Šťastná náhoda pro Bohdana Urbana

Holding akciových společností naší městské části má nového ředitele!

Na základě výběrového řízení, které bylo prodlouženo z původních devíti na plných šestnáct dnů, vzešel vítězně pan Bohdan Urban. Již samotná zkrácená délka výběrového řízení napovídá o tom, že dalších jedenáct uchazečů tvořilo jen kolorit celé jeho kooptace do funkce. Pan Bohdan Urban má právnické vzdělání (MU Brno) a doposud působil převážně ve společnosti ČEZ, poslední dva roky pak na Ministerstvu vnitra. V důsledku konfliktu s novým služebním zákonem byl nucen z Ministerstva vnitra odejít a bylo jen otázkou času, jak dlouho bude čekat, než se soukmenovci postarají o vhodnou pozici.

Měl štěstí. Nejprve se téměř okamžitě po svém odchodu stal předsedou představenstva společnosti Pražská energetika holding a.s., kde je šťastnou shodou okolností předsedou dozorčí rady radní za Prahu 10 pan Jaroslav Štěpánek (ANO). Ve shodnou dobu byl navíc pro neschopnost odejit dosavadní ředitel Praha 10 – Majetková a.s. pan Vacek. (Pro upřesnění – pan Vacek byl odejit z funkce ředitele a.s., nikoli z holdingu akciových společností Prahy 10). Nikdo se tak nemůže divit, že pan Urban se na uvolněnou funkci zcela ideálním kandidátem, splňujícím veškerá náročná kritéria výběru. Věřím, že tentokrát jde o lepší volbu, než když téměř shodní odborníci z výběrové komise poměrně nedávno vybrali za ředitele pana Vacka.

Navíc má pan Bohdan Urban, ač bydlí na Dobříši, k Praze 10 velmi otevřený a upřímný vztah. Již v říjnových volbách kandidoval do místního zastupitelstva a v současné době je prvním náhradníkem na pozici zastupitele za hnutí ANO.Šťastná náhoda pro Bohdana Urbana

Zmizelé Vršovice

Vážení čtenáři a milovníci starých Vršovic,

dostává se Vám do ruky první část souboru fotografických dokumentů o proměně starých Vršovic za období zhruba 100 let. Jedná se zatím o malou publikaci v surovém stavu a bez potřebných korektur, ale záměr co nejvíce ukázat minulost Vršovic se již začal naplňovat.

Budou následovat další kapitoly jako Vršovická stráň, Rostovská a Košická ulice, Tržíček a jeho okolí, dále proměny lokality kolem Vršovické náměstí, také ulice Krymská, Pod Stupni, a zřejmě i vlakové nádraží s jeho okolím.

Mé poděkování patří hlavně Věře Olahové rozené Krakešové, která mi poskytla vzácné a mnohdy ještě nepublikované fotografie svého otce i dědečka. Také ohledně budoucí zkvalitnění práce s historickými daty a dokumenty velice vítám nabídnutou odbornou a poradenskou pomoc básníka, spisovatele, historika, znalce a milovníka Vršovic PhDr. Petra Kovaříka, který na mě silně zapůsobil svými vědomostmi a zaujetím pro věc. Rád bych oslovil další pamětníky a patrioty, kteří by se chtěli podílet na vzniku fotografické knihy o historii a proměnách Vršovic.

František Vrbecký – Zmizelé Vršovice

Další materiály a fotografie:

Obrazový materiál z posledního setkání v knihovně
Praha 10 – obrazové zamyšlení

Webové stránky pana Františka Vrbeckého
Zmizelá Praha a její proměny

Současná koalice na Praze 10, vedená starostkou Radmilou Kleslovou, oslabila

Výpovědí koaliční smlouvy a současně vystoupením ze zastupitelského klubu strany Zelených na Praze 10 ukončila zastupitelka Jana Komrsková svou spolupráci se současnou koalicí. Písemná výpověď byla předána paní Mgr. Ivaně Cabrnochové, předsedkyni zastupitelského klubu strany Zelených Praha 10. Pokračování textu Současná koalice na Praze 10, vedená starostkou Radmilou Kleslovou, oslabila