Může jedna exekuce ohrozit prodej pozemku pod vaším bytovým domem?

Je jeden z členů Společenství vlastníků jednotek ve vašem bytovém domě v exekuci a čekáte na prodej pozemků od Městské části? Hrozí vám, že prodej bude kvůli jedné exekuci ohrožen. To je přesně případ, který zastupitelstvo řešilo na jednání minulý čtvrtek.

svjsecska2

MČ Praha 10 prodala bytové domy v Sečské ulici č. p. 1877, 1878 a 1879 v rámci privatizace v roce 1996. Současně s kupní smlouvou byla uzavřena smlouva o nájmu pozemků souvisejících se zprivatizovanými budovami. O možnosti odkoupení pozemků informovala MČ vlastníky bytů poprvé v roce 20061 a od té doby se vlečou jednání o prodeji. Ani minulý čtvrtek nepřinesl Společenství Sečská řešení jejich složité situace. Pokračování textu Může jedna exekuce ohrozit prodej pozemku pod vaším bytovým domem?

Jak těžké je získat odpověď na žádost o informace? Testováno na Praze 10

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mají státní orgány, územní samosprávné celky a veřejné instituce ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Jak se veřejné instituce k této povinnosti staví v reálu? Případová studie na naší nejoblíbenější městské části.

Následující osobní zkušenost se získáváním informací o veřejných penězích a jiných významných skutečnostech z Úřadu MČ Praha 10 se samozřejmě může lišit od zkušeností jiných lidí. Za těch téměř pět let, kdy o informace žádám, jsem si ale vytvořila následující klasifikaci:

1.) Informace brané jako „neškodné“: Když dotaz neobsahuje nic, co by se patrně dle názoru vedení Úřadu naší obce veřejnost neměla dozvědět, informace jsou (po různých peripetiích v minulosti) v současné době poskytovány vzorně: přehledně, v zákonem stanoveném termínu, který činí 15 dní, a zadarmo.

2.) Informace brané jako „nepohodlné“, ba „výbušné“: V okamžiku, kdy dotaz směřuje na skutečnosti, které jsou Úřadu městské části Praha 10 nejspíš nepohodlné, lhůta na zodpovězení se prodlužuje. To, co by mělo být dostupné na několik kliknutí, zabere celé dny a týdny práce, a poskytování informací je zpoplatňováno. Klidně mnohatisícovými částkami. Pokračování textu Jak těžké je získat odpověď na žádost o informace? Testováno na Praze 10

Otevřený klub koalice VLASTA. Přijďte!

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

před více než rokem jsme díky Vám všem zasedli v osmi zastupitelských křeslech Prahy 10. Získali jsme spoustu cenných zkušeností, ale reálný politický provoz se zas tak neliší od toho, co jsme čekali. I z opozice se dají věci měnit k lepšímu. Je k tomu ale třeba tvrdě pracovat, vyhledávat informace, přesvědčovat, argumentovat a mít trochu štěstí. A protože fungujeme jako skvělý tým, na další měsíce a roky hájení veřejného zájmu se těšíme, ať už současná jednání dopadnou jakkoliv.

V tomto novém zpravodaji koalice Vlasta přinášíme pozvánku na setkání s námi a následující témata: Pokračování textu Otevřený klub koalice VLASTA. Přijďte!

Relsie a 11 fakturací od roku 2011

Tento čtvrtek se od 9:00 hodin koná 7. zastupitelstvo MČ Praha 10. Celý program a materiály pro veřejnost jsou dostupné zde. Bohužel je patrné, že na programu chybí některé zásadní body, například kauza Horský hotel, o které jsme vás již informovali nebo bod týkající se IT zakázky.

Nedořešená otázka budoucího poskytování ICT služeb pro Prahu 10 je přitom zcela zásadní. S každým dalším dnem, kdy se tento problém neřeší, přichází Praha 10 potenciálně o finance, které nyní platí předchozímu poskytovateli služeb, společnosti O2 Czech Republic a.s., se kterou úřad již poněkolikáté prodlužuje smlouvu. Smlouva přitom měla původně vypršet již 31. července 2015.

Jak se tedy situace vyvíjela od posledního zasedání zastupitelstva v říjnu 2015? Společnost Relsie dodala Praze 10 materiály, které měly sloužit pro kvalifikované rozhodnutí zastupitelstva o dalším postupu vypsání výběrového řízení na poskytování služeb ICT, ale zastupitelstvo nehlasovalo ani pro jednu z navržených variant. Praha 10 také vyhlásila výběrové řízení na IT zaměstnance s poněkud přemrštěnými požadavky.

Na světlo vyplouvají další zajímavé informace: například společnost Relsie s.r.o. není na radnici zřejmě žádný nováček. Od roku 2011 eviduje ÚMČ P10 na její IČO hned 10 faktur za konzultace a dohled nad ICT. V náhledu článku si můžete prohlédnout jejich přehled.

Od poslední IT zakázky již sice uplynuly dva roky, ale dle obchodního rejstříku je jednatel společnosti stejný od roku 2006. Pan Ing. Jan Heisler také podepisoval za Relsie smlouvu z 1.7.2015, přitom zástupci Relsie se při jednání s IT experty tvářili, že s Prahou 10 ve věci ICT spolupracují poprvé.

Skutečnost, že Relsie Praze 10 již fakturovala, a to „služby metodického vedení a konzultace ICT“, při žádném projednávání týkajícím se Relsie (a to ať už výběrového řízení nebo posléze nezdařené analýzy), nikdo včetně vedení Úřadu nezmínil.

Veronika Žolčáková a Pavel Hájek

Poznámky redakce:

  • Přehled plnění laskavě poskytla Olga Richterová, zastupitelka Koalice Vlasta s podporou Pirátů.
  • Kompletní přehled realizovaných zakázek pro Prahu 10 firmou Relsie v letech 1994 – 2014 bude po vyřízení naší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. veřejně přístupný zde.

Je pozemek pod vaším domem vůbec váš?

České právo oddělovalo donedávna práva k budově od práv k pozemku zastavěného budovou. Pozemek a budova tak byly v právním smyslu dvě samostatné věci. Jaké problémy tahle úprava mohla způsobit, se přesvědčili obyvatelé mnoha městských částí včetně Prahy 10. Problémy se začaly objevovat po roce 1989, kdy začaly privatizace domů a bytů, a následně noví vlastníci zjistili, že pozemek pod jejich nemovitostí jim nepatří. To je i případ sídliště Vlasta. Pokračování textu Je pozemek pod vaším domem vůbec váš?