Může jedna exekuce ohrozit prodej pozemku pod vaším bytovým domem?

Je jeden z členů Společenství vlastníků jednotek ve vašem bytovém domě v exekuci a čekáte na prodej pozemků od Městské části? Hrozí vám, že prodej bude kvůli jedné exekuci ohrožen. To je přesně případ, který zastupitelstvo řešilo na jednání minulý čtvrtek.

svjsecska2

MČ Praha 10 prodala bytové domy v Sečské ulici č. p. 1877, 1878 a 1879 v rámci privatizace v roce 1996. Současně s kupní smlouvou byla uzavřena smlouva o nájmu pozemků souvisejících se zprivatizovanými budovami. O možnosti odkoupení pozemků informovala MČ vlastníky bytů poprvé v roce 20061 a od té doby se vlečou jednání o prodeji. Ani minulý čtvrtek nepřinesl Společenství Sečská řešení jejich složité situace. Pokračování textu Může jedna exekuce ohrozit prodej pozemku pod vaším bytovým domem?