Samotné kamery bezpečnost občanů nijak nezvýší

Velmi mě v rozpočtu MČ na rok 2014  zaskočila položka devadesát milionů Kč za rozšíření stávajícího bezpečnostního kamerového systému na Praze 10. Také si přeji bezpečnou a čistou Desítku. Rád bych však upozornil na to, že bezpečnost ve městě se nesnižuje přímo úměrně s množstvím investic do kamerových systémů a dokonce od určité hranice mají další kamery na celkovou kriminalitu v dané oblasti nepatrný vliv.

Stejnou částku je tedy možné investovat do bezpečnosti více promyšleným a diverzifikovaným způsobem. Důležitým faktorem pro objektivní a ještě více pro subjektivní bezpečnost (tj. pro pocit bezpečí) jsou strážníci v ulicích města.

Především lze ale podporovat bezpečnost ve městě řadou nepřímých opatření. Zaprvé kultivací veřejných prostor. Špinavá, opuštěná zákoutí jsou místy jako stvořenými pro přepadení, vandalismus, užívání drog a další sociopatologické jevy. A že je takových míst na desítce dost. Stačí se například projít jen po blízkém okolí úřadu a zeptat se obyvatel Vlasty.

Na sociopatologické jevy upozornili také občané účastnící se participačních aktivit na Náměstí Svatopluka Čecha, které probíhaly během festivalu Zažít město jinak v září 2013. Nevím, jakým způsobem má městská část v úmyslu s výstupy setkání a navrženými opatřeními dále pracovat. Je však zřejmé, že navržené revitalizační kroky, které budou mít pozitivní dopad na bezpečnost náměstí a blízkého okolí, jsou smysluplnější investicí do bezpečnosti než nákup dalších kamer.

V každém případě platí, že investice do preventivních kroků, mezi něž patří pečlivá údržba a revitalizace veřejných prostor, osvěta (zejména u nejohroženějších skupin obyvatel – dětí, mládeže a seniorů), dostatečný počet, kvalitní příprava a zázemí strážníků, ale i tvorba a průběžná aktualizace bezpečnostních map ve spolupráci odborníků s obyvateli, jsou dlouhodobě efektivnějšími opatřeními než investice do plošně aplikovaných bezpečnostních technologií. Proto by do nich desítka jako moderní radnice měla prioritně investovat.

Martin Veselý
urbánní antropolog