Archiv autora: Pavel Hájek

člen Pirátů, spolku Zaostřeno na Desítku a člen občanské Platformy SNOP

Na Horském hotelu je bord*l a Zemánek s tím nic nedělá

S trochou bulvárnosti jsem hned v nadpisu článku použil výrok Lukáše Rázla, předsedy představenstva Praha 10 – Majetková, a.s. a jednoho ze zástupců radnice, který dnes večer na veřejném projednání popisoval současnou situaci kolem Horského hotelu Prahy 10.

Ale k věci. Od 18:00 hod proběhla ve velké zasedačce radnice Prahy 10 diskuze, na které byli přítomni radní Tomáš Pek a Ondřej Počarovský, Lukáš Rázl za akciovky města, několik dalších zaměstnanců radnice, ke dvacítce rodičů, babiček a učitelů a několik místních Pirátů. Avizovaná kapacita 70 osob tak zdaleka naplněna nebyla, ale přesto se vedla živá a místy až velmi emotivní diskuze. Pokračování textu Na Horském hotelu je bord*l a Zemánek s tím nic nedělá

Petice „Za zelené Slatiny“

Stáhněte si text petice a podpisový arch a pomozte zachovat mokřad Na Slatinách, kde MČ Praha 10 plánuje megalomanský projekt nového sídliště pro 30.000 obyvatel!

Mapu míst, kde lze podpisy odevzdat, najdete zde:

 

Chcete nám pomoci se sběrem podpisů?

pište na hajekpa@centrum.cz

nebo volejte 604 57 90 18 (Pavel Hájek).

slatiny_vizu

Mapa: pohled na urbanistickou studii MČ Praha 10

Úřadu a zastupitelstvu městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

V Praze dne 17. 7. 2017

Petice „Za zelené Slatiny”

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

na svém nejbližším jednání může zastupitelstvo MČ Praha 10 dostat ke schválení Návrh urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.

My, níže podepsaní, protestujeme proti plánované masivní zástavbě ekologicky cenného území Na Slatinách a žádáme zamítnutí výše uvedené studie či její zásadní přepracování, které bude splňovat naše následující požadavky:

1.   Zachování zeleně a přirozeného mokřadu v oblasti Na Slatinách. Nechceme mokřady zničit sídlištěm, které plánuje ve své studii MČ Praha 10.

2.    Zapracování současných staveb a ucelených soukromých pozemků na Slatinách do studie a jejich napojení na novou infrastrukturu. Studie musí respektovat historický charakter Slatin, které vnímáme jako zelené plíce velké části Prahy 10, musí umožnit revitalizaci území, nesmí přehlížet stávající stavby a ty vlastníky, kteří mají na svých pozemcích v dotčeném území dlouhodobé záměry a kvůli letité stavební uzávěře je nemohou realizovat.

3.    Požadujeme zpracování dopravní analýzy včetně dopadů na širší okolí řešené lokality, která prověří potřebné kapacity pro veřejnou hromadnou dopravu, individuální automobilovou dopravu a parkování v souvislosti s navrhovanými druhy staveb a jejich umístěním.

4.    Požadujeme zásadní změnu komunikace ÚMČ Praha 10 s vlastníky dotčených pozemků i obyvateli v širším okolí. Trváme na důsledné participaci občanů ještě před samotným představením hotového návrhu studie, který musí vycházet z požadavků občanů. Všechny jejich připomínky musejí být řádně vypořádány.

S úctou petiční výbor ve složení

MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9, předsedkyně spolku Na Slatinách, z. s.

Ing. Pavel Hájek, Jerevanská 723/6, 100 00 Praha 10, předseda SVJ v ulicích Vršovická, Vladivostocká a Jerevanská

Martin Sládek, Hradecká 2325/7, 130 00 Praha 3, místopředseda spolku Na Slatinách, z. s.

Petiční výbor zastupuje MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9

www.naslatinach.cz

 

Praha 10 realitní

V minulém týdnu jsme zveřejnili mapu volných nebytových prostor v majetku města a dnes se podívejme na tu druhou a to pronajatou část obecních nemovitostí.

Praha 10 pronajímá zhruba 520 nebytových prostor v nejrůznější možné kvalitě, ploše i využití. Pro názorný přehled jsem do tabulky pod článkem vybral ty nejdražší, nejlevnější i cenově průměrné. Nejvyšší účtovaný paušál obcí je 2.000 – 5.000 Kč za čtvereční metr a rok. Takových nemovitostí má obec řádově 50 a 6 z nich najdete v tabulce. Jelikož prostory jsou plochou značně rozdílné, přepočetl jsem tyto paušální ceny na měsíční nájmy za stejných 70 m2 plochy, což odpovídá velikosti průměrného bytu 3+1 a každý čtenář si tak ceny může porovnat s nájmem, který zná ze svého běžného života. Nejdražší nájmy tedy obec nasmlouvala na 11.700 – 30.000 Kč za 70m2 plochy a měsíc. Jedná se o 10% nejzajímavějších obecních prostor například na Kubánském náměstí či Moskevské ulici.

Druhou skupinu pronájmů tvoří paušály v rozmezí od 600 do 2.000 Kč za čtvereční metr a rok. Reálně za 70m2 nájemci platí 3.500 Kč až 11.700 Kč měsíčně. Těchto nemovitostí je nejvíce, bezmála 300 a v dolní cenové hladině najdeme garáže či hůře situované provozovny. U garáží jsem si dopočítal, že město má často tak špatnou smlouvu, že celý nájem odvede společenství vlastníků a bylo by pro něj výhodnější je prodat jejich nájemcům či právě svj. V případě garáží asi nelze ani do budoucna uvažovat, že by dotováním garážových prostor město sledovalo nějaký sociální rozměr.

Poslední skupinou jsou nájmy pod 600 Kč za čtvereční metr a rok. Jsou to prostory (celkem cca 130), které lze označit za čistě dotované. Sečteme-li odvody, které za ně město posílá například společenstvím vlastníků za jejich správu a na tzv. „fond oprav“, nezbývá už prakticky žádný prostor k tvorbě zisku a ve valné většině jsou dokonce ztrátové. Největší část těchto prostor tvoří provozovny veřejně prospěšné, např. dětské kluby, zájmové oddíly, ochránci přírody, nejrůznější sociální a ošetřovatelská pomoc a jiné neziskovky. U nich můžeme snížený nájem až pod vlastní náklady považovat za odůvodněný a nejčastěji si v těchto případech město účtuje pouhých 200 Kč za čtvereční metr a rok.

Malý úsměv na rtech u čtenářů může naopak vzbudit fakt, že město do této skupiny dotovaných a potřebných organizací zahrnuje i politické strany se sazbou 220 Kč za čtvereční metr a rok. V zásadě ale ani na tom nelze spatřovat nic špatného, pokud tedy město nabídne stejnou možnost všem politickým subjektům bez rozdílů ve velikosti a kvalitě nabízených prostor. Bude to stále rozumnější řešení, než je nechat roky neobsazené.

Jedinou zajímavou anomálií mezi neziskovkami v ceně nájmu byl spolek Wikimedia, který se snad jako jediná neziskovka překvapivě neobjevil ve skupině nízkých nájmů a získal nájem za průměrných 1.000 Kč za čtvereční metr a rok. Že by některý náš radní nebyl spokojen s článkem, který se o něm na české Wikipedii objevil? Nechci ani spekulovat.

Poslední skupinou městských nemovitostí je 160 nepronajatých, ze kterých je náš příjem 0 Kč. Nezbavuje nás to však povinnosti tyto objekty udržovat a platit zákonem dané poplatky za jejich správu.

672px

Tabulka: Výběr nájmů v obecních nebytech k 29.11.2016

A co myslíte Vy?

Měla by se Praha 10 více zaměřit na rekonstukce svých nebytů a hledat aktivněji jejich nové nájemce nebo byste řadu nemovitostí raději prodali? A jak jste spokojeni s prodejem řady obchodů, které už město v Praze 10 provedlo? Mělo by město preferovat při prodeji nejvyšší nabídku nebo si klást podmínky pro budoucí využití prostor? Občas se nám ve Vršovicích stane, že se obchod se zeleninou promění v nehtové studio. Máte-li na to názor, napište nám ho do komentářů. Na záznam z lednového diskuzního večera k nebytům se můžete podívat zde.

Pavel Hájek, Piráti Praha 10

Zdroj dat: Kompletní seznam obecních nebytů k 29.11.2016

Poznámka: Praha 10 kromě všech zmíněných a cenově zařazených nemovitostí vlastní ještě několik desítek dalších objektů či jednotek, kde nebylo možné jednoznačně určit běžnou cenu nájmu za m2 a rok. Jednalo se o antény mobilních operátorů a celé objetky, kde jsme neměli dostatek dat k zařazení do tabulky.

Mapa volných nebytů v Praze 10

Díky zastupitelům z Koalice Vlasta jsme mohli na konci roku 2016 nahlédnout do přehledu všech nebytových prostor v majetku (či správě) naší městské části. Jedná se o velmi různorodou skupinu celkem 700 nemovitostí, z nichž asi 160 nemá žádného nájemce a často zbytečně chátrají.

Mezi největší prostory patří s plochou 470 m2 jednotka na adresa Ruská 88/946, dříve kino PRÁCE, později Bowling bar a od 31.8.2015 prázdný prostor. Na Průběžné je to č. p. 58/1939 dříve drogerie a č. p. 62/1941, dříve železářství. Oba prostory jsou minimálně 5 let volné. Vršovická č. p. 64/1461 je bývalá kancelář ANO, konkrétně 382 m2 prostorů. A v neposlední řadě je zajímavá adresa Moskevská 374/27 (Baťa), kde najdete hned čtveřici rozsáhlých prostor.

Kromě nebytů s rozlohou ve stovkách m2 máme i řadu menších nemovitostí a na seznam všech těchto nebytů včetně uvedené plochy se můžete podívat v mapě, kterou jsme připravili na webu místního pirátského sdružení.

Mapa volných nebytů MČ Prahy 10

Pavel Hájek, Piráti Praha 10

Transparentnost volebních kampaní na Praze 10 je stále vzácná

V minulém týdnu se naplno rozběhla senátní kampaň. Každý druhý sloup zdobí podobizny kandidátů či kandidátek a měsíce prázdné billboardy opět našly svá uplatnění. Obě horké kandidátky na senátorku Renata Chmelová a Ivana Cabrnochová (jsou jimi minimálně dle sázkové kanceláře) mají na internetu vystaven svůj transparentní účet a jelikož nám do voleb schází necelé tři týdny, můžu se jako zvídavý volič podívat, jak zveřejněné účty odpovídají realitě v terénu. Pojďme to vzít popořadě a mrkněme spolu na volební účet Renaty Chmelové, viz https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2100991031&f=01.01.2016&t=19.09.2016

a Ivany Cabrnochové, viz https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=333999764&f=01.01.2016&t=19.09.2016

a doplňme, že si vyjíždím stav k 19. září 2016 večer. Postřehy?

1) Přiznané příjmy kampaně

Renata Chmelová – 407.000 Kč, z toho 130.000 Kč tvoří příspěvky politických stran LES a DPD, 277.000 Kč dary občanů nebo přichází z transparentního účtu Koalice Vlasta (viz https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2800585034&f=01.01.2016&t=20.09.2016), který je financován povětšinou dary občanů a zastupitelů Vlasty a z menší části přichází finance z účtu Pirátské strany. Dále se dozvídám z webu Renaty Chmelové (viz http://renatachmelova.cz/podporte.html), že dalších 300.000 Kč na kampaň přislíbila KDU-ČSL

Celkem tedy předpokládané příjmy 707.000 Kč a cca 35% je kryto dary občanů.

Ivana Cabrnochová – 570.400 Kč, z toho 570.100 Kč tvoří příspěvky politických stran SZ a ČSSD, dalších 300 Kč dary občanů. O dalších příjmech jsem na webu http://ivanacabrnochova.cz/ nenašel zmínku.

Celkem tedy předpokládané příjmy 570.400 Kč a jen cca 0,05% je kryto dary občanů.

2) Přiznané výdaje kampaně

Renata Chmelová – 4.000 Kč fotografické práce, 217 Kč webová doména, 18.700 Kč mzdové náklady na volební manažerku, 726 Kč banner a vizitky, 10.000 Kč grafické práce, 33.275 Kč reklama na telefonních kabinách, 3.932 Kč zábory chodníků pro volební stánky, 5.000 Kč školení dobrovolníků, 3.075 Kč reklama na facebooku, 16.940 Kč reklama v časopise „Vaše 10“, 778 Kč letáky, 9.245 Kč bannery a plakáty formátu A1-A3, 250 Kč další drobné výdaje,

Celkem zveřejněno 24 výdajové položky.

Ivana Cabrnochová – 20.000 Kč na kauci, 125.598 Kč za lavičky, 725 Kč za balónky a 50 Kč za pronájem reklamních panelů, dalších 120 Kč tvoří zřejmě poplatek bance

Celkem zveřejněno 5 výdajových položek.

3) Realita v terénu

Renata Chmelová – na účtu chybí sololity na sloupech, volební video, billboardy, tisk a výroba Vlastních novin, kauce

Celkově u většiny chybějících položek (video, sololity, billboardy, noviny – starší čísla lze dohledat na transparentním účtu Koalice Vlasta,viz https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2800585034&f=01.01.2016&t=20.09.2016)) lze mluvit o čerstvých výdajích, kde dodavatel ještě nemusel vystavit fakturu či nenastala její splatnost. Jedinou prokazatelně chybějící položkou je 20.000 Kč za volební kauci, která již musela být zaplacena a je vratná v případě dosažení 6% hlasů v 1. kole. Lze předpokládat, že ji uhradila přímo strana, která Renatu Chmelovou nominovala.

Ivana Cabrnochová – na účtu chybí sololity na sloupech, billboardy, zábory chodníků, vyvěšený transparent např. na Strašnické, tvorba a údržba webu, tisk a výroba letáků a novin, fotografické a grafické práce, náklady na asistenta volebního štábu, plakáty, reklamní články a titulní foto v časopise „Vaše 10“

Celkově chybí stejné položky jako u Renaty Chmelové (sololity, billboardy, noviny) a lze podobně mluvit o čerstvých výdajích, kde dodavatel ještě nemusel vystavit fakturu. Navíc chybí i dávno realizované výdaje jako fotografické a grafické práce, údržba webu nebo mzdové náklady na asistenta, jejichž platbu lze očekávat každý měsíc. Chybí i služby spojené s výrobou propagačních materiálů, zábory chodníků a chybí především inzerce ve stejném čísle časopise „Vaše 10“, kde byla i propagace Renaty Chmelové. Lze předpokládat, že vydavatel uplatnil stejná pravidla pro všechny kandidáty a inzerce by již měla být uhrazena.

Shrnu-li to, jsou v kampani obou na první pohled transparentních kandidátek zajímavé rozdíly. Renata Chmelová přiznává vyšší plánované náklady na kampaň, přestože v nejdražších položkách – venkovní reklama a inzerce je v ulicích naší obce viditelně mohutnější kampaň Ivany Cabrnochové. Na kampaň R. Chmelové přispěly desítky občanů Prahy 10, kampaň I. Cabrnochové má jednoho dárce. Na účtu I. Cabrnochové chybí dávno realizované výdaje. Pokud kampaň R. Chmelové bude nakonec stát plánovaných zhruba 700 tis. Kč a vezmu-li v úvahu, že mnoho z vyvěšených plakátů R. Chmelové po Praze 10 jsou bezúplatně vyzdobené ploty sympatizantů Vlasty, odhaduji hodnotu venkovní kampaně I. Cabrnochové na cca 1,2-1,5 mil. Kč. Kdy a zda vůbec se na transparentním účtu I. Cabrnochové objeví chybějící až 1 milion Kč, netuším, ale ukradnu si od Jana Wericha jedno moudro

„Když už transparentní účet jednou je, tak má koukat aby byl..“

Pavel Hájek, Piráti Praha 10

Poznámky redakce: Zaostřeno považuje za jednu z favoritek na postup do druhého kolo senátní volby i Evu Kislingerovou (ANO). Z jejího webu http://www.anobudelip.cz/cs/eva-kislingerova/uvidime-se/ lze stáhnout plán kampaně a setkání s občany dokonce i v termínech po prvním kole senátní volby. Uvidíme, zda to nebylo předčasné. Transparentní účet na webu naopak chybí stejně jako u většiny dalších kandidátů.

Irena Bartoňová Pálková – bez transparentního účtu viz https://www.irenadosenatu.cz/

Zdeněk Schwarz – bez transparentního účtu viz http://zdenek-schwarz.cz/

Felix Slováček – bez transparentního účtu a informačního webu

Josef Hörl – bez transparentního účtu, informační video viz https://www.youtube.com/watch?v=vdzfAyVkECU

Jiří Holubář – jediný další kandidát, která má výdaje na transparentním účtu viz http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=transacc&accNumber=000000-0088550022&docid=internet/cs/transparentni_ucet_0088550022.xml Jedná se o hromadný účet TOP09 společný pro více kandidátů, je tedy pro běžného voliče málo přehledný. Ke cti kandidáta musíme současně uznat, že TOP09 poctivě označuje všechny výdajové položky jménem dotyčného kandidáta a účelem výdajů. Položky se zdají být reálné, pouze chybí údaj o plánované velikosti kampaně.

Ludmila Nedělkova – bez transparentního účtu viz http://desitka.org/?page_id=6374

Miroslav Koranda – bez transparentního účtu viz http://www.korandadosenatu.cz/