Archiv pro rubriku: Horský Hotel

Občanský zpravodaj – září 2015

Vážení a milí sousedé a příznivci Prahy 10,
se závěrem léta přinášíme aktuální zprávy:
  • 17.9. debata o školství v Domě čtení,
  • 19.9. zažijeme Prahu 10 jinak a
  • 21.9. od 13.00 bude zastupitelstvo
Více níže ve zpravodaji, zpestřeno několika žertovnými fotografiemi.
Aktuální informace zveřejňujeme na zaostřeném Facebooku a na webu http://www.zaostrenona10.cz/.
O sousedských a kulturních akcích se dozvíte v kalendáři akcí na prahadeset.cz, provozovaném iniciativou Společně pro Desítku.

Zastupitelstvo 21. 9. aneb „co vše starostka Kleslová protlačí“

K dispozici je zatím jen program jednání, podklady pro veřejnost budou ke stažení asi ve čtvrtek. Už teď je nicméně jasné, že se radní pracující pod taktovkou naší vlivné starostky Kleslové pustili s vervou do práce. Mezi do značné míry rutinní body, projednávané na každém jednání zastupitelstva, jsou náhodně zařazena témata, která s velkou pravděpodobností budou mít na chod úřadu a na život nás všech v naší městské části zásadní vliv: Pokračování textu Občanský zpravodaj — září 2015

Praha 10 – Rekreace: Zakázky malého rozsahu za 25 milionů

V dubnu 2013 schválilo zastupitelstvo MČ (usnesení 16/102/2013) navýšení základního jmění společnosti Praha 10 – Majetková a tím i její dceřinné společnosti Praha 10 – Rekreace o 40 milionů Kč. Důvodem tohoto navýšení byla potřeba získat prostředky na financování rekonstrukce Horského hotelu v Janských Lázních, který tato společnost vlastní.

Tehdejší ředitel společnosti Jan Vlk zastupitelům podrobně popsal (video zde), co je potřeba v hotelu opravit a předělat s tím, že by investice v roce 2013 měly být 16 – 20 milionů korun, zbylá část (tj. 20 – 24  milionů korun) v roce 2014. V souladu s tímto plánem byl Horslý hotel v létě 2013 prázdný, i když stavební práce se uskutečnily až o rok později (30. 6. – 15. 9. 2014).

V létě 2014 byla provedena výměna všech oken, rekonstrukce elektroinstalace a rozvodny nízkého napětí a modernizace 3. podlaží hotelu.

Jednalo se celkem o 4 zakázky malého rozsahu za 25,3 milionů Kč. Objem zakázek bez DPH činil konkrétně 3,7; 5,6; 5,8 a 5,9 milionu Kč, tj. tři zakázky se vešly do limitu pro stavební zakázky malého rozsahu jen velmi těsně a ani jedna zakázka by nemohla být zadána jako zakázka malého rozsahu v roce 2013. Pokračování textu Praha 10 — Rekreace: Zakázky malého rozsahu za 25 milionů

Horský Hotel má nový kabát od starých šíbrů

V roce 2008 pořídila Praha 10 pro žáky základních škol rekreační zařízení na Černé hoře. Pro žáky se tak otevřela možnost jezdit na školy v přírodě za dotovanou cenu 800 až 1000 Kč za týdenní pobyt.

Až potud se jedná o bohulibou činnost města, která umožňuje, aby se na čerstvý vzduch dostaly i děti, které by si jinak pobyt dovolit nemohly. Ale nebyli bychom na Praze 10, kdyby se za dobrým úmyslem neskrýval čertík v podobně podezřele vysokých nákladů a malá domů pro zasloužilé členy ODS. Pokračování textu Horský Hotel má nový kabát od starých šíbrů

Praha 10 Majetková, a.s. vyvolává více otázek než jen ty, kdo je jejím ředitelem a jak se na tuto pozici dostal

(Více k tématu nového šéfa vysoce aktuální článek o škraloupu Tomáše Vacka na České pozici.)

  • Proč Městská část založila koncem roku 2004 akciovou společnost?
  • Proč o tři roky později vzniko dalších sedm akciovek, z nichž dvě zanikly v roce 2011?
  • Jaký byl původní záměr, který, jak vyplývá z účetních údajů prezentovaných níže, nevyšel?
  • A jaký je dnešní plán? Co všechno chce MČ na Praha 10 Majetková a.s. ještě převést a jaké pro to má důvody?
Životopis desítkových akciovek

MČ Praha 10 je od konce roku 2004  zakladatelem a jediným akcionářem akciové společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., která má nyní 5 dceřinných společností (jedná se o tzv. holding).  Základní kapitál společnosti činí 170 mil. Kč, které vložila MČ.
Na holding se vztahuje zákon o veřejných zakázkách, každá dispozice s majetkem podléhá souhlasu Rady MČ a každé snížení či navýšení základního kapitálu podléhá souhlasu Zastupitelstva MČ. Holding zajišťuje činnosti pro uspokojování potřeb občanů a rozvoj městské části ve veřejném zájmu, což omezuje možnost dosahování zisku a jeho výše – do konce roku 2012 tak vytvořil holding ztrátu přes 26 mil. Kč.
Z celkem šesti firem však většina nevyvíjí žádnou činnost, resp. nemá žádné tržby z vlastní činnosti a jejími jedinými výnosy jsou úroky z prostředků do nich vložených městskou částí. Na druhou stranu je však třeba hradit výdaje související s vedením účetnictví, auditem a HLAVNĚ odměny členům orgánů společnosti (odměny členům orgánů všech společností v letech 2007-2011 činily celkem 3,4 mil. Kč).

Nicnedělající společnosti Služby, Stravování, Zdraví a dnes již zaniklá Teplárenská nás již stály přes 700 tisíc Kč. Údaje za rok 2011 (poslední kompletně dostupné) jsou v tabulce:

Kompletní výsledovky jsou k dispozici zde.

Jedinou společností, která vykonává nějakou činnost, je Praha 10 – Rekreace, která vlastní Horský hotel v Jánských Lázních, kde se konají školy v přírodě a další pobyty financované z rozpočtu MČ (viz náš článek o rozdělování 17 milionů). Praha 10 – Rekreace však přitom Horský hotel sama neprovozuje!
Od roku 2012 lze sledovat převádění nejrůznějších agend na další akciovku, Praha 10 – Majetková. Jakým způsobem? Vše je zadáváno přímo, bez otevřeného výběrového řízení (zůstává to přeci doma).

Jaké činnosti jsou převáděny na Prahu 10 – Majetkovou, a.s.:

– zastupování MČ ve společenstvích vlastníků jednotek v privatizovaných domech

– správa areálu Gutovka

– správa penzionu Malešice

– správa kina Vzlet

– správa ubytovny Brigátdníků

– správa reklamních ploch, promopanelů, reklamních laviček

– správa farmářských tržišť

– správa parkoviště u Bohemky

– zajištění festivalu „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“.

Publikováno, 12. 11. 2013

KAŽDÉ DÍTĚ BY MOHLO DOSTAT 3,4 TISÍCE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. JAK SE DĚLÍ 17 MILIONŮ?

S novým školním rokem přinášíme text o školách v přírodě. Opírá se o data dostupná na webových stránkách MČ a upozorňuje na nerovnoměrné zapojení jednotlivých škol.

Pokud máte školou povinné děti, tak Vám určitě udělala radost informace, že škola v přírodě v Horském hotelu v Jánských lázních stojí jen 1200 Kč za týden a nikoliv skoro třikrát tolik jako kdekoliv jinde. Je tomu tak díky štědré podpoře městské části, která pobyt ve svém zařízení (vlastníkem je zřízená akciovka Praha 10 Rekreace) dotuje. Cena, kterou si hotel za plnou penzi účtuje, je 450 Kč/osoba a den (tj. 3150 Kč za týden**), což je cena obvyklá.

Hotel má sice kapacitu přes sto lůžek, ale na každého školáka se přeci jen nedostane. Na školu v přírodě totiž nejde jet o prázdninách a těch, jak všichni víme, mají děti docela dost. V posledních dvou školních letech byl tak Horský hotel na školy v přírode a lyžařské výcvyky využit 37 týdnů v roce.

Porovnání jednotlivých škol provedené na základě několika zjednodušujících předpokladů* ukazuje velké rozdíly mezi jednotlivými školami (Proč tomu tak je? Např. ZŠ Eden Vladivostocká uspokojí cca 41 % svých žáků, zatímco ZŠ Jakutská, V Rybníčkách či Olešská takřka všechny. ) a pokles podílu dětí, které se na dotovanou školu v přírodě dostaly (dětí ve školách rychle přibývá a kapacita Horského hotelu je daná).

Je velká škoda, že když se projekt před pěti lety rozjížděl, nepodařilo se navrhnout jej tak, aby byl pro všechny děti. Při celkové výši dotace škol v přírodě ve výši 17 mil. Kč v roce 2013 a pěti tisících dětech by totiž bylo možné podpořit každého školáka částkou 3,4 tisíce korun ročně.

* Vycházíme z rozpisů škol v přírodě dostupných na webových stránkách MČ od září 2011. Pro každý týden, který měla škola k dispozici předpokládáme účast 100 dětí na ŠvP. Nebereme v úvahu skutečnost, že některé pobyty nejsou od soboty do soboty a nerozlišujeme, zda se jednalo o ŠvP nebo lyžařský výcvik (proto lze v tabulce najít i více než 100% účast). Počet dětí účatních se ŠvP je tedy stonásobkem počtu přidělených týdnů. Počet dětí v jednotlivých školách vychází z údajů uvedených na webových stránkách MČ.Počet týdnů pobytu v horském hotelu od září 2011 do prosince 2013 je podíl všech dětí na ŠvP v daném období dělený početem žáků školy v dané škole.

Rozpis škol v přírodě od září 2011 je k dispozici zde.

** Uvedeny jsou ceny bez DPH. S DPH se tedy jedná o 518 Kč/ den tj. 3626 Kč/týden.

Publikováno 2.10.2013