Archiv pro rubriku: IT zakázky

Relsie a 11 fakturací od roku 2011

Tento čtvrtek se od 9:00 hodin koná 7. zastupitelstvo MČ Praha 10. Celý program a materiály pro veřejnost jsou dostupné zde. Bohužel je patrné, že na programu chybí některé zásadní body, například kauza Horský hotel, o které jsme vás již informovali nebo bod týkající se IT zakázky.

Nedořešená otázka budoucího poskytování ICT služeb pro Prahu 10 je přitom zcela zásadní. S každým dalším dnem, kdy se tento problém neřeší, přichází Praha 10 potenciálně o finance, které nyní platí předchozímu poskytovateli služeb, společnosti O2 Czech Republic a.s., se kterou úřad již poněkolikáté prodlužuje smlouvu. Smlouva přitom měla původně vypršet již 31. července 2015.

Jak se tedy situace vyvíjela od posledního zasedání zastupitelstva v říjnu 2015? Společnost Relsie dodala Praze 10 materiály, které měly sloužit pro kvalifikované rozhodnutí zastupitelstva o dalším postupu vypsání výběrového řízení na poskytování služeb ICT, ale zastupitelstvo nehlasovalo ani pro jednu z navržených variant. Praha 10 také vyhlásila výběrové řízení na IT zaměstnance s poněkud přemrštěnými požadavky.

Na světlo vyplouvají další zajímavé informace: například společnost Relsie s.r.o. není na radnici zřejmě žádný nováček. Od roku 2011 eviduje ÚMČ P10 na její IČO hned 10 faktur za konzultace a dohled nad ICT. V náhledu článku si můžete prohlédnout jejich přehled.

Od poslední IT zakázky již sice uplynuly dva roky, ale dle obchodního rejstříku je jednatel společnosti stejný od roku 2006. Pan Ing. Jan Heisler také podepisoval za Relsie smlouvu z 1.7.2015, přitom zástupci Relsie se při jednání s IT experty tvářili, že s Prahou 10 ve věci ICT spolupracují poprvé.

Skutečnost, že Relsie Praze 10 již fakturovala, a to „služby metodického vedení a konzultace ICT“, při žádném projednávání týkajícím se Relsie (a to ať už výběrového řízení nebo posléze nezdařené analýzy), nikdo včetně vedení Úřadu nezmínil.

Veronika Žolčáková a Pavel Hájek

Poznámky redakce:

  • Přehled plnění laskavě poskytla Olga Richterová, zastupitelka Koalice Vlasta s podporou Pirátů.
  • Kompletní přehled realizovaných zakázek pro Prahu 10 firmou Relsie v letech 1994 – 2014 bude po vyřízení naší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. veřejně přístupný zde.

Chcete se přihlásit do výběrového řízení na IT zaměstnance Prahy 10?  A kouzlit umíte?

Máte chuť  po vší té kritice pomoci s IT v naší obci? Můžete si zkrášlit svátky a poslat podklady, řízení trvá do 28.12.2015.

Detaily naleznete zde: http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=52964

Má to ale celé pár háčků.

Nejprve odcitujme z textu výběrového řízení, koho Městská část Praha 10, Vršovická 68 přesně hledá:

Vedoucí/ho oddělení IT

Jaké jsou podmínky? Vysokoškolské vzdělání – technického směru; znalost SW – znalosti Administrace Sw Agendio, DataCentrum, Ginis, MISYS, VITA Stavební úřad, Ginis, MS Office, ELO a předpisy související; dále znalost HW – znalosti Administrace Windows Server, VMware, zálohování, MS SQL, Oracle, Linux, síťové prostředí a předpisy související. Výsledně ještě obec požaduje „řídící organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, znalost anglického jazyka výhodou“. Nástup leden 2016.

Velmi podobně vypadají i požadavky na 2 referenty/tky správy aplikací a 1 referenta/ku správy HW. Ti si vystačí s vyšším odborným vzděláním též technického směru, ovšem znalosti SW a HW mají mít totožné s vedoucím a z obecných schopností mohou postrádat jen ty řídící.

Osobně to považuji za nesmysl a buď zlou vůli nebo čirý alibismus – shánět kouzelníka od 11. do 28.12.2015 je prostě hodně krátký termín.

A to není jediný nedostatek.

Proč kouzelníka nebo spíše kouzelníky?  Protože to, co Slavík či některý z jeho podřízených v inzerátu požadují, neumí NIKDO na světě. Požadavky jsou de facto formální a nepodložené reálnou potřebou – sestávají pouze z částečného výčtu aplikací, systémového SW a prostředí. Kdyby tam bylo uvedeno třeba „znalost výhodou“, tak neřeknu, ale je tam „požadujeme“ a uvedené je v součtu nesplnitelné.
Vedoucí IT úřadu potřebuje být schopen se rychle orientovat v základní problematice aplikací úřadu i vlastní infrastruktury, nikoli vše ovládat na úrovni administrace – takových lidi nebudou mít mnoho ani dodavatelské organizace jednotlivých aplikací a systémového SW. Zároveň musí být schopen komunikovat s pracovníky úřadu i svými podřízenými (tedy bych očekával více rozvést požadavek na komunikativnost) a být schopen zabezpečit běžný chod. Na zbytek použije externí specialisty v rozumném rozsahu.
Pominu kvalitu zadání, kde se plete HW a SW – to, co je zde uvedeno jako HW, jsou vesměs SW systémy na HW relativně nezávislé.

Chybí též jakákoli platová nabídka či tabulkové zařazení a výčet případných výhod (delší dovolená, klidná práce v mladém kolektivu,… – prostě to, co píše každá správná firma nebo úřad).

Shrnu-li to, působí toto výběrové řízení zcela neseriózně a evidentně se neočekává odezva. Dobré ajťáky by si přitom náš úřad vážně zasloužil.

Ivan Mikoláš, Piráti Praha 10

Pořídí si Praha 10 další předražený outsourcing ICT nebo vytvoří interní IT oddělení? Ani jedno!

Říjnové Zastupitelstvo Městské části Praha 10 mělo na programu pouze jeden hlavní bod jednání a to výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10. Klíčové momenty ve svém článku shrnul již Ivan Mikoláš (Když se nechce, nic nejde aneb Jak utratit statisíce a mít další problémy), a tak tedy jen stručně: Z navrhovaných tří variant řešení, které mělo Zastupitelstvo posoudit na základě materiálů společnosti Relsie a vybrat to nejvhodnější řešení, nebyla schválena ani jedna, a tak ani nemohlo být vypsáno nové výběrové řízení na poskytovatele ICT služeb nebo zahájena příprava na převzetí ICT samotnou městkou částí. Zkrátka ocitli jsme se ve slepé uličce. Jediné, co je zatím jisté, je, že bude třeba najít řešení. Podruhé prodloužit nevýhodnou smlouvu se současným poskytovatelem, společností O2 Czech Republic a.s., možná nebude chtít ani tato firma.

Varianty zajištění IT služeb podle RELSIE, spol. s.r.o.

 Společnost Relsie, která vyhrála výběrové řízení na dodání analýzy potřeb týkající se optimálního řešení ICT problematiky pro Městkou část, měla dodat Praze 10 rozhodovací podklady, které budou obsahovat stručné shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých variant řešení ICT ve vzájemném srovnání a základní propočet nákladů a jejich srovnání. A dopadlo to podobně jako dodávka první fáze dokumentace, o které si můžete přečíst více zde.

Pro přehlednost uvádíme varianty navržené v materiálu společnosti Relsie:

  • Varianta 1 – Outsourcing v širší míře než aktuální (bez tiskových služeb a Call Centra)
  • Varianta 2 – Outsourcing ve stejné míře jako aktuální (bez tiskových služeb a Call Centra) + části vlastními silami
  • Varianta 3 – Interní provoz (bez tiskových služeb a Call Centra)

Dodaný materiál bohužel neposkytuje dostatečné podklady pro zastupitele k tomu, aby vybrali nejvhodnější variantu, a to zejména z následujících důvodů:

  • procesních (první fáze dokumentace nebyla konzultována, nabízená pomoc IT expertů nebyla využita a jejich připomínky nebyly buď vůbec, nebo dostatečně, zapracovány, údaje nejsou často podložené, chybí zdroje informací)
  • finančních (navržený tým je naddimenzovaný a s tím i jeho platy, a to hlavně ve srovnání s jinými MČ, dále jsou často uváděny ceny platné cca před 5 lety, od té doby se ICT trh změnil a ceny jsou na zcela jiných úrovních)
  • IT/odborných (samotná navrhovaná řešení nejsou dostatečně podložena, není jasné, proč jsou uvedené varianty nakombinovány tak, jak jsou, chybí popis parametrů jednotlivých balíčků, ze kterých jsou varianty poskládány)

Materiál sice představuje tři varianty, nejsou ale prezentovány srovnatelným způsobem a nemohou sloužit jako rozhodovací podklad pro stanovení, v jaké míře, a které služby zajišťovat interně, a které outsourcovat. Ostatně skutečnost, že zastupitelé nakonec ani jednu variantu nevybrali, hovoří sama za sebe.

Ještě před schválením a proplacením této druhé fáze dodávaného materiálu se společnost Relsie sešla s IT experty napříč politickými stranami za Prahu 10; osobně jsem se takové schůzky účastnila. I přes podnětná jednání byl výsledek opět skoro nulový. Přestože se různí IT experti z různých stran politického spektra shodli na nutných změnách materiálu a doplnění informací, společnost Relsie udělala jen pár kosmetických změn, a materiál pro jednání zastupitelstva odevzdala prakticky v nezměněné podobě. Také nadsazené cenové kalkulace byly upraveny pouze minimálně.

O co konkrétně IT expertům v jejich připomínkách šlo?

1) První poznámka se týkala rozšíření popisu variant o popis pozice interního koordinátora, který bude poskytování ICT služeb řídit ze strany MČ Praha 10, a to pro všechny tři varianty.

– Jedná se o zásadní připomínku, protože role koordinátora je naprosto klíčová při řízení poskytování ICT a to jak pro variantu, kdy by byly ICT služby outsourcovány, tak i pro variantu interního zajištění. Ostatně v současné době, kdy služby poskytuje společnost O2 Czech Republic, takovýto silný koordinátor na straně MČ chybí. Tato připomínka nebyla do materiálu zapracována.

2) IT experti požadovali zapracovat balíčkování služeb, které umožní oddělit popis pro náročný hardware (servery, sítě), pro jednotlivá pracoviště (PC, tiskárny atd.) a také pro aplikační služby (instalace nového specializovaného softwaru apod.)

– Balíčky v jednotlivých variantách byly natolik obecné, že nedovolovaly rozlišení na této úrovni, a to vedlo k určitému zkreslení. Firma Relsie vyjmula z balíčků v revidované zprávě pouze koncové stanice a dala je jako balíček zvlášť, jinak k žádným úpravám nedošlo. Navíc popis balíčků služeb uvádí věci, které jsou zadavateli již známé (např. ze zprávy O2 či Padcom), neuvádí ale žádné konkrétní parametry.

3) Třetí požadavek se týkal odhadů finanční náročnosti jednotlivých variant. IT experti žádali, aby odhady ceny obnovy aktiv, varianty plného outsourcingu a odhady mezd jednotlivých IT pozic nebyly nadhodnoceny (některé z odhadů se zakládaly na cenách platných cca před pěti lety)

– Kalkulace zůstaly stejné a ceny za IT pracovníky také. Celková částka a počet plných úvazků se nezměnily, pouze bylo doplněno, jak k této částce společnost Relsie dospěla. V kalkulacích na jednotlivé položky byly provedeny jen drobné úpravy.

4) Poslední a nejdůležitější připomínka cílila na jasné a přehledné formulování navrhovaných variant, jejich finančního ohodnocení, technických silných a slabých stránek a odborného doporučení zhotovitele tak, aby materiál představoval dostatečný podklad pro rozhodování.

– Formulace variant byla sice částečně upravena, ale opět zde nedošlo k žádným podstatným změnám a v důsledku toho hlasování zastupitelstva skončilo patem.

Další termín jednání Zastupitelstva, kde se má IT opět řešit, byl původně plánován na 7. prosince: uvidíme, zda se bude konat a co přinese.

Veronika Žolčáková, členka expertní IT skupiny koalice Vlasta

Mimořádné zastupitelstvo bylo vskutku mimořádné!

Tak se nám to mimořádné zastupitelstvo 21. října 2015 sešlo (mimořádně v 9:00) na svém 6. zasedání vcelku v hojném počtu. Chybělo jen nemnoho zastupitelů, takže bylo bohatě usnášeníschopné. Jelikož šlo o projednání pouze jednoho bodu a to sice „Návrh na výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10“, myslel jsem si, že to bude na chvilku a zašel jsem se na zasedání podívat. Ale to jsem se mýlil, nebylo to tak rychlé… Pokračování textu Mimořádné zastupitelstvo bylo vskutku mimořádné!

ICT na Praze 10 – rozhodne se na mimořádném jednání Zastupitelstva 21. 10. 2015

Do konce roku zbývá 83 dnů. Městská část Praha 10 má tedy už jen necelé tři měsíce, aby vyřešila komplikovanou situaci kolem dalšího poskytování ICT služeb pro Prahu 10, o které se stále diskutuje, přestože se začala projednávat již v roce 2014. Jak jsme vás již informovali v předchozím příspěvku, smlouva se současným poskytovatelem ICT služeb, společností O2, byla prodloužena na období srpen – prosinec 2015. Do konce prosince musí Městská část stihnout vypsat nové výběrové řízení, vybrat vítěze a předat poskytování ICT služeb novému provozovateli (ať už se Zastupitelstvo rozhodne pro jakoukoli variantu), nezbývá tedy mnoho času. Můžeme dokonce pochybovat, jestli se všechny nutné kroky dají v tak krátké lhůtě stihnout a jestli tato časová tíseň nebude mít dopad na kvalitu. Pokračování textu ICT na Praze 10 – rozhodne se na mimořádném jednání Zastupitelstva 21. 10. 2015