Archiv pro rubriku: Praha 10 – Majetková

Praha 10 – Rekreace: Zakázky malého rozsahu za 25 milionů

V dubnu 2013 schválilo zastupitelstvo MČ (usnesení 16/102/2013) navýšení základního jmění společnosti Praha 10 – Majetková a tím i její dceřinné společnosti Praha 10 – Rekreace o 40 milionů Kč. Důvodem tohoto navýšení byla potřeba získat prostředky na financování rekonstrukce Horského hotelu v Janských Lázních, který tato společnost vlastní.

Tehdejší ředitel společnosti Jan Vlk zastupitelům podrobně popsal (video zde), co je potřeba v hotelu opravit a předělat s tím, že by investice v roce 2013 měly být 16 – 20 milionů korun, zbylá část (tj. 20 – 24  milionů korun) v roce 2014. V souladu s tímto plánem byl Horslý hotel v létě 2013 prázdný, i když stavební práce se uskutečnily až o rok později (30. 6. – 15. 9. 2014).

V létě 2014 byla provedena výměna všech oken, rekonstrukce elektroinstalace a rozvodny nízkého napětí a modernizace 3. podlaží hotelu.

Jednalo se celkem o 4 zakázky malého rozsahu za 25,3 milionů Kč. Objem zakázek bez DPH činil konkrétně 3,7; 5,6; 5,8 a 5,9 milionu Kč, tj. tři zakázky se vešly do limitu pro stavební zakázky malého rozsahu jen velmi těsně a ani jedna zakázka by nemohla být zadána jako zakázka malého rozsahu v roce 2013. Pokračování textu Praha 10 — Rekreace: Zakázky malého rozsahu za 25 milionů

Horský Hotel má nový kabát od starých šíbrů

V roce 2008 pořídila Praha 10 pro žáky základních škol rekreační zařízení na Černé hoře. Pro žáky se tak otevřela možnost jezdit na školy v přírodě za dotovanou cenu 800 až 1000 Kč za týdenní pobyt.

Až potud se jedná o bohulibou činnost města, která umožňuje, aby se na čerstvý vzduch dostaly i děti, které by si jinak pobyt dovolit nemohly. Ale nebyli bychom na Praze 10, kdyby se za dobrým úmyslem neskrýval čertík v podobně podezřele vysokých nákladů a malá domů pro zasloužilé členy ODS. Pokračování textu Horský Hotel má nový kabát od starých šíbrů

Praha 10 Majetková, a.s. vyvolává více otázek než jen ty, kdo je jejím ředitelem a jak se na tuto pozici dostal.

“Chceme otevřenou, transparentní, efektivní a šetrnou radnici,” řekla po svém zvolení starostka Radmila Kleslová (ANO 2011, exČSSD). My také a proto bychom moc rádi věděli, co, jak a za kolik dělá společnost Praha 10 – Majetková a.s. a jejích pět dcer, do které MČ vložila 170 mil. Kč a od které nakupuje služby za desítky milionů Kč ročně.

Rada MČ schválila v prosinci 2014 nové členy dozorčích rad těchto společností (usnesení 66 ze 17.12.2014); ve dvou dozorčích radách mají zasednout Jana Komrsková (SZ), Markéta Petrová (Nez. B.Zoufalíka), Lukáš Rázl (ČSSD), Tereza Hauffenová (ANO 2011) a Jiřina Vondráková (ČSSD), v jedné pak Petr David (ANO 2011), Hana Nováková (ČSSD), Robert Keller (ANO 2011), Zdeněk Vávra (SZ), Jaroslav Štěpánek (ANO 2011), Magdaléna Lukovičová* (ANO 2011), Kateřina Peštová (ČSSD), Ivana Cabrnochová (SZ), Markéta Jirásková (ODS) a Pavel Plesník (ANO 2011). Pokračování textu Praha 10 Majetková, a.s. vyvolává více otázek než jen ty, kdo je jejím ředitelem a jak se na tuto pozici dostal.

Palec dolů: hodnocení vedení naší obce 2010-2014

Níže se dočtete, zač kritizujeme vedení naší obce. Na tomto odkazu je pak souhrnné hodnocení jednotlivých stran pro komunální volby 2014. Nabízíme též přehlednou mapu kauz.

ZMAŘENÉ OBČANSKÉ REFERENDUM: Petici „STOP miliardové radnici“ podepsalo přes 10 tisíc občanů Prahy 10. Veřejnost nedostala jinou skutečnou možnost, jak se k nejvyšší investici v dějinách Prahy 10 vyjádřit.

STAVEBNÍ ZAKÁZKY PRO VYVOLENÉ: Od roku 2012 se dělí o veškeré stavební zakázky na opravy obecního majetku 4 firmy. Smlouva jim zaručuje vyšší, pro Prahu 10 nevýhodné ceny stavebních prací z r. 2010. Za rekonstrukce tak zaplatíme i o desítky procent víc, než bylo nutné. Vzhledem k celkovému objemu (2 miliardy Kč s DPH) jde o nehospodárnost v řádech desítek milionů korun. Pokračování textu Palec dolů: hodnocení vedení naší obce 2010-2014

Bytový dům Malešice

MČ se rozhodla z Penzionu Malešice vybudovat Bytový dům Malešice, ve kterám má vzniknout 195 malometrážních bytů a jednotek  (kvůli zastínění objektu novostavbou Byty Malešice není možné některé „byty“ zkolaudovat jako byty), které budou využity jako sociální nebo startovací.

Rekonstukce je prováděna na základě Rámcové smlouvy v rámci tzv. minitendru za cca 211 mil. Kč. V tuto chvíli Subterra a.s. intenzivně staví.

Publikováno 16.5.2014


Provozovatelem Penzionu Malešice se po Tommi Holding s.r.o. stala patrně na začátku roku 2012 Praha 10 – Majetková, a.s.

Vysoké odstupné dosavadnímu nájemci, firmě Tommi, bylo zmíněno i v článku zveřejněném v týdeníku Euro „Milionový nápad“ (13.2.2012, č. 32) a celkové náklady na přestavbu penzionu byly vyčísleny následovně:

Náklady

„Přestavovat už stojící budovu, ve které je navíc nájemce se spoustou závazků, není právě jednoduché. Sečteno a podtrženo: městská část zaplatí za všechny náklady spojené s přestavbou více než 250 milionů korun. Cena za jeden malometrážní „sociální“ byt v již stojícím a dosud fungujícím penzionu se tak vyšplhá na více než 1,6 milionu korun. Kudy vede cesta k této pozoruhodné částce? 37 milionů činí odstupné pro společnost Tommi Holding. Penzion totiž měla mít pronajatý až do konce roku 2016. Příjmy z nájemného do radniční kasy tedy klesnou o 9,5 milionu ročně, což vynásobeno pěti znamená 47,5 milionu korun. Kvůli opravám, které se společnost Tommi Holding zavázala v průběhu dalších pěti let provádět, přijde o dalších devět milionů korun. K tomu připočtěme náklady na celkovou rekonstrukci, na kterou radnice vyčlení 158,5 milionu, a dostáváme se ke konečnému číslu 252 milionů korun.“

Na zastupitelstvu dne 4. 5. 2012 se v bodě 15 pod formulací „informace o realizaci záměru vybudování nových nájemních bytů, které budou mít charakter sociálního bydlení“, skrývaly podrobnější informace o chystané přestavbě. Hlavním cílem je dle slov místostarosty Lipovského toto: „Bude se jednat o malometrážní byty o rozměrech 35 – 50 metrů čtverečních v základním standardu, které budou přidělovány ze sociálních důvodů, tzn. hlavně seniorům a mladým rodinám, mimo jiné i jako způsob řešení jednostranného zvýšení nájemného z bytu.“ (viz stenozáznam ze ZMČ 4. 5. 2012)
Lipovského tvrzení

Zatím však podle všeho neexistuje propočet provozních nákladů budovy, tudíž není zřejmé, jak vysoké „sociální“ nájemné skutečně bude. Lipovský též uvedl: „tento objekt provozovat Majetková, a.s., z čehož potažmo Majetkové, ale i  městské části, plynou příjmy a bude to znamenat vyšší výnos do rozpočtu městské části Praha 10.“

Využití budovy

V minulosti se na fóru Prahy 10 občané již na využití budovy ptali. A jaká má být programová náplň přestavěného Penzionu?

  • Nemá jít o dům s pečovatelskou službou, ale o kombinaci trvalého (byty) a krátkodobého (startovacího) bydlení (penzion). (Důvodem je patrně i to, že nová výstavba povolená městskou částí v blízkosti Penzionu tyto byty zastínila a není je možné využívat na trvalé bydlení.)
  • V přízemí se plánují obchody, v 1. patře nejspíš zůstane stávající fitness a k němu přibude klub pro matky s dětmi a jídelna, která mezi výdeji jídel poslouží jako klub seniorů.
  • V dalších patrech by mělo být cca 140 bytových jednotek, z toho cca 12 bezbariérových (na zastupitelstvu se hovořilo o 40) – startovací bydlení pro lidi po úraze míchy je konzultováno s nedalekým Centrem Paraple a Asociací českých paraplegiků.
  • Vítány jsou tipy a nápady, pro koho by mělo být bydlení určeno, či jakékoliv další připomínky: zasílejte je na nový email kpss@praha10.cz (komunitní plánování sociálních služeb). Počítá se i s několika byty na „krizové bydlení“ – ženy v domácím násilí apod.
Aritmeticky poskládáné poptávkové řízení
Na základě infožádosti byla zveřejněna též jména firem, jež se účastnily poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, a výše jejich nabídek (bez DPH):

Skloprojekt, s.r.o. – 2 000 000 Kč

PSK TUZAR, s.r.o. – 1 990 000 Kč

DIPRO, s.r.o. – 1 980 000 Kč, (dle Obch. rejstříku byl na tuto firmu již vyhlášen konkurz)

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. – 1 960 000 Kč !! Výherce řízení a zpracovatel dokumentace !!