Archiv pro rubriku: Rámcová smlouva

Rámcová smlouva na stavební zakázky pokračuje i v novém volebním období

V létě 2012 uzavřelo tehdejší vedení radnice rámcovou smlouvu na stavební zakázky v hodnotě 1,6 mil. Kč bez DPH na dobu čtyř let. Zakázka byla zadána ještě podle starší verze zákona o veřejných zakázkách, kdy šlo okruh uchazečů omezit losem. Z 26 uchazečů tak bylo vylosováno 10, nabídku podalo 7, smlouva byla podepsána se 4 a podle dostupných informací dnes mezi sebou o zakázky soutěží 3 firmy.

Hlavními problémy rámcové smlouvy je „soutěž“ mezi třemi stále stejnými uchazeči a ceny na úrovni roku 2010. Nesčetné výzkumy potvrzují, že více uchazečů znamená nižší cenu. Od roku 2010 až do poloviny roku 2014 ceny stavebních děl soustavně klesaly.

Proto jsme uvítali předvolební slib kandidáta ANO 2011 Jindřicha Nepevného, že se zasadí o zrušení rámcové smlouvy. Toto již na webu ANO dohledat nelze, ale větu „Vyhodnocení ekonomické výhodnosti rámcových smluv na stavební zakázky“ tam najdeme pořád, stejně jako v programovém prohlášení Rady MČ.

Ale kde že předvolební sliby jsou?

Rada MČ  4. dubna 2015 schválila zadání  veřejné zakázky „Rekonstrukce MŠ Na Sychrově, pavilon C“ na základě Rámcové smlouvy na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10. 21. dubna 2015 pak Rada MČ schválila další zakázku „Rekonstrukce střechy ZŠ Břečťanová“

Zkrátka jede se dál ve starých dobrých vyjetých kolejích!

Palec dolů: hodnocení vedení naší obce 2010-2014

Níže se dočtete, zač kritizujeme vedení naší obce. Na tomto odkazu je pak souhrnné hodnocení jednotlivých stran pro komunální volby 2014. Nabízíme též přehlednou mapu kauz.

ZMAŘENÉ OBČANSKÉ REFERENDUM: Petici „STOP miliardové radnici“ podepsalo přes 10 tisíc občanů Prahy 10. Veřejnost nedostala jinou skutečnou možnost, jak se k nejvyšší investici v dějinách Prahy 10 vyjádřit.

STAVEBNÍ ZAKÁZKY PRO VYVOLENÉ: Od roku 2012 se dělí o veškeré stavební zakázky na opravy obecního majetku 4 firmy. Smlouva jim zaručuje vyšší, pro Prahu 10 nevýhodné ceny stavebních prací z r. 2010. Za rekonstrukce tak zaplatíme i o desítky procent víc, než bylo nutné. Vzhledem k celkovému objemu (2 miliardy Kč s DPH) jde o nehospodárnost v řádech desítek milionů korun. Pokračování textu Palec dolů: hodnocení vedení naší obce 2010-2014

Konkurenční efekt u veřejných zakázek na Praze 10

Tak tohle mi udělalo opravdovou radost! Zdravý rozum je ve shodě s výzkumy.

Čím víc nabídek dostanu, tím víc ušetřím

Četné výzkumy, včetně těch českých popsaných níže, potvrzují, že otevřené formy výběrového řízení a vyšší počet uchazečů o veřejnou zakázku snižují konečnou cenu zakázky. Potíž ale nastává, pokud přímo oslovím vybraného, dle nejasných kritérií zvoleného, dodavatele.  V tom případě je velmi pravděpodobné, že se domluvíme na ceně výrazně vyšší, než jaká by vzešla z otevřené soutěže, do které by svou nabídku předložilo několik firem.

Kdy začne tento princip více využívat i Praha 10?

Městská část Praha 10 v posledních letech vydatně investuje a před každou investicí je třeba zpracovat projektovou dokumentaci. Naprostá většina zakázek na projektovou dokumentaci je zadávána v režimu zakázek malého rozsahu, o kterých zadavatel nemusí zveřejňovat nic, s výjimkou smluv na částku vyšší než půl milionu korun bez DPH.
Snadná cesta, jak uspořit, se téměř nevyužívá Pokračování textu Konkurenční efekt u veřejných zakázek na Praze 10

Pohádka o radniční losovačce

Bylo jednou jedno království, kde vládl král Milan I. Zoufalý. Král sám sebe považoval za dobrého hospodáře a tak se mu nedivme, že ho neustálé a náročné přidělování veřejných zakázek tak zmáhalo, že si jednoho krásného rána řekl: Pojďme v našem království vyhlásit jedno velké výběrové řízení na opravy a rekonstrukce všech našich škol, školek a dalších objektů říše a přidělit ho několika nejpoctivějším šlechticům. Ať si sami tyto zakázky přerozdělí mezi své věrné poddané.

A jak si král usmyslel, tak se i stalo. Pokračování textu Pohádka o radniční losovačce

Rámcová smlouva – tunel jako Blanka

Stavební zakázky na Praze 10 na základě Rámcové smlouvy  – tunel jako Blanka

Jistě jste si mnozí z Vás všimli, že poslední dobou se ve velkém začal opravovat nemovitý majetek ve správě MČ Praha 10.

Jsou vyměňována okna, zateplovány budovy, probíhá rekonstrukce vnitřních rozvodů v bytových domech. To samé se děje i ve školních, sociálních a zdravotních zařízení ve vlastnictví MČ. Veškeré tyto aktivity hodnotím kladně, kdyby nedocházelo prostřednictvím těchto bohulibých činností k pravděpodobnému vyvádění části veřejných peněz do soukromých či stranických kapes.

Co mne k této domněnce vede?

Po mnohahodinovém studiu Rámcové smlouvy na stavební práce,* která všechny tyto opravy zastřešuje a financuje, jsem dospěl k závěru, že tato smlouva, vysoutěžená formou veřejné zakázky, snížila sice administrativní zátěž pro úředníky radnice, to připouštím, ale za cenu předražení stavebních prací které byly, jsou a budou s použitím této rámcové smlouvy zadány a to o desítky procent. Při celkovém max. objemu prací 1,6 mld Kč za 4 roky bez DPH si každý umí spočítat, kolik stovek milionů nakonec zůstane někomu mezi prsty.

Nájemci obecních bytů, podívejte se na profilu zadavatele MČ Praha 10,* kolik Vás stála výměna oken, zateplení nebo rekonstrukce instalací. To všechno pak zaplatíte při privatizaci těchto domů. Výměna oken za dvojnásobek tržní ceny není výjimkou. Zajímejte se o své okolí! Jsou to také Vaše peníze.

Na sebe navazující opravy bytových domů přes rámcovou smlouvu a jejich následná privatizace je “Letadlo”, které umožňuje točit další a další peníze. Bohužel v pátém kole se to celé zhroutí, ale to už tady stávající politická reprezentace nebude…

Aktuálně je dán podnět Kontrolní komisi MČ Praha 10 k prošetření výše uvedených skutečností.

S  výsledky šetření Vás budu průběžně seznamovat.

Zdraví Vás  Ing. Miroslav Kos  občan Prahy 10

* v případě nefunkčních prokliků zkuste do prohlížeče zadat přímo https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10


Namátkově jsme vybrali pět položek z rámcového soupisu prací a porovnali je s cenami  ÚRS. Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Červeně jsou označeny jednotkové ceny z rámcové smlouvy, které překračují ceny ÚRS. Obecně jsou ceny ÚRS považovány za vyšší než ceny, za které se skutečně staví.

O rámcové smlouvě jsme již psali zde.

Přidejte se se svým názorem v novém roce i vy!
Nebo si ho vytvořte – na tomto webu každý týden vydáváme nové informace týkající se Prahy 10, každý měsíc je pak shrnuje pravidelný občanský zpravodaj.
Žijete tu? Sledujte ty nejaktuálnější akce též na Facebooku!