pes_IT

ICT na Praze 10 – rozhodne se na mimořádném jednání Zastupitelstva 21. 10. 2015

Do konce roku zbývá 83 dnů. Městská část Praha 10 má tedy už jen necelé tři měsíce, aby vyřešila komplikovanou situaci kolem dalšího poskytování ICT služeb pro Prahu 10, o které se stále diskutuje, přestože se začala projednávat již v roce 2014. Jak jsme vás již informovali v předchozím příspěvku, smlouva se současným poskytovatelem ICT služeb, společností O2, byla prodloužena na období srpen – prosinec 2015. Do konce prosince musí Městská část stihnout vypsat nové výběrové řízení, vybrat vítěze a předat poskytování ICT služeb novému provozovateli (ať už se Zastupitelstvo rozhodne pro jakoukoli variantu), nezbývá tedy mnoho času. Můžeme dokonce pochybovat, jestli se všechny nutné kroky dají v tak krátké lhůtě stihnout a jestli tato časová tíseň nebude mít dopad na kvalitu.

Navíc je třeba mít na paměti, že tato úvaha předpokládá, že další Zastupitelstvo (mimořádné), které je svoláno na 21. října 2015 od 9 hodin, na svém jednání vybere a schválí jednu z variant navrženou společností Relsie na základě provedené analýzy potřeb. Tedy, že dojde k finálnímu rozhodnutí, zda budou ICT služby dále poptávány komplexně u jednoho poskytovatele (komplexní outsourcing), po částech u více poskytovatelů a případně částečně v rámci Prahy 10 (částečný outsourcing), či zda se Zastupitelstvo rozhodne pro variantu interního poskytování ICT služeb a vybudování vlastního IT oddělení (in-house řešení). Říjnové Zastupitelstvo se bude zabývat právě návrhem na výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10.

Videozáznam z předchozího jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 bohužel zatím není k dispozici na stránkách Prahy 10, ale stenografický záznam k dispozici je, takže sami můžete posoudit, jak „konstruktivně“ jednání o bodu týkajícím se ICT služeb probíhalo (začátek je na str. 121). Paní senátorka Cabrnochová předložila Zastupitelstvu materiál shrnující projednávání problematiky ICT v majetkové komisi a ve finančním výboru. Shrnula, že společnost Relsie, vítěz výběrového řízení, zpracovává analýzu potřeb městské části. V době zasedání zářijového Zastupitelstva byl zpracován materiál D1 analytická fáze a D2, který byl v pracovní verzi. Do 20. září byl termín na vypořádání připomínek, které měly jednotlivé politické kluby (a jejich IT experti) k těmto analytickým bodům. Finální zpráva společnosti Relsie s vypořádanými připomínkami pak měla být dále projednána:

„V nejbližší době se k projednání sejde opět finanční výbor a majetková komise, abychom mohli postoupit dál. V současné době IT služby na městské části jsou zajišťovány v rámci smlouvy se společností O2, která vzešla z jednacího řízení bez uveřejnění.“, uvedla na ZMČ radní pro IT Cabrnochová. Jednání se konalo 7. října 2015. Dle Tiskové zprávy Koalice Vlasta nechala paní radní „…na 6. mimořádném jednání finančního výboru zastupitelstva a majetkové komise rady MČ Praha 10 k ICT službám (7. 10. 2015, 18:00–20:15) prohlasovat drahé a obtížně kontrolovatelné řešení – outsourcing pro jedinou firmu.“ Pokud se tedy nic nezmění, mělo by se na říjnovém Zastupitelstvu hlasovat o tomto doporučení.

Nad blížícími se termíny se zamýšlela zastupitelka Jana Komrsková, která na zasedání ZMČ vznesla mnoho dotazů ohledně prodloužení smlouvy se společností O2 a jednacího řízení bez uveřejnění, ve kterém byla společnost vybrána. Paní Komrsková také navrhla usnesení, které by uložilo Radě MČ připravit návrh dalšího postupu k zajištění IT služeb pro období leden – červen 2016, s termínem do 31. 10., protože dle jejího názoru opět hrozí situace, že se bude muset prodlužovat smlouvu s O2. Tento návrh usnesení ale nebyl schválen.Zajímavé je, že samotná radní pro IT, paní Cabrnochová, hlasovala proti tomuto návrhu. Naopak byla pro, když se hlasovalo o návrhu pana zastupitele Richtera o zřízení výboru pro řešení nejvhodnějšího systému řešení komplexních služeb IT na UMČ Praha 10, který vlastně celou diskuzi vracel na samý začátek. Nutno podotknout, že v navrhovaném výboru neměla paní radní pro IT hrát žádnou roli, všechny funkce měly připadnout opoziční Koalici Vlasta. Po velmi zmatečném hodinovém projednávání byl navíc tento původně schválený návrh zcela zrušen. Jak celá záležitost dopadne budeme sledovat a dále vás informovat.

Veronika Žolčáková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>