny není výjimkou. Zajímejte se o své okolí! Jsou to také Vaše peníze.

Na sebe navazující opravy bytových domů přes rámcovou smlouvu a jejich následná privatizace je “Letadlo”, které umožňuje točit další a další peníze. Bohužel v pátém kole se to celé zhroutí, ale to už tady stávající politická reprezentace nebude…

Aktuálně je dán podnět Kontrolní komisi MČ Praha 10 k prošetření výše uvedených skutečností.

S  výsledky šetření Vás budu průběžně seznamovat.

Zdraví Vás  Ing. Miroslav Kos  občan Prahy 10

* v případě nefunkčních prokliků zkuste do prohlížeče zadat přímo https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10


Namátkově jsme vybrali pět položek z rámcového soupisu prací a porovnali je s cenami  ÚRS. Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Červeně jsou označeny jednotkové ceny z rámcové smlouvy, které překračují ceny ÚRS. Obecně jsou ceny ÚRS považovány za vyšší než ceny, za které se skutečně staví.

O rámcové smlouvě jsme již psali zde.

Přidejte se se svým názorem v novém roce i vy!
Nebo si ho vytvořte – na tomto webu každý týden vydáváme nové informace týkající se Prahy 10, každý měsíc je pak shrnuje pravidelný občanský zpravodaj.
Žijete tu? Sledujte ty nejaktuálnější akce též na Facebooku!