Infožádosti: záleží na každém slovíčku!

O tom, nakolik Úřad MČ Praha 10 informuje veřejnost o své činnosti, financích a rozhodnutích jednotlivých orgánů můžeme diskutovat neomezeně: lidé mimo úřad najdou mnoho nedostatků, lidé z úřadu až na výjimky  doloží, že dodržují zákony, které informační povinnost upravují.

Občané postrádají informace o výdajích na mediálně vděčné akce financované radnicí

Přehled odpovědí na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, však jasně ukazuje, že občané postrádají podrobnější informace o výdajích na nejrůznější akce pro veřejnost: Oslava koupě vily Karla Čapka , Gutovka v květnu a v červnu 2014  nebo i říjnové Dny Prahy 10 . Pokračování textu Infožádosti: záleží na každém slovíčku!