ICT služby pro ÚMČ Praha 10

Je konec srpna, čeká nás zářijové Zastupitelstvo, a tak by bylo opět zajímavé se podívat, jak se vyvíjí realizace zakázky „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“. Nejdříve pár řádků k dosavadnímu vývoji:

Původní smlouva na komplexní outsourcing ICT uzavřená s O2 Czech Republic vypršela na konci července. Již předtím bylo rozhodnuto o nutnosti vypsání nové zakázky. Po zdlouhavých jednáních v první polovině roku 2015 dospělo Zastupitelstvo k tomu, že bude nejprve třeba provést analýzu potřeb Městské části Praha 10 pokud jde o poskytování ICT služeb, a teprve potom bude možné vypsat výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že aktivity k postupnému ukončení smlouvy s O2 a předání novému či novým dodavatelům ICT služeb započaly příliš pozdě, neměla MČ prakticky jinou možnost, než smlouvu současnému dodavateli prodloužit. Pokračování textu ICT služby pro ÚMČ Praha 10

Praha 10 Majetková v roce 2014

V naší městské akciovce se v červnu vyměnil ředitel – Bohdan Urban nahradil po dvou letech ve funkci Tomáše Vacka – a účetní výkazy jsou najednou v Obchodním rejstříku k dispozici už od poloviny července a nikoliv až v lednu následujícího roku.

A co lze z účetních výkazů vyčíst?

Že se ztrátou hospodařilo všech šest společností a celková ztráta překročila 13 milionů Kč, že odměny členům dozorčích rad činily 772 tisíc Kč a že čtyři společnosti neměly vůbec žádné tržby, tj. nedělaly nic, jen utrácely!

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce v tisících Kč, údaje o hospodaření v minulosti pak zde.

Tabulka: Hospodaření akciových společností vlastněných MČ Praha 10 v roce 2014 (v tisících Kč)

Tržby Zisk Odměny členů orgánů obchodních korporací Osobní náklady
Majetková 21 487 -1588 190 11 298
Rekreace 11 577 -6797 126 2 993
Development 0 -3328 83 701
Služby 10 -559 98 352
Zdraví* 0 -516 172 471
Stravování* 0 -404 103 359
Celkem 33 074 -13 192 772 16 174

Pramen: www.justice.cz

Poznámka: *Rada MČ v dubnu 2015 schválila zrušení těchto společností.