Archiv pro rubriku: Noviny Prahy 10 a média

Karel Čapek by nerozuměl

Slovo je obrazem mysli

V sedmém, červencovém, čísle radniční reklamní tiskoviny PRAHA 10 jsem pravděpodobně odhalil původního jazykového prznitele českého jazyka, v němž je tento plátek podsouván konzumentům, občanům městské části.

Pokaždé, když Prahu 10 začnu číst, hrozím se jazykového neumětelství šéfredaktora pana Bělohubého. Používá totiž ve svých textech jakési úřednické ptydepe, která se mluvené češtině jen podobá. Proto mě potěšil podpisek pod obrázkem vily Karla Čapka, v němž se píše, že byl Čapek oceňován mj. pro svou krásnou bohatou češtinu.

Pak mě šokovalo pravděpodobně inzertní radniční prohlášení v rámečku, v němž se oznamuje ukončení projektu Profi úřad Praha 10. (Kolik za něj firmě Strategic Consulting MČ zaplatila?)  Autor se prozíravě nepodepsal, protože celá stať napsaná úřední haťmatilkou podává obraz o stavu jeho mysli. Jsem si naprosto jist, že kdyby Čapek tento text četl, vůbec by mu neporozuměl.

Ukončení projektu Profi úřad Praha 10 (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00120)

Modernizace, zefektivnění a zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů na ÚMČ Praha 10 – to bylo nosné téma projektu Profi úřad Praha 10, který přímo ovlivnil všechny zaměstnance Úřadu městské části Praha 10.

V rámci projektu, jehož celý název zní „Profi úřad – modernizací řízení lidských zdrojů k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10“ se podařilo jasně a správně nastavit personální procesy, zavést do praxe moderní metody řízení lidských zdrojů a zlepšit vystupování a jednání zaměstnanců Úřadu. Všechny tyto prvky se pozitivně promítají do výkonnosti, profesionality a spokojenosti zaměstnanců a zvyšování efektivity a kvality řízení úřadu prostřednictvím optimálního využití lidského a technického potenciálu a služeb poskytovaných Úřadem. To se nepřímo projevuje také lepší komunikaci a interakcí pracovníků Úřadu s občany a podnikateli Prahy 10.

Klíčovou náplní projektu bylo vytvoření personální strategie, analýza pracovních pozic a tvorba kompetentních modelů, implementace e360°zpětné vazby do systému hodnocení pracovníků, vytvoření individuálních rozvojových plánů zaměstnanců, rozvoj kompetencí a vzdělávání vedoucích úředníků v oblasti řízení lidských zdrojů, odborný rozvoj a vzdělávání personalistů a HR specialistů ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů, zavedení personálního controllingu a analýza softwarových nástrojů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Po vytvoření základních podkladů pro více než 370 zaměstnanců, postavených na centrálním dokumentu – personální strategii, proběhlo intenzivní, několikastupňové školení vedoucíc pracovníků úřadu, díky nimž měli možnost si prohloubit své znalosti a dovednosti usnadňující výkon funkce manažera ve specifických podmínkách veřejné správy a osvojit si moderní nástroje řízení. Pilířem projektu, který zajistí přenositelnost výstupů a zjištění projektu do budoucí praxe úřadu, byly vzdělávacích aktivit zaměřené na personalisty. Právě tito zaměstnanci jsou nejdůležitějším garantem implementace změn, nových postupů, aplikace nových nástrojů do inovovaného systému řízení lidských zdrojů. Specificky zaměřený vzdělávací program pro ně určený směřoval k prohloubení jejich znalostí a dovedností, výcviku a nácviku ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů tak, aby tito lidé mohli kromě výkonu vlastních pracovních povinností vykonávat roli poradců a interních školitelů. Dlouhodobou udržitelnost projektu podpořila také finální implementace personálního controllingu. Ten manažerům a personalistům poskytuje možnost sledovat statistické informace o výkonnosti a fungování jednotlivých personálních procesů předpovídat a hodnotit výsledky personálních opatření a za určitých podmínek také snižovat personální náklady organizace. Přestože projekt 31. 1. 2015 skončil, jeho výstupy se budou nadále aktivně využívat.

Nepochybuji o tom, že dobře míněným smyslem celé akce měl být přátelštější přístup pracovníků Úřadu městské části k občanům, kteří sem přicházejí se svými problémy. Šlo zřejmě o to, aby se úředníci dobře vyznali ve svých oborech, trvale se vzdělávali a dovedli správně poradit a reagovat na potřeby návštěvníků. To je jistě správná cesta, ale přiznám se, že ani za největšího vypětí sil bych takovýto text, jakým byl projekt představen, nedokázal vyplodit.

Mám z toho mindrák, jako úředník radnice bych prostě neuspěl. Má mysl se ubírá poněkud jinými cestami.

Mgr. Ivo Krieshofer

Vlastní noviny občanů Prahy 10 jsou na světě!

Ani největší z optimistů zřejmě nečekal, jaký úspěch bude mít veřejná sbírka Koalice Vlasta na své Vlastní noviny. Za 30 dnů se na serveru Startovač.cz podařilo vybrat 124.183 Kč. Další 10.644 Kč poslali v průběhu kampaně sympatizati Vlasty přímo na transparentní účet a Piráti přispěli ze svého participačního rozpočtu nejprve 9.600 Kč a nyní dalších 8.600 Kč na druhé vydání novin.

Po odečtení poplatků a dalších nákladů spojených s kampaní získala Vlasta celkově 133.000 Kč a při předpokládaných nákladech 80.000 Kč na jedno číslo novin je tak jisté, že se můžeme těšit i na podzimní číslo. Na tom, zda se najdou další štědří dárci bude záviset, v jak velkém nákladu vyjde. Pokud chcete pomoci Vlastě zopakovat náklad prvního čísla, prosím, podpořte nás zasláním libovolné částky na transparentní účet číslo 2800585034/2010. Každá stokoruna nám pomůže k celoplošnému pokrytí Prahy 10 druhým nákladem novin a darovaný obnos si můžete odečíst ze základu daně.

A kam si pro noviny přijít? (PDF verze pro nedočkavce)

Většina čtenářů najde noviny přímo ve svých poštovních schránkách, kam je v průběhu několika týdnů roznesou dobrovolníci Vlasty a pracovníci České pošty.

Další možností je přijít na některý z našich petičních stánků. V sobotu jsme rozdávali noviny na akci Korso Krymská a ve čtvrtek 21. 5. 2015 odpoledne můžete pro noviny zaskočit na Kubánském náměstí. A kdo to nestihne odpoledne, může stejný den večer zajít do knihovny v Domě čtení v Ruské ulici od 18:00.

Současně můžete svým podpisem pomoci realizovat požadavek iniciativy na zveřejňování všech smluv na webu. Přijďte, těšíme se na diskuzi s vámi u petičních stánků. Třeba víte o něčem, co by mělo být zmíněno v dalším vydání našich Vlastních novin.

Ing. Pavel Hájek, Piráti Praha 10

Veselé Velikonoce a nový web

Hody, hody zdravíčko,
dejte klukům vajíčko,
na pomlázku mašli,
že k nám cestu našli.

Díky, že jste našli cestu na náš nový web

I nadále zde budeme přinášet články a komentáře k dění v městské části Praha 10, zprávy a záznamy z jednání zastupitelstva a archiv našeho občanského zpravodaje (přihlásit se k odběru).

Nový web by měl především usnadnit hledání z vašeho pohledu zajímavých článků. Hledat můžete třeba podle témat, v sekci štítky naleznete články seřazené dle zainteresovaných osob a geograficky nejbližší kauzu vašemu bydlišti najdete v mapě kauz.

V březnu doznalo Zaostřeno na 10 i několik formálních a personálních změn: v reakci na nový občanský zákoník jsme dotáhli transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek, aktualizovali jméno spolku, stanovy i sídlo a vše v současném znění zveřejnili v záložce o nás. Máme nově zvolený výbor a členství ve spolku ukončili Olga Richterová a Martin Moravec, kteří jsou od října 2014 zastupiteli MČ Praha 10 za Koalici Vlasta.

Přidejte se, informujte své sousedy a dejte věci do pohybu!

Pro kontaktování naší redakce můžete nadále využívat email: info@zaostrenona10.cz a pro nápady k webu email: hajekpa@centrum.cz. Uvítáme každý váš podnět nebo připomínku, ať už technickou či faktickou. Budeme rádi, když se dozvíme o novém problému ve vaší čtvrti a budeme o jeho vývoji informovat i vaše sousedy.

Zaostřeno na 10 podporuje sbírku Koalice Vlasta na Dobré noviny

Léta jsme se pomocí našeho e-mailového občanského zpravodaje snažili nabourat informační monopol radničních novin a šířit informace o řízení naší městské části. Proto vítáme snahu opozice informovat veřejnost jak o svém působení na radnici tak o dalších důležitých tématech, o kterých radniční noviny neinformují.

O tom, že podobně smýšlí desítky lidí svědčí to, že na první číslo novin se podařilo vybrat 80.000 Kč za pouhých 10 dnů a nyní se vybírá na číslo, které vyjde na podzim. Zhruba jen 25 sympatizantů chybí, aby bylo jisté vydání i druhého čísla Dobrých novin. Aktuální stav veřejné sbírky najdete zde.

Příjemné prožití Velikonoc čtenářům a štědré dárce koledníkům z Vlasty

přejí Lucie Sedmihradská a Pavel Hájek

Zač stojí noviny Prahy 10?

75.000 výtisků, 12 čísel ročně, 2 674 000 Kč, tj. 2,95Kč/kus – pravda, to se nezdá mnoho, ale co v těch novinách je (kromě jistě dobře placené inzerce)?

Dnes nechceme psát o tom, jak omezeně se v našich radničních listech informuje o tom, co schválila rada nebo zastupitelstvo, nebo že opoziční zastupitelé dostanou prostor k vyjádření tak 3 x za rok a občané nikdy. Pokračování textu Zač stojí noviny Prahy 10?