Open source nebo Open peněženka?

V letošním rozpočtu Prahy 10 mě kromě jiného zaujala i částka 4,5 mil. Kč za nákup softwaru od firmy Microsoft pro potřeby úřadu. Za tuto sumu se má dle sdělení úředníků pořídit 450 licencí aktuálního kancelářského balíčku Microsoft Office. Pravda je, že marketingová strategie Microsoftu vede od letošního dubna k ukončení podpory pro produkt Office 2003. Takže o změně uvažovat musíme. Ale není 10 000 Kč za jednu licenci přeci jen moc? Pokračování textu Open source nebo Open peněženka?

Kavárna U Borise

Bývalou hernu a ber nechla MČ na podzim 2011 kompletně zrekonstruovat za téměř 2,4 mil Kč. Následně pak prostory od 1.2.2012 pronajala 2 poslancům ODS Borisi Šťastnému a Janu Florianovi. Poslanci sice platili slušný nájem (4 950 Kč/m2/rok), ale kvůli rozpuštění snemovny v létě 2013 kancelář po roce a půl opustili.

Celková ekonomika projektu nevychází nic moc:

  • náklady na rekonstrukci: 2 367 621 Kč
  • výnosy z pronájmu (únor 2012 – srpen 2013): 642 675 Kč
  • ztráta: 1 724 946 Kč
MČ vlastní supermoderní kancelář na velmi lukrativním místě, která je již 9 měsíců prázdná. Bohužel to není jediný prázdný nebytový prostor ve vlastnictví MČ. Jen do očí bije víc, než jiné.Publikováno 16.5.2014


Tématu lukrativního prostoru u metra Strašnická se věnují především tyto články:

O.s. Útulné Strašnice v pondělí 27. února 2012 po páté hodině večerní na rohu ulic Starostrašnická a Mrštíkova otevře pouliční kavárnu na místě chystané poslanecké kanceláře a nechá zaznít hlas veřejnosti. V lukrativním osmdesátimetrovém přízemním prostoru na nároží u metra mají proti vůli občanů Strašnic za roční nájem 650.000 Kč ročně začít úřadovat poslanci za ODS Štastný a Florián. Místním přitom ve Strašnicích daleko spíš schází kavárna, čajovna nebo podnik, kam by se dalo jít s dětmi, poslaneckých kanceláří je v několik set metrů vzdálené budově dostatek.

29. 2. 2012
http://www.strasnice.org/news/obyvatele-strasnic-se-ozvali-proti-spornemu-pronajmu-nebytovych-prostor-poslanci-b-stastnemu/

Na rohu ulic Mrštíkovy a Starostrašnické, na jednom z nejlepších míst starých Strašnic, vznikla před několika měsíci i přes protesty místních poslanecká kancelář. Místu by daleko víc prospěla kavárna nebo čajovna, ale když už si to místo vybrali naši zákonodárci, budiž – tak se s nimi budeme moci alespoň scházet u nás a nebudeme se muset trmácet do podhradí. Dvěře kanceláře však zůstaly zamčené, jen výlohy se pokryly reklamami na modré ptáky, jak kdosi trefně napsal na jeden ze slepých výkladů. A tak mě napadlo se pánům poslancům ozvat a domluvit si s nimi schůzku.

14. 5. 2012
http://www.strasnice.org/news/jak-jsme-od-pana-poslance-nedostali-kavu/

Bytový dům Malešice

MČ se rozhodla z Penzionu Malešice vybudovat Bytový dům Malešice, ve kterám má vzniknout 195 malometrážních bytů a jednotek  (kvůli zastínění objektu novostavbou Byty Malešice není možné některé „byty“ zkolaudovat jako byty), které budou využity jako sociální nebo startovací.

Rekonstukce je prováděna na základě Rámcové smlouvy v rámci tzv. minitendru za cca 211 mil. Kč. V tuto chvíli Subterra a.s. intenzivně staví.

Publikováno 16.5.2014


Provozovatelem Penzionu Malešice se po Tommi Holding s.r.o. stala patrně na začátku roku 2012 Praha 10 – Majetková, a.s.

Vysoké odstupné dosavadnímu nájemci, firmě Tommi, bylo zmíněno i v článku zveřejněném v týdeníku Euro „Milionový nápad“ (13.2.2012, č. 32) a celkové náklady na přestavbu penzionu byly vyčísleny následovně:

Náklady

„Přestavovat už stojící budovu, ve které je navíc nájemce se spoustou závazků, není právě jednoduché. Sečteno a podtrženo: městská část zaplatí za všechny náklady spojené s přestavbou více než 250 milionů korun. Cena za jeden malometrážní „sociální“ byt v již stojícím a dosud fungujícím penzionu se tak vyšplhá na více než 1,6 milionu korun. Kudy vede cesta k této pozoruhodné částce? 37 milionů činí odstupné pro společnost Tommi Holding. Penzion totiž měla mít pronajatý až do konce roku 2016. Příjmy z nájemného do radniční kasy tedy klesnou o 9,5 milionu ročně, což vynásobeno pěti znamená 47,5 milionu korun. Kvůli opravám, které se společnost Tommi Holding zavázala v průběhu dalších pěti let provádět, přijde o dalších devět milionů korun. K tomu připočtěme náklady na celkovou rekonstrukci, na kterou radnice vyčlení 158,5 milionu, a dostáváme se ke konečnému číslu 252 milionů korun.“

Na zastupitelstvu dne 4. 5. 2012 se v bodě 15 pod formulací „informace o realizaci záměru vybudování nových nájemních bytů, které budou mít charakter sociálního bydlení“, skrývaly podrobnější informace o chystané přestavbě. Hlavním cílem je dle slov místostarosty Lipovského toto: „Bude se jednat o malometrážní byty o rozměrech 35 – 50 metrů čtverečních v základním standardu, které budou přidělovány ze sociálních důvodů, tzn. hlavně seniorům a mladým rodinám, mimo jiné i jako způsob řešení jednostranného zvýšení nájemného z bytu.“ (viz stenozáznam ze ZMČ 4. 5. 2012)
Lipovského tvrzení

Zatím však podle všeho neexistuje propočet provozních nákladů budovy, tudíž není zřejmé, jak vysoké „sociální“ nájemné skutečně bude. Lipovský též uvedl: „tento objekt provozovat Majetková, a.s., z čehož potažmo Majetkové, ale i  městské části, plynou příjmy a bude to znamenat vyšší výnos do rozpočtu městské části Praha 10.“

Využití budovy

V minulosti se na fóru Prahy 10 občané již na využití budovy ptali. A jaká má být programová náplň přestavěného Penzionu?

  • Nemá jít o dům s pečovatelskou službou, ale o kombinaci trvalého (byty) a krátkodobého (startovacího) bydlení (penzion). (Důvodem je patrně i to, že nová výstavba povolená městskou částí v blízkosti Penzionu tyto byty zastínila a není je možné využívat na trvalé bydlení.)
  • V přízemí se plánují obchody, v 1. patře nejspíš zůstane stávající fitness a k němu přibude klub pro matky s dětmi a jídelna, která mezi výdeji jídel poslouží jako klub seniorů.
  • V dalších patrech by mělo být cca 140 bytových jednotek, z toho cca 12 bezbariérových (na zastupitelstvu se hovořilo o 40) – startovací bydlení pro lidi po úraze míchy je konzultováno s nedalekým Centrem Paraple a Asociací českých paraplegiků.
  • Vítány jsou tipy a nápady, pro koho by mělo být bydlení určeno, či jakékoliv další připomínky: zasílejte je na nový email kpss@praha10.cz (komunitní plánování sociálních služeb). Počítá se i s několika byty na „krizové bydlení“ – ženy v domácím násilí apod.
Aritmeticky poskládáné poptávkové řízení
Na základě infožádosti byla zveřejněna též jména firem, jež se účastnily poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, a výše jejich nabídek (bez DPH):

Skloprojekt, s.r.o. – 2 000 000 Kč

PSK TUZAR, s.r.o. – 1 990 000 Kč

DIPRO, s.r.o. – 1 980 000 Kč, (dle Obch. rejstříku byl na tuto firmu již vyhlášen konkurz)

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. – 1 960 000 Kč !! Výherce řízení a zpracovatel dokumentace !!

Kino Vzlet

Trocha historie:

Sokolské kino Vzlet vyrostlo na pozemku bývalých městských sadů v letech 1920-21 ve stylu Art Deco. Asi tenkrát prosperovalo, neboť svým ziskem částečně uhradilo stavbu nové sokolovny. Jako kino fungovalo do poloviny 70. let. Pak zde byly sklady Filmového archívu. Po r. 1989 se stalo majetkem hl. města Prahy.

Nedávná minulost:

Objekt bývalého kina získala zdarma Městská část Praha 10 od MHMP v r. 2002 ,ještě za starosty Výruta. Pak se dlouho vymýšlelo, co s ním, a objekt dále chátral.Teprve koncem roku 2006 byl dán do nájmu firmě KLANG, s.r.o., která v letech 2007-9 provedla na své náklady náročnou rekonstrukci.
Rekonstrukci se však bohužel nepodařilo dotáhnout ke kolaudaci a tak MČ podepsala s firmou KLANG, s.r.o. v prosinci 2012 dohodu o narovnání a vyplatila ji 31 765 282 Kč.

Současný stav:

Kino Vzlet je prázdné a termín kolaudace nelze konkretizovat. Objekt spravuje Praha 10 – Majetková, a.s.

Budoucnost:

Nejistá. V rozpočtu na rok 2013 bylo sice vyčleněno 5 mil. Kč, ale použity nebyly. V letošním rozpočtu je vyčleněno dokonce 10 mil. Kč. Ze zpracované projektové dokumentace je však zřejmé, že splnění všech požadavků pro kolaudaci nebude jednoduché.

Upraveno 16.5.2014

Deset důvodů, proč se podívat na závěrečný účet MČ Praha 10

Důvod hlavní: především nám tento dokument poskytuje jedinečný vhled do skutečného stavu hospodaření Prahy 10. A co nám konkrétně říká? O tom je následujících deset bodů.

1) Závěrečný účet není jen účetním dokumentem, je to zpráva o činnosti MČ za uplynulý rok. Pokud vnímáme schválený rozpočet jako plán činnosti, pak nám závěrečný účet poskytuje informace o tom, jak byl tento plán naplněn. V závěrečném účtu totiž není uvedeno jen to, co se podařilo, ale je také vidět, co se nepodařilo nebo nestihlo. Pokračování textu Deset důvodů, proč se podívat na závěrečný účet MČ Praha 10