Bytový dům Malešice

MČ se rozhodla z Penzionu Malešice vybudovat Bytový dům Malešice, ve kterám má vzniknout 195 malometrážních bytů a jednotek  (kvůli zastínění objektu novostavbou Byty Malešice není možné některé „byty“ zkolaudovat jako byty), které budou využity jako sociální nebo startovací.

Rekonstukce je prováděna na základě Rámcové smlouvy v rámci tzv. minitendru za cca 211 mil. Kč. V tuto chvíli Subterra a.s. intenzivně staví.

Publikováno 16.5.2014


Provozovatelem Penzionu Malešice se po Tommi Holding s.r.o. stala patrně na začátku roku 2012 Praha 10 – Majetková, a.s.

Vysoké odstupné dosavadnímu nájemci, firmě Tommi, bylo zmíněno i v článku zveřejněném v týdeníku Euro „Milionový nápad“ (13.2.2012, č. 32) a celkové náklady na přestavbu penzionu byly vyčísleny následovně:

Náklady

„Přestavovat už stojící budovu, ve které je navíc nájemce se spoustou závazků, není právě jednoduché. Sečteno a podtrženo: městská část zaplatí za všechny náklady spojené s přestavbou více než 250 milionů korun. Cena za jeden malometrážní „sociální“ byt v již stojícím a dosud fungujícím penzionu se tak vyšplhá na více než 1,6 milionu korun. Kudy vede cesta k této pozoruhodné částce? 37 milionů činí odstupné pro společnost Tommi Holding. Penzion totiž měla mít pronajatý až do konce roku 2016. Příjmy z nájemného do radniční kasy tedy klesnou o 9,5 milionu ročně, což vynásobeno pěti znamená 47,5 milionu korun. Kvůli opravám, které se společnost Tommi Holding zavázala v průběhu dalších pěti let provádět, přijde o dalších devět milionů korun. K tomu připočtěme náklady na celkovou rekonstrukci, na kterou radnice vyčlení 158,5 milionu, a dostáváme se ke konečnému číslu 252 milionů korun.“

Na zastupitelstvu dne 4. 5. 2012 se v bodě 15 pod formulací „informace o realizaci záměru vybudování nových nájemních bytů, které budou mít charakter sociálního bydlení“, skrývaly podrobnější informace o chystané přestavbě. Hlavním cílem je dle slov místostarosty Lipovského toto: „Bude se jednat o malometrážní byty o rozměrech 35 – 50 metrů čtverečních v základním standardu, které budou přidělovány ze sociálních důvodů, tzn. hlavně seniorům a mladým rodinám, mimo jiné i jako způsob řešení jednostranného zvýšení nájemného z bytu.“ (viz stenozáznam ze ZMČ 4. 5. 2012)
Lipovského tvrzení

Zatím však podle všeho neexistuje propočet provozních nákladů budovy, tudíž není zřejmé, jak vysoké „sociální“ nájemné skutečně bude. Lipovský též uvedl: „tento objekt provozovat Majetková, a.s., z čehož potažmo Majetkové, ale i  městské části, plynou příjmy a bude to znamenat vyšší výnos do rozpočtu městské části Praha 10.“

Využití budovy

V minulosti se na fóru Prahy 10 občané již na využití budovy ptali. A jaká má být programová náplň přestavěného Penzionu?

  • Nemá jít o dům s pečovatelskou službou, ale o kombinaci trvalého (byty) a krátkodobého (startovacího) bydlení (penzion). (Důvodem je patrně i to, že nová výstavba povolená městskou částí v blízkosti Penzionu tyto byty zastínila a není je možné využívat na trvalé bydlení.)
  • V přízemí se plánují obchody, v 1. patře nejspíš zůstane stávající fitness a k němu přibude klub pro matky s dětmi a jídelna, která mezi výdeji jídel poslouží jako klub seniorů.
  • V dalších patrech by mělo být cca 140 bytových jednotek, z toho cca 12 bezbariérových (na zastupitelstvu se hovořilo o 40) – startovací bydlení pro lidi po úraze míchy je konzultováno s nedalekým Centrem Paraple a Asociací českých paraplegiků.
  • Vítány jsou tipy a nápady, pro koho by mělo být bydlení určeno, či jakékoliv další připomínky: zasílejte je na nový email kpss@praha10.cz (komunitní plánování sociálních služeb). Počítá se i s několika byty na „krizové bydlení“ – ženy v domácím násilí apod.
Aritmeticky poskládáné poptávkové řízení
Na základě infožádosti byla zveřejněna též jména firem, jež se účastnily poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, a výše jejich nabídek (bez DPH):

Skloprojekt, s.r.o. – 2 000 000 Kč

PSK TUZAR, s.r.o. – 1 990 000 Kč

DIPRO, s.r.o. – 1 980 000 Kč, (dle Obch. rejstříku byl na tuto firmu již vyhlášen konkurz)

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. – 1 960 000 Kč !! Výherce řízení a zpracovatel dokumentace !!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>