Co je nového s „novou radnicí“?

aneb MILIARDOVÝ ZAJÍC V PYTLI A PANÍ KLESLOVÁ.

Podle informací zveřejněných na webu MČ v sekci Nová radnice, kde od 26. února 2014 nic nepřibylo, je vše teprve ve fázi nevinných příprav. Rozhodnuto prý ještě není.

Opak je však pravdou!

K JAKÝM TERMÍNŮM SE BUDE CO DÍT?

12. března Rada MČ schválila uzavření smlouvy na zpracování technických podmínek vyjádřených formou požadavků na výkon nebo funkci pro veřejnou zakázku na výstavbu nového sídla ÚMČ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách za smluvní cenu ve výši 69.000,- Kč se sdružením m3m a EDIFICE construction a consulting.

7. dubna bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno oznámení předběžných informací o zakázce „Nové sídlo Úřadu městské části Praha 10“   s tím, že předpokládané datum zahájení zadávacího řízení  je již 19. dubna.

CO BUDE NÁPLNÍ TÉTO ZAKÁZKY?

Předmět veřejné zakázky zahrnuje

1) prodej pozemků vhodných pro výstavbu,2) vyhotovení studie,

3) vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace,

4) provedení veškeré související inženýrské činnosti,

5) autorský dozor dozoru,

6) výkon technického dozoru a

7) samotnou výstavbu nového sídla ÚMČ Praha 10.

Je uveden následující harmonogram:
  • 19. dubna 2014 – zahájení zadávacího řízení
  • 1. listopadu 2014 – zahájení stavebních prací
  • 1. ledna 2016 – dokončení stavebních prací

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 775 mil. Kč. (s DPH cca 940 mil. Kč).

JE TAKOVÝTO POSTUP V POŘÁDKU?

Z publikace Korupční rizika ve veřejných zakázkách: Jak jim čelit?  (str. 8 a 9) vybíráme několik otázek relevantních pro tuto fázi veřejné zakázky a odpovědi na ně. Kurzívou uvádíme poznámku Zaostřeno na 10.

Je tržní kapacita k realizaci veřejné zakázky dostatečná?

  • Zadávací podmínky by měly stimulovat vyšší počet uchazečů o zakázku v případech, kdy existuje riziko nízkého počtu nabídek v soutěži.
  • Kolik subjektů asi dokáže současně zajistit všech 7 dílčích předmětů veřejné zakázky na novou radnici?

Jak nastavit poměr subdodávek v zadávacímřízení?

  • Zvážit rozdělení komplexních zakázek na jednotlivé specifické etapy.
  • Alespoň technický dozor by mohl dělat někdo jiný, SKUTEČNĚ nezávislý.

Jak preventivně působit proti zbytečnému prodražení zakázky přes zprostředkovatele?

  • Zvážit rozdělení komplexních zakázek na jednotlivé specifické etapy s  přímou účastí realizátorů … Je také žádoucí zveřejňovat subdodavatele včetně míry jejich zastoupení ex post.
  • Oznámená gigantická zakázka je pravým opakem  výše uvedeného.

Takže nám všem vedení MČ koupí pěkného miliardového zajíce v pytli.
Dělá Radmila Kleslová, která jediná z vedení města hlasovala proti, nějaké reálné kroky proti této prapodivné hře s penězi a budoucností celé MČ?

Publikováno 14.4.2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>