Archiv pro rubriku: Parkování

„Záchrana“ Bohemky vstupuje do druhého dějství

Dne 12. 5. 2014 byl schválen zastupiteli Prahy 10 záměr směny pozemků mezi městkou částí Prahy 10 a Bohemia Real ve výši 49 mil. Kč ve prospěch soukromé společnosti. Celá záležitost byla poté postoupena k formálnímu schválení na Magistrát hl. města Prahy. Problém tkví v tom, že toto hlasování bylo podle § 36 zákona č. 131/2000 Sb. neplatné, neboť neproběhlo řádné vyvěšení tohoto záměru na úřední desce (požadovaná minimální doba stanovená zákonem je 15 dní, vyvěšeno bylo pouze 14 dní). Dále byl rozporován znalecký posudek, který vykazoval, jak formální, tak i faktické chyby. Toto vzal Magistrát hl. města Prahy na vědomí a nechal si vypracovat nezávislý posudek, který by měl být k dispozici v příštím týdnu. Pokračování textu „Záchrana“ Bohemky vstupuje do druhého dějství

26. 5. 2014 – ZMČ: Tvoříme dějiny. Jde mi mráz po zádech!

Ďolíček a vedlejší parkoviště

Už si začímáme zvykat, že když se sejdou zastupitelé MČ Praha 10, schválí se Něco s velkým N. Ano, konečně došlo na slibovaný Ďolíček – zastupitelé schválili záměr vyměnit stadion za sousedící pozemky, kde je dnes parkoviště, a doplatit majiteli stadionu BOHEMIANS REAL, a. s. 49 mil. Kč. Starosta Bohumil Zoufalík to komentoval slovy „Tvoříme dějiny. Jde mi mráz po zádech!“ Pokračování textu 26. 5. 2014 — ZMČ: Tvoříme dějiny. Jde mi mráz po zádech!

Kauza Ďolíček – nevýhodná směna pozemků

Zastupitelé MČ Prahy 10 schválili v pondělí dne 26.5.2014 záměr směnit nezastavěné pozemky bývalého škvárového hřiště v ulici Petrohradská, které nyní slouží jako unikátní, velkokapacitní parkoviště o 350 parkovacích místech pro residenty Vršovic, za soukromé pozemky společnost Bohemians Real a.s s doplatkem 49 mil. KČ ve prospěch Bohemians Real a.s.

Společenství domů Sámova za podpory dalších bytových družstev a SVJ napadla tento záměr na schůzi zastupitelů MČ Prahy 10 z následujících důvodů: Pokračování textu Kauza Ďolíček – nevýhodná směna pozemků