Archiv autora: Olga Richterová

členka Pirátů a zastupitelka v MČ Praha 10

Obecní nebytové prostory – pojďte do podnájmu!

Aktuálně má každý zájemce možnost pronajmout si některou z cca 20 nabízených nebytovek ve Vršovicích.

Dne 20. 3. 2017 byla naší obcí vyhlášena Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v bytových domech určených do prodeje. Datum a čas prohlídky není určený, je možný po telefonické domluvě se správcem.

Upozorňujeme, že je třeba se o prostory zajímat co nejdříve, protože v rámci obcí stanovených podmínek musíte předložit např. potvrzení o bezdlužnosti a jiné doklady a jejich získání nějakou dobu trvá!

Jak jsme ukázali pomocí mapy volných nebytů, je jich téměř 160. Pojďme jejich počet zmenšit! Šiřte informaci o této možnosti pronajmout si prostory na adrese:

(adresa, podlaží, plocha, minimální nájem, kvalita a stručný popis)

Celkové podmínky a přihláška jsou ke stažení zde:

http://praha10.cz/bydleni/vyberove-rizeni-na-pronajem-nebytovych-prostor.aspx

http://praha10.cz/LinkClick.aspx?fileticket=dW24snclsZE%3d&tabid=2317&portalid=0

Olga Richterová, zastupitelka Pirátů v Koalice Vlasta

Více o nebytech v majetku obce: Diskuzní večer v knihovně, Mapa nebytů, Praha 10 realitní

Kamery na Praze 10 – ano, či ne? Doporučení Koalice VLASTA

Zastupitel Karel Duchek nás provází městským kamerovým systémem, ukazuje účelnost kamer na pečlivě vytipovaných místech naší městské části i úskalí a možnosti vnějšího kamerového systému na našich školách. Upozorňuje též na rizika týkající se kamerového systému uvnitř škol. Koalice VLASTA tak přehledně a na jednom místě prezentuje svůj postoj ke kamerám. Pokračování textu Kamery na Praze 10 – ano, či ne? Doporučení Koalice VLASTA

Jak těžké je získat odpověď na žádost o informace? Testováno na Praze 10

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mají státní orgány, územní samosprávné celky a veřejné instituce ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Jak se veřejné instituce k této povinnosti staví v reálu? Případová studie na naší nejoblíbenější městské části.

Následující osobní zkušenost se získáváním informací o veřejných penězích a jiných významných skutečnostech z Úřadu MČ Praha 10 se samozřejmě může lišit od zkušeností jiných lidí. Za těch téměř pět let, kdy o informace žádám, jsem si ale vytvořila následující klasifikaci:

1.) Informace brané jako „neškodné“: Když dotaz neobsahuje nic, co by se patrně dle názoru vedení Úřadu naší obce veřejnost neměla dozvědět, informace jsou (po různých peripetiích v minulosti) v současné době poskytovány vzorně: přehledně, v zákonem stanoveném termínu, který činí 15 dní, a zadarmo.

2.) Informace brané jako „nepohodlné“, ba „výbušné“: V okamžiku, kdy dotaz směřuje na skutečnosti, které jsou Úřadu městské části Praha 10 nejspíš nepohodlné, lhůta na zodpovězení se prodlužuje. To, co by mělo být dostupné na několik kliknutí, zabere celé dny a týdny práce, a poskytování informací je zpoplatňováno. Klidně mnohatisícovými částkami. Pokračování textu Jak těžké je získat odpověď na žádost o informace? Testováno na Praze 10