Participace veřejnosti na rozhodování o nové radnici: další šance vniveč

Participace veřejnosti na rozhodování o nové radnici: Škoda další promarněné šance zvýšit vzájemnou důvěru.

Říkáte si občas, co z toho ty úřady mají? Proč prostě nezveřejní vše, co zveřejnit lze? Většinu textů dnes přece mají elektronicky a v různých databázích, technicky to nemůže být takový problém… Nebo jsou ty důvody ještě v něčem jiném? Nad tím se zamýšlí Lucie Sedmihradská.

Narazila jsem na zajímavý článek Dorothey Greiling a Kathariny Spraul  “Accountability and the challenges of information disclosure”, který se mimo jiné věnuje důvodům pro neposkytování informací občanům. Aplikace dvou obecněji známých teorií přesně vysvětluje “past”, ve které se ocitne kdokoliv, kdo se začne zajímat o činnost a hospodaření libovolného úřadu nebo samosprávy. Pokračování textu Participace veřejnosti na rozhodování o nové radnici: další šance vniveč