Infožádosti: záleží na každém slovíčku!

O tom, nakolik Úřad MČ Praha 10 informuje veřejnost o své činnosti, financích a rozhodnutích jednotlivých orgánů můžeme diskutovat neomezeně: lidé mimo úřad najdou mnoho nedostatků, lidé z úřadu až na výjimky  doloží, že dodržují zákony, které informační povinnost upravují.

Občané postrádají informace o výdajích na mediálně vděčné akce financované radnicí

Přehled odpovědí na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, však jasně ukazuje, že občané postrádají podrobnější informace o výdajích na nejrůznější akce pro veřejnost: Oslava koupě vily Karla Čapka , Gutovka v květnu a v červnu 2014  nebo i říjnové Dny Prahy 10 .

A teď jsme u toho úskalí – každé slovíčko v žádosti ovlivňuje poskytnutou odpověď:

Úřad uvádí: Vršovický koláč – Takovouto akci povinný subjekt, v rámci projektu Dny Prahy 10, v roce 2014 nepořádal. To je naprostá pravda. Akci ale MČ podpořila dotací ve výši 16.000,- Kč. Tj. pokud občan žádal o rozpis cen těchto akcí je to 0 Kč, pokud by žádal rozpis výdajů na tyto akce, bylo by uvedeno 16.000,- Kč.

Drobnost? Ano, ale kolik dalších informací, o které občané žádají, protože jinak se k nim nedostanou, zůstane skryto právě kvůli formulaci? Čím méně informací úřad sám od sebe poskytuje, tím hůře se dotazy formulují a tím méně přesných informací je následně poskytnuto. Pozor a to se stále bavíme o situaci, kdy úřad informaci poskytl. Poskytnuté odpovědi na žádosti o informace jsou zde. Díky stránkám infoprovsechny.cz je možné sledovat, i jaké dotazy byly položeny a (ještě) nezodpovězeny.
Publikováno 1.2.2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>