ÚMČ Praha 10 – IT guru českých radnic

V článku „Open source nebo Open peněženka?“ jsem se pozastavoval nad  částkou 4,5 mil. Kč vyčleněnou v rozpočtu na nákup 450 ks licencí kancelářského softwaru od firmy Microsoft. Podle zveřejněné smlouvy je konečná cena zakázky 3,88 mil. Kč, tedy kupujeme za 8 630 Kč/kus licenci programu, jehož alternativu lze pořídit zcela legálně zdarma. Pokračování textu ÚMČ Praha 10 – IT guru českých radnic

Vršovický zámeček

Vršovický zámeček sloužil v minulosti jako sídlo úřadu, byla zde obřadní síň. Dlouho se uvažovalo o jeho rekonstrukci. Za tímto účelem vzniklo i sdružení Vršovický zámeček. 22. 6. 2006 (tedy v obvykle hektickém předvolebním období) byla uzavřena koncesní smlouva o rekonstrukci objektu na hotel s tímto sdružením Vršovický zámeček. Ze smlouvy pro Prahu 10 vyplývá povinná spoluúčast na rekonstrukci do max. výše 199 mil. Kč z plánované celkové výše 322 mil., případné další výdaje se zavazuje hradit soukromý investor, který za to získává nájemní smlouvu na 30 let za 100.000 Kč měsíčně. Za sdružením stojí tři společnosti s ručením omezeným, spojené osobou Vlastimila Riedla. Koncesi pak schvaluje ZMČ na svém posledním předvolebním zasedání.

Ovšem další dva roky se nic neděje. S projektem, zejména pak s jeho podzemní přístavbou, kdy by ve svahu vyrostlo něco jako prosklená nákupní pasáž s fitcentrem a podobnými službami, propojená s objektem hotelu jako jeho nové podzemní podlaží, mají problém památkáři. V létě pak dochází ke změně koncesionáře, kdy se dosavadní sdružení transformuje na a.s.Vršovický zámeček, jež má akcie na doručitele (v souvislosti s ní se mluví o Hrdličkovi). Na staveništi se začínají dít první akce – dochází k technickému zabezpečení objektu, aby se úplně nesesul k zemi. Pokračování textu Vršovický zámeček

„Záchrana“ Bohemky vstupuje do druhého dějství

Dne 12. 5. 2014 byl schválen zastupiteli Prahy 10 záměr směny pozemků mezi městkou částí Prahy 10 a Bohemia Real ve výši 49 mil. Kč ve prospěch soukromé společnosti. Celá záležitost byla poté postoupena k formálnímu schválení na Magistrát hl. města Prahy. Problém tkví v tom, že toto hlasování bylo podle § 36 zákona č. 131/2000 Sb. neplatné, neboť neproběhlo řádné vyvěšení tohoto záměru na úřední desce (požadovaná minimální doba stanovená zákonem je 15 dní, vyvěšeno bylo pouze 14 dní). Dále byl rozporován znalecký posudek, který vykazoval, jak formální, tak i faktické chyby. Toto vzal Magistrát hl. města Prahy na vědomí a nechal si vypracovat nezávislý posudek, který by měl být k dispozici v příštím týdnu. Pokračování textu „Záchrana“ Bohemky vstupuje do druhého dějství

8. 9. 2014 – ZMČ: Zčuněné referendum proti miliardové radnici nepomůže

Měsíc před volbami došlo k první veřejné roztržce mezi šesti (!) koaličními subjekty a rozpadl se společný klub Desítky pro domácí (DPD) a Strany zelených (SZ). Příčinou bylo údajné vložení letáků DPD do tašek s logem MČ, které byly rozdávány na utkání SK Slavia – Hajduk Split. Starosta Zoufalík dostal za úkol vše prošetřit a několik klubů si počká na vrácení zaplaceného poplatku ze vstupného (celkem téměř 7 mil. Kč) nejméně do příštího zastupitelstva. Odkaz na článek v Metru. Pokračování textu 8. 9. 2014 — ZMČ: Zčuněné referendum proti miliardové radnici nepomůže