26.1.2015 – 2. ZMČ: Stejná koalice, jiná opozice! Konečně!

Máme za sebou první řádné jednání zastupitelstva Prahy 10. Na ustavujícím jednání se vlastně jen volilo a tak je skvělá příležitost zhodnotit, co je jiné a co naopak stejné jako před volbami.

1) Koalice (ANO, ČSSD, SZ a Zoufalíkovi nezávislí) spolu s “opozičními” ODS a KSČM hlasuje jako jeden muž či žena.

Zatímco starostka Radmila Kleslová (ANO) vnímá ODS a KSČM jako čistou opozici, zastupitel Milan Richter (ODS) se cítí jako “poloviční opozice” v kuloárech též jako smluvní opozice. Na hlasování to však vliv nemá.

2) Máme nový jednací řád.

Jednací řád doznal řady změn. Ze 70-80 návrhů nebylo akceptováno návrhovým výborem jen 10. Nově tedy budou veřejnosti k dispozici podklady pro jednání ZMČ (3 dny předem) a videozáznam z jednání (10 dnů po zasedání).

Musíme souhlasit s tím, že přijaté změny zvyšují transparentnost a otevřenost ZMČ vůči občanům (viz dnešní tisková zpráva) a že se jedná o změny, po kterých jsme neúspěšně několik let volali.

Pokud však chce být menšinová radniční koalice opravdu transparentní a otevřená, pak není jasné, proč nepodpořila i další návrhy opozičních zastupitelů:

  • zveřejnit harmonogram jednání Zastupitelstva MČ na 6 měsíců dopředu – Miloslav Mueller, VLASTA
  • zveřejnit jmenovité hlasování zastupitelů – Renata Chmelová, VLASTA
  • zveřejnit na webu MČ zápisy z jednání výborů – Milan Maršálek, VLASTA
  • zveřejnit na webu MČ odpovědi na dotazy členů zastupitelstva – Karel Duchek, VLASTA
  • poskytnout členům výborů před jednáním písemné podklady (praxe je prý taková je) – Pavel Mareš, VLASTA
  • předsedové 2 zastupitelských klubů můžou navrhnout přestávku (dnes bylo takové žádosti samotného klubu  VLASTA vyhověno, ale muselo se o tom hlasovat) – Renata Chmelová, VLASTA
  • zrušit povinnost (opozičních) zastupitelů předkládat návrhy usnesení Zastupitelstva ve 46 kopiích – Tomáš Pek, TOP 09

Senátorka a uvolněná radní Ivana Cabrnochová (SZ) vyjádřila přání, aby byl jednací řád dostatečně obecný s tím, že není nutné regulovat všechny jednotlivosti. Řada věcí se dá přeci upravit zvykově a domluvou. V přímém rozporu s tímto názorem však bylo hlasování o jednotlivých protinávrzích na změnu jednacího řádu. O tom posledním, který zastupitel Tomáš Pek (TOP 09) pouze ústně přednesl, se vůbec nehlasovalo. Proč? Protože nebyl doručen návrhovému výboru písemně. A basta! Že návrh všichni slyšeli a že mohl kdokoliv z návrhového výboru vyzvat zastupitele Peka, aby návrh předložil písemně? Ale kdeže, v jednacím řádu je to jasné a nějakou domluvou se nezdržujme.

3) Dorozdělily se poslední funkce – byli zvoleni členové výborů zastupitelstva.

Při projednávání tohoto bodu se zastupiteli Ondřeji Počarovskému (TOP 09) podařil husarský kousek – dostal na program Zastupitelstva svůj bod! Chtěl prosadit, aby před zvolením členů výborů, byla nejprve ustanovena náplň práce výborů. Pravidelní návštěvníci nebo diváci  jednání Zastupitelstva budou asi marně pátrat v paměti, kdy se to opozičnímu zastupiteli povedlo. Snad to nebylo v tomto volebním období naposledy.

4) Když má koalice plán, tak ho zrealizuje! (I kdyby to snad nedávalo smysl.)

Zastupitel Milan Mraček z koalice VLASTA navrhl, aby byl vyřazen z projednávání bod týkající se pravidel pro pronájem obecních bytů, protože by bylo vhodné tento návrh podrobně předem projednat v komisích a výborech a dát ho do souladu s občanským zákoníkem. Návrh neprošel.

Při projednávání daného bodu pak Milan Mraček navrhl, aby se jedna kategorie oprávněných uchazečů o pronájem obecního bytu rozšířila o osoby blízké.

Věcně návrh nikomu nevadil, ale něco takového se přeci musí projednat v komisích a výborech.

Máme tedy dvě možnosti:

  • celou věc odložit a po projednání ve výborech a komisích schválit pravidla pro pronájem obecních bytů, která nám vydrží celé volební období nebo,
  • teď hned schválit dvě dílčí změny (zvýšit hranici nezaopařeného dítěte z 18-26 let a kaegoriii manželé rozšířit o registrovaní parneři) a pak ve výborech a komisích projednávat případné další změny podle návrhu opozice a ty následně schválit.

Naše radniční koalice si bez váhání vybrala druhou možnost.

5) Názory na to, co se opravdu zveřejňuje se liší podle toho, kdo jste.

Zatímco zatupitelé koalice VLASTA se marně pokouší nahlédnout do příloh usnesení Rady MČ, kde jsou ty skutečně důležité informace, podle zastupitele Milana Richtra (ODS) nemá smysl žádat o usnesení Rady MČ, když jsou na webu. Zde připomínáme starší komentář k jednomu takto zveřejněnému usnesení.

Uvidíme, jestli právní výklad přístupu k informacím, který poskytuje příručka Vzdělaný zastupitel (str. 155) pomůže Pavlu Marešovi a vůbec celé VLASTě vymoci přístup veřejnosti k dosud pečlivě tajeným přlohám usnesení.

6) Nikdo z interpelovaných radních hned neodpověděl na dotazy zastupitelů či občanů.

Odpoví písemně přímo tazatelům do 30-ti dnů ale odpovědi nezveřejní (viz neschválené pozměňovací návrhy k jednacímu řádu).

Zastupitelka koalice VLASTA a iniciátorka petice pro vyhlášení referenda Stop miliadové radnici Renata  Chmelová se ptala, co plánuje koalice s budouvou radnice Prahy 10?

Zastupitel Milan Mraček (VLASTA) chtěl vědět, proč probíhá pokutování občanů, kteří omylem podepsali žádost o referendum dvakrát a proč se jednání komisí nemohou zúčastnit všichni zastupitelé, kteří o to projeví zájem.

Zbytek interpelací se dozvíte z videozáznamu, který nová rada slíbila zveřejnit do 10 dnů.

Ano, nejsme úplně objektivní, ale opozice se opravdu snažila. Že bylo slyšet všechny přítomné zastupitele koalice VLASTA jsme asi čekali, ale o to víc nás potěšila vystoupení zastupitelů TOP 09. Současně je třeba ocenit, že starostka Radmila Kleslová (ANO) netrpí nešvarem předchozích starostů dlouze komentovat úplně všechno. Snad jí to vydrží!

Publikováno 27.1.2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>