ICT služby pro ÚMČ Praha 10

Je konec srpna, čeká nás zářijové Zastupitelstvo, a tak by bylo opět zajímavé se podívat, jak se vyvíjí realizace zakázky „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“. Nejdříve pár řádků k dosavadnímu vývoji:

Původní smlouva na komplexní outsourcing ICT uzavřená s O2 Czech Republic vypršela na konci července. Již předtím bylo rozhodnuto o nutnosti vypsání nové zakázky. Po zdlouhavých jednáních v první polovině roku 2015 dospělo Zastupitelstvo k tomu, že bude nejprve třeba provést analýzu potřeb Městské části Praha 10 pokud jde o poskytování ICT služeb, a teprve potom bude možné vypsat výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že aktivity k postupnému ukončení smlouvy s O2 a předání novému či novým dodavatelům ICT služeb započaly příliš pozdě, neměla MČ prakticky jinou možnost, než smlouvu současnému dodavateli prodloužit.

Na stránkách Prahy 10 se můžeme dočíst o usnesení Rady MČ Praha 10 k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám na poskytování služeb outsourcingu ICT, uzavřených s O2 Czech Republic, a.s., na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Komplexní outsourcing ICT ÚMČ Praha 10 po přechodnou dobu srpen – prosinec 2015“. Rada schválila výběr nejvhodnější nabídky společnosti O2 Czech Republic, a. s. s nabídkovou cenou 1 332 302,96 Kč bez DPH měsíčně. Vedoucí Odboru hospodářské správy, pan Berka, byl Radou pověřen uzavřít dodatek k rámcové smlouvě ze dne 3. 8. 2010 a dodatek k prováděcí smlouvě o poskytování služeb outsourcingu ICT ze dne 30. 9. 2010 do 31.7.2015 a zároveň uzavřít kupní smlouvy na technické prostředky ve výši 10.370,- Kč bez DPH.

Tento postup byl předjednán již na červnovém jednání Zastupitelstva. Jednací řízení bez uveřejnění bylo vybráno „…s odkazem na krajní naléhavost a časovou tíseň…“1 a svěřeno stávajícímu dodavateli outsourcingu ICT, tedy společnosti O2 Czech Republic.

První část je tedy jasná. Stávající poskytování outsourcingu služeb ICT bude pokračovat minimálně do konce roku 2015. Mezi tím by mělo dojít k vypsání nového výběrového řízení na poskytovatele služeb ICT pro Prahu 10 a k předání ze strany O2.

Jak se tedy bude vyvíjet tato druhá část? Rada MČ Praha 10 schválila již v červnu výběr nabídky společnosti RELSIE, s. r. o. S nabídkovou cenou 265 000 Kč bez DPH. Společnost Relsie byla tedy pověřena hned několika úkoly: zpracovat analýzu potřeb, navrhnout varianty zajištění IT služeb a přípravit technickou část zadávací dokumentace2.

Rada Městské části Praha 10 má „…zajistit projednání podkladů pro výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 zpracované vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“ v Komisi majetkové a nebytových prostor a přijetí doporučení KMN pro RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10, ohledně výběru nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10“3 do 10. září 2015. Podklady má do stejného termínu projednat také Finanční výbor.

Budeme tedy netrpělivě čekat, jaké závěry z projednávání podkladů vzejdou. Jednání Finančního výboru je svoláno na 2. 9. 2015 od 18:00 hodin – 411a – budova A, 4. patro. Další termín zasedání Zastupitelstva pro rok 2015 je 21. 9. 2015.

Veronika Žolčáková

2 Blíže viz “Informace o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN“ in http://www.praha10.cz/volene-organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-a-zastupitelstva/tabid/2856/agentType/View/material/36758/Zastupitelstvo-2015-4-36.aspx

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>