Rámcová smlouva – tunel jako Blanka

Stavební zakázky na Praze 10 na základě Rámcové smlouvy  – tunel jako Blanka

Jistě jste si mnozí z Vás všimli, že poslední dobou se ve velkém začal opravovat nemovitý majetek ve správě MČ Praha 10.

Jsou vyměňována okna, zateplovány budovy, probíhá rekonstrukce vnitřních rozvodů v bytových domech. To samé se děje i ve školních, sociálních a zdravotních zařízení ve vlastnictví MČ. Veškeré tyto aktivity hodnotím kladně, kdyby nedocházelo prostřednictvím těchto bohulibých činností k pravděpodobnému vyvádění části veřejných peněz do soukromých či stranických kapes.

Co mne k této domněnce vede?

Po mnohahodinovém studiu Rámcové smlouvy na stavební práce,* která všechny tyto opravy zastřešuje a financuje, jsem dospěl k závěru, že tato smlouva, vysoutěžená formou veřejné zakázky, snížila sice administrativní zátěž pro úředníky radnice, to připouštím, ale za cenu předražení stavebních prací které byly, jsou a budou s použitím této rámcové smlouvy zadány a to o desítky procent. Při celkovém max. objemu prací 1,6 mld Kč za 4 roky bez DPH si každý umí spočítat, kolik stovek milionů nakonec zůstane někomu mezi prsty.

Nájemci obecních bytů, podívejte se na profilu zadavatele MČ Praha 10,* kolik Vás stála výměna oken, zateplení nebo rekonstrukce instalací. To všechno pak zaplatíte při privatizaci těchto domů. Výměna oken za dvojnásobek tržní ceny není výjimkou. Zajímejte se o své okolí! Jsou to také Vaše peníze.

Na sebe navazující opravy bytových domů přes rámcovou smlouvu a jejich následná privatizace je “Letadlo”, které umožňuje točit další a další peníze. Bohužel v pátém kole se to celé zhroutí, ale to už tady stávající politická reprezentace nebude…

Aktuálně je dán podnět Kontrolní komisi MČ Praha 10 k prošetření výše uvedených skutečností.

S  výsledky šetření Vás budu průběžně seznamovat.

Zdraví Vás  Ing. Miroslav Kos  občan Prahy 10

* v případě nefunkčních prokliků zkuste do prohlížeče zadat přímo https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10


Namátkově jsme vybrali pět položek z rámcového soupisu prací a porovnali je s cenami  ÚRS. Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Červeně jsou označeny jednotkové ceny z rámcové smlouvy, které překračují ceny ÚRS. Obecně jsou ceny ÚRS považovány za vyšší než ceny, za které se skutečně staví.

O rámcové smlouvě jsme již psali zde.

Přidejte se se svým názorem v novém roce i vy!
Nebo si ho vytvořte – na tomto webu každý týden vydáváme nové informace týkající se Prahy 10, každý měsíc je pak shrnuje pravidelný občanský zpravodaj.
Žijete tu? Sledujte ty nejaktuálnější akce též na Facebooku!