Vršovický zámeček

Vršovický zámeček sloužil v minulosti jako sídlo úřadu, byla zde obřadní síň. Dlouho se uvažovalo o jeho rekonstrukci. Za tímto účelem vzniklo i sdružení Vršovický zámeček. 22. 6. 2006 (tedy v obvykle hektickém předvolebním období) byla uzavřena koncesní smlouva o rekonstrukci objektu na hotel s tímto sdružením Vršovický zámeček. Ze smlouvy pro Prahu 10 vyplývá povinná spoluúčast na rekonstrukci do max. výše 199 mil. Kč z plánované celkové výše 322 mil., případné další výdaje se zavazuje hradit soukromý investor, který za to získává nájemní smlouvu na 30 let za 100.000 Kč měsíčně. Za sdružením stojí tři společnosti s ručením omezeným, spojené osobou Vlastimila Riedla. Koncesi pak schvaluje ZMČ na svém posledním předvolebním zasedání.

Ovšem další dva roky se nic neděje. S projektem, zejména pak s jeho podzemní přístavbou, kdy by ve svahu vyrostlo něco jako prosklená nákupní pasáž s fitcentrem a podobnými službami, propojená s objektem hotelu jako jeho nové podzemní podlaží, mají problém památkáři. V létě pak dochází ke změně koncesionáře, kdy se dosavadní sdružení transformuje na a.s.Vršovický zámeček, jež má akcie na doručitele (v souvislosti s ní se mluví o Hrdličkovi). Na staveništi se začínají dít první akce – dochází k technickému zabezpečení objektu, aby se úplně nesesul k zemi. Pokračování textu Vršovický zámeček