Archiv pro rubriku: Rozpočet MČ Praha 10

Deset důvodů, proč se podívat na závěrečný účet MČ Praha 10

Důvod hlavní: především nám tento dokument poskytuje jedinečný vhled do skutečného stavu hospodaření Prahy 10. A co nám konkrétně říká? O tom je následujících deset bodů.

1) Závěrečný účet není jen účetním dokumentem, je to zpráva o činnosti MČ za uplynulý rok. Pokud vnímáme schválený rozpočet jako plán činnosti, pak nám závěrečný účet poskytuje informace o tom, jak byl tento plán naplněn. V závěrečném účtu totiž není uvedeno jen to, co se podařilo, ale je také vidět, co se nepodařilo nebo nestihlo. Pokračování textu Deset důvodů, proč se podívat na závěrečný účet MČ Praha 10

10. 2. 2014 – ZMČ: Další překvapivý tah, nebo se to vlastně dalo čekat?

Bod Nová radnice byl vyřazen z programu

Přiznejme si to, ze Zaostřeno na 10 jsme přišli hlavně kvůli bodům (1) rozpočet, (2) nová radnice (8)  vila Karala Čapka  a (25) různé. Miliardová investice do nové radnice, bod (2), byl z programu hned na začátku stažen, přestože do poslední chvíle visely na webu návrhy usnesení o výběru varianty: komise prý potřebuje více podkladů. Dalších bodů (8 a 25) jsme se nedočkali, protože jednání bylo hned po schválení rozpočtu náhle přerušeno. Jak to vypadalo? Ivan Vinš (ex-ODS) to prostě z minuty na minutu navrhl a ODS+ČSSD odhlasovala. Jako důvod bez dalšího vysvětlení uvedl nutnost vedení koaličních jednání. Nejzazším datem pro pokračování tohoto zastupitelstva je termín 5. března.

Zástupci občanské iniciativy Společně pro Desítku navrhovali opětovné vrácení bodu (2), nová radnice, na program a vyzvali zastupitele, aby si vážili všech občanů, kteří v hojném počtu přišli právě na projednávání tohoto tématu. Bez úspěchu.

Bod Místní poplatek ze vstupného byl předřazen

Ale neprojednal se jen rozpočet, před bod (1) byl předřazen bod (5): Výjimka z místního poplatku ze vstupného. Proč? Protože nejen jednací sál ale i celá chodba před ním byly plné fotbalových fanoušků, kterým se před radnicí podávalo pivo a klobása a kteří si přišli ohlídat, že návrh, díky kterému zůstane v klubových pokladnách dohromady skoro 2 miliony, projde. Prošel, vždyť to byl návh Rady MČ a ta má přeci jistou většinu, nemluvě o tom, že fotbalu fandí i KSČM a TOP09. Škoda, že podobně bedlivě fanoušci nehlídají i jiné konání naší radnice. Zajímavé bylo, že nikdo nevystoupil z dotazem, kde v rozpočtu jsou peníze na již dříve odhlasovaný nákup Ďolíčku.

Rekordní rozpočet byl schválen

Rozpočet představil starosta Zoufalík asi za čtvrthodinku a pak se občané ptali na podrobnosti investic do rekonstrukce Moskevské (150 mil) , KD Eden (50 mil.), Polikliniky Malešice (80 mil), elektronických třídních knih (20 mil.) a kamer (90 mil.). Odpovědí na dotazy občanů mnoho nepadlo, snad jen, že místostarostka Cabrnochová (SZ) argumentovala, že kamery budou sledovat tok Botiče, kdyby se rozvodnil; a místostarosta Richter (ODS), že elektronické třídní knihy se vysoutěží transparentně. Kolik, čeho a proč se bude kupovat, není důležité, protože, jak řekla radní Kleslová (ČSSD), důležité je, aby tu hlavně něco (z)bylo! Rozpočet byl schválen v navržené podobě. Velkým překvapením bylo, že i Zelení (I. Cabrnochová a Z. Vávra) hlasovali pro kamerové systémy, přestože se proti nim Zelení ve svém volebním programu jasně vymezují.

Jednání bylo přerušeno

Po přestávce bylo jednání zastupitelstva přerušeno. Přesný důvod nikdo nesdělil. Pokračování příště… Je však velmi pravděpodobné, že ani příště se nebude projednávat miliardová investice do nové radnice, protože šlo ”pouze” o přerušení projednávání a další jednání bude pokračovat podle již schváleného programu. Ovšem i ten lze opět pozměnit…

Zastupitelstvo 10.2.2014 – minutu po minutě

12.30    místa pro veřejnost už jsou obsazená, na úzké chodbě se tísní nejdříve tak 10, později až 40  lidí (dalších 30 jich sedí v sále)

12.55 přicházejí zastupitelé, na dotaz, zda by šlo přeložit jednání do většího sálu z důvodu velkého zájmu občanů o projednávání reagují podobně : Nemáme na Praze 10 tak velký sál! Cabrnochová (SZ), Richter (ODS), Vinš (ex ODS, nyní nez.) a starosta Zoufalík (ex ODS, exlídr Hlavu vzhůru, nyní nez.) dokonce ani neodpověděl a otočil se zády.

13.01 starosta Zoufalík zahajuje jednání (včas! třeba se to stane dobrým zvykem)

13.02 starosta Zoufalík stahuje bod 2 – nová radnice, kvůli té tam přišli všichni, kdo stojí na chodbě – a předřazuje bod 5 před bod 1 (v sále totiž sedí fotbaloví fanoušci, kteří chtějí podpořit výjimku z placení poplatku ze vstupného)

13.02 – 13.30 diskutuje se o stažení bodu 2

13.30 radní Kleslová připomene, že v sále sedí také čtyři holčičky, které je třeba ocenit za vítězství v soutěži o Karlu Čapkovi (připomínáme dvoumilionové oslavy koupě vily)

13.35 hlasuje se o programu, bod 2 nemá šanci

13.38 radní Vozobule předkládá návrh na výjimku z placení poplatku ze vstupného (je to cca 1 mil. Kč pro Slávii a 700 tisíc Kč pro Bohemians), je zřejmé, že návrh má podporu koalice

13.42 – 14.03 vystoupilo šest občanů, z toho jen jeden místní, tj. obyvatel Prahy 10, bojujících za výjimku

14:03 – 14.38 vystoupilo 12! zastupitelů, vlastně všichni výjimku podpořili a shodli se, že sport je třeba podporovat – je pěkné, že se do tohoto kontroverzního tématu tak opřeli

14:39 výjimka schválena

14.40 starosta Zoufalík zahajuje prezentaci návrhu rozpočtu

14.42 fotbalisti odešli, do sálu se přesunuli občané, kteří dosud stáli na chodbě a vidí prezentaci rozpočtu na obrazovkách

14.45 rozpravu řídí místostarostka Cabrnochová (dobře)

14.55 – 15.22 vystoupení a dotazy 10 občanů

15.22 – 16:10 diskuse 12  zastupitelů a 1 zaměstnankyně úřadu

16.10 – 16.15 hlasování (malé zmatky s pořadím)

16.16 – 16.34 přestávka

16.34 návrh na přerušení

16.37 jdeme domů

Publikováno 11.2.2014

Rozpočet 2014: Předvolební mejdan se schodkem 624 milionů

Navržený rozpočet na rok 2014:  Předvolební mejdan se schodkem 624 milionů

V pátek byl zveřejněn návrh rozpočtu MČ na tento rok s výdaji přesahujícími 2 miliardy Kč.

Vysoká rozpočtová rezerva

Pro každého, kdo v rozpočtu vidí plán samosprávy na další rok, je to však velké zklamání, protože skoro 20 % výdajů (tj. 370 milionů Kč!)  tvoří rozpočtová rezerva, o jejímž využití se rozhodne až v průběhu roku. Po zahrnutí povinných výdajů na veřejnou správu, školství a zeleň, běžících kulturních, sportovních a sociálních programů a nutných nebo dříve avizovaných investic, je tak prostor pro něco nového minimální.

Kamerový systém za 90 milionů

Úplným překvapením je vlastně pouze 90 milionová investice do kamerového systému v ulicích a základních školách a 20 milionů na elektronické třídní knihy. Druhým překvapením je dramatický nárůst příspěvku Centru sociální a ošetřovatelské pomoci o 43 milionů na celkových  93 milionů Kč. Nárůst tohoto příspěvku byl minimálně z důvodu zahájení provozu Vršovického zámečku nevyhnutelný, ale zvýšení o téměř 100% zarazí.

Předvolební dárečky

Jinak je rozpočet sestaven přesně tak, jak popisují statě o politicko-hospodářském cyklu: před volbami je třeba voličům jasně ukázat, že stávající politická garnitura je velmi schopná a jen blázen by dal ve volbách hlas někomu jinému. Budeme mít více květin, interaktivních tabulí, dětských i psích hřišť, kurzů pro ženy i seniory a přesně zacílených sociálních projektů. Veškeré populární slavnosti, koncerty, sportovní akce a ankety zůstanou zachovány. Opraví se chodníky, postaví mostky a zrekonstruují školy, školky i domovy pro seniory. Musíme jen doufat, že tlak blížících se voleb povede konečně i k faktickému, ne jen proklamovanému zvýšení počtu míst ve školkách.

Prohospodaření úspor

Zásadní otázkou je, jestli na  to všechno vůbec máme, a  jak zajistit vyrovnané nebo alespoň udržitelné financování MČ v horizontu delším než do říjnových voleb. Schodek rozpočtu činí 624 milionů Kč.  Téměř 80 % navrhovaných výdajů bude kryto z převodů ze zdaňované činnosti a přebytků minulých let. Pokud se podaří naplnit plán zdaňované činnosti, bude z úspor naakumulovaných v minulosti kryto 54 % navrhovaných výdajů. Jak vysoké (či spíše nízké) rezervy zbydou MČ v roce 2015, se nedá z veřejně dostupných údajů odhadnout.

Nůžky mezi příjmy a výdaji se velmi rychle rozevírají

Běžné, tj. každoročně se opakující příjmy, nestačí na krytí běžných výdajů. MČ nemá možnost ovlivnit vlastní příjmy, i místní koeficient u daně z nemovitostí stanovuje Magistrát. Státní rozpočet i rozpočet hl. m. Prahy jsou tak našponované, že s navýšením z nich plynoucích dotací počítat rozhodně nelze. Příjmy z pronájmů kvůli postupující privatizaci rychle klesají (ze 414 na 360 milionů mezi lety 2013 a 2014) a majetku na prodej už moc není. Demografická situace tlačí nahoru výdaje na školky, školy i služby pro seniory. Stáří nemovitého majetku vyžaduje stále rozsáhlejší opravy. Dnes prázdné objekty KD Eden, kino Vzlet ale i nově zakoupenou Čapkovu vilu bude třeba nějak zprovoznit.

Důvodová zpráva utopená v detailech a bez čísel

Toto všechno samozřejmě vedení radnice moc dobře ví. Bohužel zveřejněný rozpočet a důvodová zpráva se soustředí na detail bez jakéhokoliv komentáře širších souvislostí. Střednědobý výhled není komentován vůbec. Uvedenému poklesu provozních výdajů  téměř o třetinu mezi lety 2014 a 2015 snad nevěří vůbec nikdo.

Poznámka závěrem: Nerozumím tomu, proč jinak velmi pěkně zpracovaná důvodová zpráva neobsahuje žádné číselné údaje. Škodolibé vysvětlení je, že radnice chce, aby se občan procvičil v práci s MS Excel.  Alternativním vysvětlením pak jen úmyslná snaha od studia rozpočtu odradit.

Lucie Sedmihradská
autorka se zajímá o financování územních samospráv a hospodaření MČ Praha 10 zvlášť

PS: 20.2. od 18:00 můžete s autorkou článku v Městské knihovně Dům čtení Ruská nahlédnout do tajů obecního rozpočtu při přehledné prezentaci a následné diskuzi.

Další informace k rozpočtu jsou zde.

Publikováno 27.1.2014

4. 2. 2013 – ZMČ: Rozpočet 1,87 mld. a veřejnost na chodbě

Dne 4.2. se konalo první jednání zastupitelstva Prahy 10 roku 2013.
Stenozáznam naleznete zde.
Zabývá se jím i tento text zastupitelky P. Hájkové.
Článek na E15.cz popisuje přeplněný sál a kožené bundy účastníků jednání, kteří přišli dlouho předem a dlouze tleskali projevům starosty.
Souvislost mezi boxerským vzhledem mlčenlivých účastníků jednání a členy desítkových buněk ODS (pod vlivem Tomáše Hrdličky) popisuje tento článek České pozice.

Sestřih téměř kompletního jednání najdete na YouTube Zaostrenona10, orientaci ve videu usnadní popisky.
Naleznete je buď níže v tomto článku, nebo v oddílu Informace o videu.

Průběh jednání

Většina veřejnosti se nedostala do jednacího sálu.

Proluka

Návrh na stažení domu Moskevská 77 a pozemků tzv. Proluky z prodeje
0:05:26.2

bod 2 – Prodej  domu Moskevská 77/4, a pozemků parc.č.353/3, parc. č.361, parc.363, parc. č.367 atd. – tzv. Proluky

Znalecké posudky – 43 milionů
16:08

Změna usnesení navrhovaná P. Hájkovou
16:42

Tři měsíce pro proces participace
19:57

Občané a o.s. Start Vršovice k prodeji Proluky (Pavla Le Roch, Daniel Walter, Zuzana Pártlová, Dan Bek, Ljuba Václavová, Ivan Courton, Olga Richterová, Renata Chmelová)

Jak je možné, že první (starostou vyzvaná) vystupující byla přihlášená až jako poslední?
20:47

Šance podílet se na utváření veřejného prostoru je opravdu jedinečná příležitost nejenom pro nás, občany, ale i pro vás, zastupitele.
23:22

Příležitost k tomu, aby vznikl obraz osvícených radních a developerů a zrodila se nová praxe, v níž „o nás bez nás“ nemá místo.
24:03

Přejeme si a proluce také, aby naše okolí žilo ještě více podniky, kavárnami a ještě více aktivitami tvůrčích lidí. Věříme v synergii, nevnímáme ji jako konkurenci.
31:17

Doporučuji dnes toto neschválit.
35:42

Radnice nebyla ochotna správně komunikovat s občany, kteří komunikovat chtěli
37:07

Proč nebylo do kupní smlouvy jako partner pro vyjednávání zařazeno o.s. Start Vršovice?
40:20

V okamžiku, kdy máme v rukou moc, bychom s ostatními, kteří ji v danou chvíli nemají, měli zacházet ohleduplně.
41:45

K. R. Rachidi: Architekt a developer v jedné osobě souhlasí, že se pozemky nemají prodávat bez podmínek.
48:20

Jan Hana, bývalý zastupitel na Praze 10, člen oblastní rady ODS na Praze 10
50:24

Otevřená diskuze není 10 minut prezentace občanů a následné oznámení varianty, kterou radnice zkrátka prohlasuje.
1:05:49

Reakce místostarostky Ivany Cabrnochové (SZ) a dalších radní na občany
Proč nepřišla s návrhem na zahájení participačního procesu paní místostarostka, když o zájmu občanů o Proluku ví už několik let?
1:08:39

Rozpočet

bod 10 návrh rozpočtu 1,87 mld na rok 2013, M. Richter prezentuje
1:47:25

Snižování platů úředníků: Nebylo by lepší snížit počet uvolněných (tj. plně placených) politiků?
2:20:43

Vystoupení občanů k rekordnímu rozpočtu, v němž běžné příjmy nekryjí věcné výdaje (Lucie Sedmihradská, Martin Moravec, Miroslav Kos)
2:43:36

Společně pro Desítku vždy deklarovalo, že nechce žádná „privilegia“
2:50:59

Aleš Choděra, člen regionálního smírčího výboru ODS
2:52:31

Hlasování o rozpočtu – přehled

bod 11 – informace o řešení smluvního vztahu se společností Key Investments
3:05:59

Radnice

bod 12 – informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10,
tj. o architekt. soutěži na možnou novou radnici

Zaštiťování přáním občanů – občanská sdružení pouze dlouhodobě žádají, aby se obecně konaly architektonické soutěže.
3:11:01

Vystoupení občanů k architektonické soutěži (Tomáš Pek, Bára Špičáková, Renata Chmelová)
3:49:35
Radní během vystoupení občanů odcházejí pryč.

bod 13 – návrh na úpravu Rámcové smlouvy na stavební práce ze dne 20.8.2012, tj. na zakázky až za 2 mld Kč
4:13:47