Karel Čapek by nerozuměl

Slovo je obrazem mysli

V sedmém, červencovém, čísle radniční reklamní tiskoviny PRAHA 10 jsem pravděpodobně odhalil původního jazykového prznitele českého jazyka, v němž je tento plátek podsouván konzumentům, občanům městské části.

Pokaždé, když Prahu 10 začnu číst, hrozím se jazykového neumětelství šéfredaktora pana Bělohubého. Používá totiž ve svých textech jakési úřednické ptydepe, která se mluvené češtině jen podobá. Proto mě potěšil podpisek pod obrázkem vily Karla Čapka, v němž se píše, že byl Čapek oceňován mj. pro svou krásnou bohatou češtinu.

Pak mě šokovalo pravděpodobně inzertní radniční prohlášení v rámečku, v němž se oznamuje ukončení projektu Profi úřad Praha 10. (Kolik za něj firmě Strategic Consulting MČ zaplatila?)  Autor se prozíravě nepodepsal, protože celá stať napsaná úřední haťmatilkou podává obraz o stavu jeho mysli. Jsem si naprosto jist, že kdyby Čapek tento text četl, vůbec by mu neporozuměl.

Ukončení projektu Profi úřad Praha 10 (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00120)

Modernizace, zefektivnění a zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů na ÚMČ Praha 10 – to bylo nosné téma projektu Profi úřad Praha 10, který přímo ovlivnil všechny zaměstnance Úřadu městské části Praha 10.

V rámci projektu, jehož celý název zní „Profi úřad – modernizací řízení lidských zdrojů k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10“ se podařilo jasně a správně nastavit personální procesy, zavést do praxe moderní metody řízení lidských zdrojů a zlepšit vystupování a jednání zaměstnanců Úřadu. Všechny tyto prvky se pozitivně promítají do výkonnosti, profesionality a spokojenosti zaměstnanců a zvyšování efektivity a kvality řízení úřadu prostřednictvím optimálního využití lidského a technického potenciálu a služeb poskytovaných Úřadem. To se nepřímo projevuje také lepší komunikaci a interakcí pracovníků Úřadu s občany a podnikateli Prahy 10.

Klíčovou náplní projektu bylo vytvoření personální strategie, analýza pracovních pozic a tvorba kompetentních modelů, implementace e360°zpětné vazby do systému hodnocení pracovníků, vytvoření individuálních rozvojových plánů zaměstnanců, rozvoj kompetencí a vzdělávání vedoucích úředníků v oblasti řízení lidských zdrojů, odborný rozvoj a vzdělávání personalistů a HR specialistů ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů, zavedení personálního controllingu a analýza softwarových nástrojů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Po vytvoření základních podkladů pro více než 370 zaměstnanců, postavených na centrálním dokumentu – personální strategii, proběhlo intenzivní, několikastupňové školení vedoucíc pracovníků úřadu, díky nimž měli možnost si prohloubit své znalosti a dovednosti usnadňující výkon funkce manažera ve specifických podmínkách veřejné správy a osvojit si moderní nástroje řízení. Pilířem projektu, který zajistí přenositelnost výstupů a zjištění projektu do budoucí praxe úřadu, byly vzdělávacích aktivit zaměřené na personalisty. Právě tito zaměstnanci jsou nejdůležitějším garantem implementace změn, nových postupů, aplikace nových nástrojů do inovovaného systému řízení lidských zdrojů. Specificky zaměřený vzdělávací program pro ně určený směřoval k prohloubení jejich znalostí a dovedností, výcviku a nácviku ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů tak, aby tito lidé mohli kromě výkonu vlastních pracovních povinností vykonávat roli poradců a interních školitelů. Dlouhodobou udržitelnost projektu podpořila také finální implementace personálního controllingu. Ten manažerům a personalistům poskytuje možnost sledovat statistické informace o výkonnosti a fungování jednotlivých personálních procesů předpovídat a hodnotit výsledky personálních opatření a za určitých podmínek také snižovat personální náklady organizace. Přestože projekt 31. 1. 2015 skončil, jeho výstupy se budou nadále aktivně využívat.

Nepochybuji o tom, že dobře míněným smyslem celé akce měl být přátelštější přístup pracovníků Úřadu městské části k občanům, kteří sem přicházejí se svými problémy. Šlo zřejmě o to, aby se úředníci dobře vyznali ve svých oborech, trvale se vzdělávali a dovedli správně poradit a reagovat na potřeby návštěvníků. To je jistě správná cesta, ale přiznám se, že ani za největšího vypětí sil bych takovýto text, jakým byl projekt představen, nedokázal vyplodit.

Mám z toho mindrák, jako úředník radnice bych prostě neuspěl. Má mysl se ubírá poněkud jinými cestami.

Mgr. Ivo Krieshofer

1 komentář u „Karel Čapek by nerozuměl“

  1. Ano, tohle je opravdu výstižná ukázka strašného stavu na našich úřadech. Myslím, že nejen Karel Čapek, ale ani většina současně žijících občanů, by této strašlivé „češtině“ neporozuměla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>