infozadost_672pix

Jak těžké je získat odpověď na žádost o informace? Testováno na Praze 10

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mají státní orgány, územní samosprávné celky a veřejné instituce ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Jak se veřejné instituce k této povinnosti staví v reálu? Případová studie na naší nejoblíbenější městské části.

Následující osobní zkušenost se získáváním informací o veřejných penězích a jiných významných skutečnostech z Úřadu MČ Praha 10 se samozřejmě může lišit od zkušeností jiných lidí. Za těch téměř pět let, kdy o informace žádám, jsem si ale vytvořila následující klasifikaci:

1.) Informace brané jako „neškodné“: Když dotaz neobsahuje nic, co by se patrně dle názoru vedení Úřadu naší obce veřejnost neměla dozvědět, informace jsou (po různých peripetiích v minulosti) v současné době poskytovány vzorně: přehledně, v zákonem stanoveném termínu, který činí 15 dní, a zadarmo.

2.) Informace brané jako „nepohodlné“, ba „výbušné“: V okamžiku, kdy dotaz směřuje na skutečnosti, které jsou Úřadu městské části Praha 10 nejspíš nepohodlné, lhůta na zodpovězení se prodlužuje. To, co by mělo být dostupné na několik kliknutí, zabere celé dny a týdny práce, a poskytování informací je zpoplatňováno. Klidně mnohatisícovými částkami.

Právo na informace a realita ceníků

Právě vyžadování finanční kompenzace nákladů, které úřadu zpracováním žádosti vznikly, je, jak se mi to jeví, zneužíváno. Občany od pokládání přesných a detailních otázek, resp. žádostí, které mají potenciál odhalit i pro úřad nepříjemné skutečnosti, samozřejmě odradí, když za tento svůj dobrovolný aktivní zájem mají ještě platit.

Klíčové ujednání v infozákonu skrývá odstavec 1 §17: „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“ Záměr zákona je zřejmý: chránit povinné subjekty před zneužíváním tohoto zákonu veřejností. Před zahlcováním úřadu zbytečnými dotazy, které by v nejčernějším scénáři mohly činnost úřadů zcela ochromit. Za téměř sedmnáct let platnosti zákona ale ještě k žádnému zhroucení nedošlo. Jen vyšla najevo mnohá špína a veřejnost se prošla nejedním informačním bahýnkem. Je otázkou, zda je náhoda, že ta výše citovaná formulka nakonec pomáhá opačnému účelu: totiž demotivování veřejnosti, aby jakoukoli pokličku veřejných financí vůbec chtěla nadzvednout.

A ty konkrétní zkušenosti? Seznam faktur 

Svůj dosud největší boj na poli podávání infožádostí svádím s ÚMČ Praha 10 o uveřejnění seznamu všech došlých faktur MČ Praha za dobu od roku 2010 do konce října 2015. Má žádost byla přijata 2.11.2015. Po 11 dnech úřad prodloužil lhůtu pro její zpracování a 19.11.2015 mi přišlo oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací. Jednalo se o 4600Kč. Následovala má stížnost na Magistrát hlavního města Prahy a jeho zamítnutí – argumentace MČ Praha 10 byla MHMP zhodnocena jako v souladu se zákonem. Ano, právníci úřadu dobře udělali svou práci a úředníkům pomohli správně naformulovat znění odpovědi a zdůvodnění uvedené výše úhrady. Ale selský rozum se nepřestává chytat za hlavu. Požadovala jsem seznam faktur v excelovém dokumentu, který je snadno exportovatelný z účetní databáze. Takový dokument navíc úřad jednoznačně musí mít možnost snadno vygenerovat, aby mohl kvalitně vykonávat svou práci, podávat zprávy o nakládání s rozpočtem ap. Odeslat takový soubor pak je otázka několika kliknutí. Kliknutí, které ovšem v podání Prahy 10 trvají desítky člověkohodin a vyjdou pořádně draho. Mou žádost a odpověď MČ Praha 10 si můžete prohlédnout zde.

Jako zastupitelka naštěstí můžu žádat v jiném režimu

Díky tomu, že jsem jako pirátka v koalici VLASTA v desítkovém zastupitelstvu, jsem mohla zamáčknout slzu, že veřejnost seznam faktur neuvidí ve stejný okamžik jako já, a o kýžený dokument jsem požádala prostřednictvím zákona č. 131/2000, o hlavním městě Praze, který mi zaručuje privilegovaný přístup k informacím. Městská část se zachovala skvěle – faktury mi byly odeslány obratem (byť s – nejspíš povinným – brbláním v průvodním dopise).

Seznam faktur obsahuje minimum osobních informací, není důvod, proč ho nezveřejnit

Jediná položka, která se jeví jako problematická z hlediska okamžitého zveřejnění, je bližší popis plnění, za které byla faktura vystavena. Jinak by dle mého názoru daný seznam mohl být vystavený na webu MČ obratem, podobně, jako to dělá Praha 5 nebo Ministerstvo financí. Pochodeň snahy získat seznam faktur pro veřejnost nyní každopádně nesou další: O stejný seznam faktur, jaký jsem obdržela já, požádal občan Pavel Hájek. K náhledu zde. Podle zákona č. 106/1999 už úřad nemůže nic účtovat, protože požadovaný soubor již byl vytvořen a úřadu tak s jeho zpracováním nevznikly žádné další náklady. Úřad MČ Praha 10 se však nenechá tak snadno odradit. Náklady byly vyčísleny znovu, opět ve výši 4600 Kč. Následovala dalšístížnost a nyní čekáme na vyjádření MHMP.

Do nebe volající pak je maření snahy o zveřejnění platů a odměn vedoucích pracovníků úřadu Praha 10

Po devítinásobném odmítnutí sdělení informace (zpracováno v prezentaci pro poslední jednání zastupitelstva) je možné, že naši obec čeká soud: podobně jako Zlín. I tento informační oheň ale přiživují jiní než já.

Povzbuzení závěrem

Jsou úřady, kde se tajemníci opravdu snaží, seč můžou, aby dostáli svému jménu. A dělají všechno proto, aby člověku přístup k informacím znemožnili, nebo alespoň znepříjemnili. Zákon ale stojí na naší straně. A vytrvalost se vyplácí.  Na každém z nás je, aby si vybral, čemu se chce věnovat – a někdy se jen stačí podívat, jestli už stejnou otázku nepoložil někdo před vámi, například po fakturách ve vaší městské části…)

Seznam všech mých infožádostí podaných díky podpoře z participativního rozpočtování Pirátské strany (v němž členové strany hlasují o využití části státního příspěvku za úspěšné volby), si můžete prohlédnout tady.

Šťastný informační lov a jen příjemná překvapení při analýze získaného přeje

Olga Richterová

zastupitelka na Praze 10 za koalici Vlasta s podporou Pirátů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>