Problematické hospodaření MČ Praha 10 s byty

Dnes přinášíme text vystoupení Ing. V. Piláta, přednesený na jednání zastupitelstva 16. prosince 2013. Kolika z vás (nás) mluví z duše?

Vážení přítomní,

jako předseda Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Holandská 1328 nemohu nevidět, že zřejmě mnohé byty se privatizují, či jinak realizují, jinými než průhlednými cestami. Obávám se, že nelegálními. A to přesto, že se MČ Praha 10 mnohými medializovanými akcemi snaží o image řádného hospodáře nejen s bytovým fondem.

Jak jinak lze vysvětlit, že jen v našem SVJ s 16-ti bytovými jednotkami lze hned u 4 bytů doložit problematické hospodaření MČ Praha 10 s byty. Jen u tohoto SVJ se jedná o 25 % bytů. Obáváme se, že nejsme výjimkou a podobné praktiky by bylo možné zjistit i u dalších SVJ.

Z prvního bytu byl před třemi roky vystěhován do náhradního bytu v jiném domě bezproblémový mladý nájemník s rodinou a nebyla mu umožněna již započatá privatizace jeho bytu poté, kdy se ohradil proti chybě v prohlášení vlastníka. Ohradil se proti započítání balkonu, který neměl, protože byt je v přízemí. Byt je již 3 roky prázdný. Nenajdete ho nikde v seznamech prodejů bytů.

U druhého bytu oprávněný nájemce zemřel v průběhu započaté privatizace. Prostřednictvím angažované realitní kanceláře a bílého koně byl byt obratem přeprodán.

Třetí byt, soudně vyklizený po neplatiči, byl prostřednictvím bílého koně v privatizaci prodán a dnes jsou z bytu kanceláře, kde sídlí dvě firmy, což je v rozporu s využíváním bytového fondu.

U čtvrtého bytu, soudně uvolněného po neplatiči, si SVJ vynutilo po roce snažení vyklizení opuštěného bytu, neboť hrozila epidemie a bez roušky se nedalo do bytu vstoupit. K našemu překvapení byl tento byt v listopadu 2013 zařazen do výběrového řízení nájemních bytů přesto, že je v privatizovaném domě, kde by všechny byty měly mít v reálně dohledné době konkrétní vlastníky. Tím MČ Praha 10 prodlužuje agonii vztahů MČ Praha 10 s SVJ, neboť MČ není připravena na úlohu vlastníka bytů v rámci SVJ. Od počátku zápasí se základní povinností vlastníka, tj. hradit v řádném termínu předepsané poplatky. Více se po ní ani nechce. Nyní, kdy to MČ Praha 10 zjevně přerostlo přes hlavu, problém řeší přes privátní firmu, místo toho, aby se snažila urychlit dokončení privatizace bytů.

Případ tohoto bytu však ukazuje ještě na jeden aspekt. Dosud jsem se domníval, že Program bydlení je zejména sociálním programem a ne zástěrkou pro neprůhledné hospodaření s byty. Pokud si vylustrujete na veřejných zdrojích předsedu představenstva Programu bydlení a.s., jistě dojdete k podobným závěrům.

Proto se dotazuji:
1/ Proč nebyl čtvrtý byt nabídnut přes elektronickou aukci k prodeji a v rozporu se zásadami privatizace a byl zařazen do výběrového řízení 32  nájemních bytů v rámci Programu bydlení?

2/ Kde jsou zveřejněny výsledky výběrového řízení na 32 nájemních bytů z listopadu 2013?

3/ Kdy bude privatizován byt, již 3 roky prázdný, na němž neváznou žádné závazky minulého nájemce a je způsobilý k okamžitému využívání?

4/ Kdo je odpovědný za nestandardní (snad i nezákonné) postupy realizace výše uváděných bytů?

Ing. Vladimír Pilát

Publikováno 3. 2. 2014

Připomínáme, že právo vystoupit na jednání zastupitelstva má každý občan, který má trvalé bydliště v MČ Praha 10 nebo zde vlastní nemovitost. Příští zasedání Zastupitelstva MČ se uskuteční v pondělí 10. 2. 2014 od 13 hodin. Program je k dispozici na úřední desce. Jak na to, píšeme zde. Videoarchiv zde.