Archiv pro rubriku: Malešický penzion

Být vidět, ale nic neříct

Deník Metro do každé schránky

Také jste dostali do své schránky minulý týden Deník Metro (č. 18, středa 28. ledna), kde se na titulní stránce vyjímal článek o starostce Městské části Praha 10 Radmile Kleslové a jejích plánech a prioritách? Na webových stránkách www.metro.cz článek bohužel nenajdete, ale můžete si přečíst naskenovaný text zde. Zajímalo by nás, zda se jednalo o běžný článek, či placenou propagaci nového zastupitelstva či přímo paní starostky. Pokračování textu Být vidět, ale nic neříct

Palec dolů: hodnocení vedení naší obce 2010-2014

Níže se dočtete, zač kritizujeme vedení naší obce. Na tomto odkazu je pak souhrnné hodnocení jednotlivých stran pro komunální volby 2014. Nabízíme též přehlednou mapu kauz.

ZMAŘENÉ OBČANSKÉ REFERENDUM: Petici „STOP miliardové radnici“ podepsalo přes 10 tisíc občanů Prahy 10. Veřejnost nedostala jinou skutečnou možnost, jak se k nejvyšší investici v dějinách Prahy 10 vyjádřit.

STAVEBNÍ ZAKÁZKY PRO VYVOLENÉ: Od roku 2012 se dělí o veškeré stavební zakázky na opravy obecního majetku 4 firmy. Smlouva jim zaručuje vyšší, pro Prahu 10 nevýhodné ceny stavebních prací z r. 2010. Za rekonstrukce tak zaplatíme i o desítky procent víc, než bylo nutné. Vzhledem k celkovému objemu (2 miliardy Kč s DPH) jde o nehospodárnost v řádech desítek milionů korun. Pokračování textu Palec dolů: hodnocení vedení naší obce 2010-2014

Bytový dům Malešice

MČ se rozhodla z Penzionu Malešice vybudovat Bytový dům Malešice, ve kterám má vzniknout 195 malometrážních bytů a jednotek  (kvůli zastínění objektu novostavbou Byty Malešice není možné některé „byty“ zkolaudovat jako byty), které budou využity jako sociální nebo startovací.

Rekonstukce je prováděna na základě Rámcové smlouvy v rámci tzv. minitendru za cca 211 mil. Kč. V tuto chvíli Subterra a.s. intenzivně staví.

Publikováno 16.5.2014


Provozovatelem Penzionu Malešice se po Tommi Holding s.r.o. stala patrně na začátku roku 2012 Praha 10 – Majetková, a.s.

Vysoké odstupné dosavadnímu nájemci, firmě Tommi, bylo zmíněno i v článku zveřejněném v týdeníku Euro „Milionový nápad“ (13.2.2012, č. 32) a celkové náklady na přestavbu penzionu byly vyčísleny následovně:

Náklady

„Přestavovat už stojící budovu, ve které je navíc nájemce se spoustou závazků, není právě jednoduché. Sečteno a podtrženo: městská část zaplatí za všechny náklady spojené s přestavbou více než 250 milionů korun. Cena za jeden malometrážní „sociální“ byt v již stojícím a dosud fungujícím penzionu se tak vyšplhá na více než 1,6 milionu korun. Kudy vede cesta k této pozoruhodné částce? 37 milionů činí odstupné pro společnost Tommi Holding. Penzion totiž měla mít pronajatý až do konce roku 2016. Příjmy z nájemného do radniční kasy tedy klesnou o 9,5 milionu ročně, což vynásobeno pěti znamená 47,5 milionu korun. Kvůli opravám, které se společnost Tommi Holding zavázala v průběhu dalších pěti let provádět, přijde o dalších devět milionů korun. K tomu připočtěme náklady na celkovou rekonstrukci, na kterou radnice vyčlení 158,5 milionu, a dostáváme se ke konečnému číslu 252 milionů korun.“

Na zastupitelstvu dne 4. 5. 2012 se v bodě 15 pod formulací „informace o realizaci záměru vybudování nových nájemních bytů, které budou mít charakter sociálního bydlení“, skrývaly podrobnější informace o chystané přestavbě. Hlavním cílem je dle slov místostarosty Lipovského toto: „Bude se jednat o malometrážní byty o rozměrech 35 – 50 metrů čtverečních v základním standardu, které budou přidělovány ze sociálních důvodů, tzn. hlavně seniorům a mladým rodinám, mimo jiné i jako způsob řešení jednostranného zvýšení nájemného z bytu.“ (viz stenozáznam ze ZMČ 4. 5. 2012)
Lipovského tvrzení

Zatím však podle všeho neexistuje propočet provozních nákladů budovy, tudíž není zřejmé, jak vysoké „sociální“ nájemné skutečně bude. Lipovský též uvedl: „tento objekt provozovat Majetková, a.s., z čehož potažmo Majetkové, ale i  městské části, plynou příjmy a bude to znamenat vyšší výnos do rozpočtu městské části Praha 10.“

Využití budovy

V minulosti se na fóru Prahy 10 občané již na využití budovy ptali. A jaká má být programová náplň přestavěného Penzionu?

  • Nemá jít o dům s pečovatelskou službou, ale o kombinaci trvalého (byty) a krátkodobého (startovacího) bydlení (penzion). (Důvodem je patrně i to, že nová výstavba povolená městskou částí v blízkosti Penzionu tyto byty zastínila a není je možné využívat na trvalé bydlení.)
  • V přízemí se plánují obchody, v 1. patře nejspíš zůstane stávající fitness a k němu přibude klub pro matky s dětmi a jídelna, která mezi výdeji jídel poslouží jako klub seniorů.
  • V dalších patrech by mělo být cca 140 bytových jednotek, z toho cca 12 bezbariérových (na zastupitelstvu se hovořilo o 40) – startovací bydlení pro lidi po úraze míchy je konzultováno s nedalekým Centrem Paraple a Asociací českých paraplegiků.
  • Vítány jsou tipy a nápady, pro koho by mělo být bydlení určeno, či jakékoliv další připomínky: zasílejte je na nový email kpss@praha10.cz (komunitní plánování sociálních služeb). Počítá se i s několika byty na „krizové bydlení“ – ženy v domácím násilí apod.
Aritmeticky poskládáné poptávkové řízení
Na základě infožádosti byla zveřejněna též jména firem, jež se účastnily poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, a výše jejich nabídek (bez DPH):

Skloprojekt, s.r.o. – 2 000 000 Kč

PSK TUZAR, s.r.o. – 1 990 000 Kč

DIPRO, s.r.o. – 1 980 000 Kč, (dle Obch. rejstříku byl na tuto firmu již vyhlášen konkurz)

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. – 1 960 000 Kč !! Výherce řízení a zpracovatel dokumentace !!