Významná položka v rozpočtu MČ: rekonstrukce Polikliniky Malešice za 80 milionů

Bydlíte v Malešicích? Jste odjinud, ale potřebujete občas na pohotovost? Jistě využíváte služby tamní polikliniky…

Můj komentář se týká výdajové položky rozpočtu 6121, ORG 210040 – rekonstrukce Polikliniky Malešice, na kterou je navrhováno 80 mil. Kč.

Nejprve bych se ale rád zmínil o předloženém rozpočtu na rok 2014 jako takovém. Ve výdajové stránce – hlavně investičních výdajích, jsme se silně rozvášnili. Ale není se co divit, komunální volby jsou přede dveřmi a voliče je potřeba přitáhnout na tu správnou stranu. Snad i slepému musí být jasné, že většina externích zakázek zadávaných radnicí,  jako jsou právníci, odhadci, znalci, studie na cokoliv, rámcová smlouva, akce typu Dny Prahy 10, údržba zeleně atd.  jsou pravděpodobně předraženy o desítky procent. To nejsou jednotky milionů, to nejsou ani desítky milionů, to jsou přímo stovky milionů, které za letošní rok zdejší konšelé převedou z kapes nás občanů Prahy 10 a daňových poplatníků do bezedných kapes nedaňových podvodníků, kteří stojí v pozadí zdejšího vládního seskupení. Pokračování textu Významná položka v rozpočtu MČ: rekonstrukce Polikliniky Malešice za 80 milionů

24. 3. 2014 – ZMČ: Kdo se ptá, dozví se více než mnohý zastupitel

Ptejme se tedy o 106!

Absurdní fraška výměny pozic ve vedení naší radnice pokračovala na včerejším zastupitelstvu, které trvalo jen hodinu, ale zaznělo toho dost. Třeba i to, že členem finančního výboru je Vladislav Lipovský (ex-ODS), který je politicky odpovědný za Key Investment. A že úředníci nebudou chodit na diskuse s občany, o tom co je trápí, protože musí pracovat. Interpelovaní zastupitelé i tajemník úřadu nečekaně přímo reagovali na vystoupení občanů. Podívejte se na videozáznam z jednání, kde po rozkliknutí záložky ZOBRAZIT VÍCE naleznete podle titulků přesně to, co Vás bude zajímat.

Novým místostarostou je Ivan Vinš (ex-ODS, nyní nezávislý)

Ivan Vinš nahradil na pozici místostarosty Milana Richtera (ODS), který na ni před měsícem z osobních důvodů rezignoval. V Radě bude zodpovědný za správu majetku, včetně obchodních společností MČ, bytovou politiku, investice a školství. Zastupitelé si odhlasovali, že volba neproběhne tajně, tak jak je uvedeno v jednacím řádu, ale veřejně. Že by si v koalici  navzájem úplně nevěřili? Pokračování textu 24. 3. 2014 — ZMČ: Kdo se ptá, dozví se více než mnohý zastupitel

Pohádka o radniční losovačce

Bylo jednou jedno království, kde vládl král Milan I. Zoufalý. Král sám sebe považoval za dobrého hospodáře a tak se mu nedivme, že ho neustálé a náročné přidělování veřejných zakázek tak zmáhalo, že si jednoho krásného rána řekl: Pojďme v našem království vyhlásit jedno velké výběrové řízení na opravy a rekonstrukce všech našich škol, školek a dalších objektů říše a přidělit ho několika nejpoctivějším šlechticům. Ať si sami tyto zakázky přerozdělí mezi své věrné poddané.

A jak si král usmyslel, tak se i stalo. Pokračování textu Pohádka o radniční losovačce

Samotné kamery bezpečnost občanů nijak nezvýší

Velmi mě v rozpočtu MČ na rok 2014  zaskočila položka devadesát milionů Kč za rozšíření stávajícího bezpečnostního kamerového systému na Praze 10. Také si přeji bezpečnou a čistou Desítku. Rád bych však upozornil na to, že bezpečnost ve městě se nesnižuje přímo úměrně s množstvím investic do kamerových systémů a dokonce od určité hranice mají další kamery na celkovou kriminalitu v dané oblasti nepatrný vliv.

Stejnou částku je tedy možné investovat do bezpečnosti více promyšleným a diverzifikovaným způsobem. Důležitým faktorem pro objektivní a ještě více pro subjektivní bezpečnost (tj. pro pocit bezpečí) jsou strážníci v ulicích města.

Především lze ale podporovat bezpečnost ve městě řadou nepřímých opatření. Zaprvé kultivací veřejných prostor. Špinavá, opuštěná zákoutí jsou místy jako stvořenými pro přepadení, vandalismus, užívání drog a další sociopatologické jevy. A že je takových míst na desítce dost. Stačí se například projít jen po blízkém okolí úřadu a zeptat se obyvatel Vlasty.

Na sociopatologické jevy upozornili také občané účastnící se participačních aktivit na Náměstí Svatopluka Čecha, které probíhaly během festivalu Zažít město jinak v září 2013. Nevím, jakým způsobem má městská část v úmyslu s výstupy setkání a navrženými opatřeními dále pracovat. Je však zřejmé, že navržené revitalizační kroky, které budou mít pozitivní dopad na bezpečnost náměstí a blízkého okolí, jsou smysluplnější investicí do bezpečnosti než nákup dalších kamer.

V každém případě platí, že investice do preventivních kroků, mezi něž patří pečlivá údržba a revitalizace veřejných prostor, osvěta (zejména u nejohroženějších skupin obyvatel – dětí, mládeže a seniorů), dostatečný počet, kvalitní příprava a zázemí strážníků, ale i tvorba a průběžná aktualizace bezpečnostních map ve spolupráci odborníků s obyvateli, jsou dlouhodobě efektivnějšími opatřeními než investice do plošně aplikovaných bezpečnostních technologií. Proto by do nich desítka jako moderní radnice měla prioritně investovat.

Martin Veselý
urbánní antropolog