ICT služby pro ÚMČ Praha 10

Je konec srpna, čeká nás zářijové Zastupitelstvo, a tak by bylo opět zajímavé se podívat, jak se vyvíjí realizace zakázky „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“. Nejdříve pár řádků k dosavadnímu vývoji:

Původní smlouva na komplexní outsourcing ICT uzavřená s O2 Czech Republic vypršela na konci července. Již předtím bylo rozhodnuto o nutnosti vypsání nové zakázky. Po zdlouhavých jednáních v první polovině roku 2015 dospělo Zastupitelstvo k tomu, že bude nejprve třeba provést analýzu potřeb Městské části Praha 10 pokud jde o poskytování ICT služeb, a teprve potom bude možné vypsat výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že aktivity k postupnému ukončení smlouvy s O2 a předání novému či novým dodavatelům ICT služeb započaly příliš pozdě, neměla MČ prakticky jinou možnost, než smlouvu současnému dodavateli prodloužit. Pokračování textu ICT služby pro ÚMČ Praha 10