Archiv autora: Miroslav Kos

aktivní občan pravidelně vystupující na zasedání zastupitelstva MČ Praha 10 a člen občanské Platformy SNOP

Významná položka v rozpočtu MČ: rekonstrukce Polikliniky Malešice za 80 milionů

Bydlíte v Malešicích? Jste odjinud, ale potřebujete občas na pohotovost? Jistě využíváte služby tamní polikliniky…

Můj komentář se týká výdajové položky rozpočtu 6121, ORG 210040 – rekonstrukce Polikliniky Malešice, na kterou je navrhováno 80 mil. Kč.

Nejprve bych se ale rád zmínil o předloženém rozpočtu na rok 2014 jako takovém. Ve výdajové stránce – hlavně investičních výdajích, jsme se silně rozvášnili. Ale není se co divit, komunální volby jsou přede dveřmi a voliče je potřeba přitáhnout na tu správnou stranu. Snad i slepému musí být jasné, že většina externích zakázek zadávaných radnicí,  jako jsou právníci, odhadci, znalci, studie na cokoliv, rámcová smlouva, akce typu Dny Prahy 10, údržba zeleně atd.  jsou pravděpodobně předraženy o desítky procent. To nejsou jednotky milionů, to nejsou ani desítky milionů, to jsou přímo stovky milionů, které za letošní rok zdejší konšelé převedou z kapes nás občanů Prahy 10 a daňových poplatníků do bezedných kapes nedaňových podvodníků, kteří stojí v pozadí zdejšího vládního seskupení. Pokračování textu Významná položka v rozpočtu MČ: rekonstrukce Polikliniky Malešice za 80 milionů

Rámcová smlouva – tunel jako Blanka

Stavební zakázky na Praze 10 na základě Rámcové smlouvy  – tunel jako Blanka

Jistě jste si mnozí z Vás všimli, že poslední dobou se ve velkém začal opravovat nemovitý majetek ve správě MČ Praha 10.

Jsou vyměňována okna, zateplovány budovy, probíhá rekonstrukce vnitřních rozvodů v bytových domech. To samé se děje i ve školních, sociálních a zdravotních zařízení ve vlastnictví MČ. Veškeré tyto aktivity hodnotím kladně, kdyby nedocházelo prostřednictvím těchto bohulibých činností k pravděpodobnému vyvádění části veřejných peněz do soukromých či stranických kapes.

Co mne k této domněnce vede?

Po mnohahodinovém studiu Rámcové smlouvy na stavební práce,* která všechny tyto opravy zastřešuje a financuje, jsem dospěl k závěru, že tato smlouva, vysoutěžená formou veřejné zakázky, snížila sice administrativní zátěž pro úředníky radnice, to připouštím, ale za cenu předražení stavebních prací které byly, jsou a budou s použitím této rámcové smlouvy zadány a to o desítky procent. Při celkovém max. objemu prací 1,6 mld Kč za 4 roky bez DPH si každý umí spočítat, kolik stovek milionů nakonec zůstane někomu mezi prsty.

Nájemci obecních bytů, podívejte se na profilu zadavatele MČ Praha 10,* kolik Vás stála výměna oken, zateplení nebo rekonstrukce instalací. To všechno pak zaplatíte při privatizaci těchto domů. Výměna oken za dvojnásobek tržní ceny není výjimkou. Zajímejte se o své okolí! Jsou to také Vaše peníze.

Na sebe navazující opravy bytových domů přes rámcovou smlouvu a jejich následná privatizace je “Letadlo”, které umožňuje točit další a další peníze. Bohužel v pátém kole se to celé zhroutí, ale to už tady stávající politická reprezentace nebude…

Aktuálně je dán podnět Kontrolní komisi MČ Praha 10 k prošetření výše uvedených skutečností.

S  výsledky šetření Vás budu průběžně seznamovat.

Zdraví Vás  Ing. Miroslav Kos  občan Prahy 10

* v případě nefunkčních prokliků zkuste do prohlížeče zadat přímo https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10


Namátkově jsme vybrali pět položek z rámcového soupisu prací a porovnali je s cenami  ÚRS. Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Červeně jsou označeny jednotkové ceny z rámcové smlouvy, které překračují ceny ÚRS. Obecně jsou ceny ÚRS považovány za vyšší než ceny, za které se skutečně staví.

O rámcové smlouvě jsme již psali zde.

Přidejte se se svým názorem v novém roce i vy!
Nebo si ho vytvořte – na tomto webu každý týden vydáváme nové informace týkající se Prahy 10, každý měsíc je pak shrnuje pravidelný občanský zpravodaj.
Žijete tu? Sledujte ty nejaktuálnější akce též na Facebooku!