Limit znečištění ve Vršovicích byl letos překročen již sedmkrát

Pro Prahu 10 sleduje Český hydrometeorologický úřad informace o kvalitě ovzduší pravidelně na třech klíčových místech, v ulici Průmyslová, Šrobárova a lokalitě Vršovice, kde je stanice umístěna v areálu mateřské školy, asi 15 metrů od hlavní komunikace1. Pro tyto lokality si tak každý může na stránkách úřadu ověřit, zda jsou některé limity překračovány, a jaké znečištění je v dané oblasti pravidelně naměřeno.

Bližší pohled na lokalitu Vršovice a zejména údaje o částicích PM 10 a PM 2,5 ukazuje, že znečištění je vážné. PM jsou částice polétavého prachu, které unáší vzduch a ve vyšších koncentracích mohou způsobovat dýchací obtíže a jiné zdravotní problémy. V principu platí, že čím menší průměr částice má, tím déle zůstane v ovzduší, a má tak logicky větší „šanci“ usadit se v našich dýchacích cestách. Ty úplně nejmenší prachové částice mohou dokonce vstupovat přímo do plicních sklípků. „Při krátkodobé expozici dochází k podráždění dýchacích cest a častějším infekcím, při dlouhodobé pak k rozvoji vážných onemocnění dýchacích cest jako je například chronická obstrukční choroba plic, nebo rakovina.“2 Vzhledem k tomu, že měřící stanice pro Vršovice se nachází u mateřské školky, je znečištění ovzduší určitě něco, čím by se Praha 10 měla zabývat.

Jak na tom tedy Vršovice jsou? Například 17. července 2016 byla kvalita ovzduší v lokalitě Vršovice vyhodnocena jako „uspokojivá“, koncentrace PM10 byla 61,6µg/m3.3 Co to znamená? Limit pro jeden den je 50µg/m3, a tak tedy zdánlivě není důvod k přílišné obavě4. Můžeme se ale podívat, kolikrát za rok byl limit překročen, a to nám dává celkově horší obrázek. Jen za poslední půlrok došlo k překročení limitu už sedmkrát.5 Ročně smí být hranice dle zákona překročena maximálně 35 krát. Za rok 2015 lokalita Vršovice tento limit překročila celkem 32x.

Popis Hodnota
Znečišťující látka: PM10 – částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Kód měřicího programu: AVRSA
Lokalita: Praha 10 – Vršovice
Pořadí Datum Hodnota
1 06.01.2016 06:00 58,7
2 07.01.2016 06:00 54,4
3 22.01.2016 06:00 55,7
4 09.03.2016 06:00 61,3
5 04.04.2016 06:00 54,8
6 05.04.2016 06:00 55,5
7 17.07.2016 06:00 61,6

Zdroj: ČHMÚ

Samotný úřad Městské části Praha 10 má sídlo přímo u ulice Vršovická naproti Koh-i-nooru. Samotní úředníci tak jistě pociťují dopady znečištění sami. Městská část se snaží kvalitu ovzduší zlepšovat. Dle informací referátu ochrany ovzduší a krajiny se Praha 10 snaží snížit prašnost „…jednak čištěním ulic, vysazováním stromů…, dále při povolování nových staveb orgán ochrany ovzduší dbá, aby nově vzniklé zdroje znečišťování ovzduší (plynové kotelny) byly osazeny kotli 5. emisní třídy NOx.“6 Praha 10 také od roku 2007 vysadila přes 3700 stromů.

Všechny tyto aktivity mají však omezený pozitivní dopad a do budoucna bude třeba možná také uvažovat, jak celkově snížit dopravní ruch na Praze 10. Nepotěší totiž skutečnost, že Vršovice jsou na 21. místě z celorepublikově měřených 112 lokalit za rok 2015 v počtu dnů, kdy byl povolený limit překročen.7 Ostatně ten z vás, kdo bydlí blízko Vršovické ulice, vidí na svých oknech a balkonech důkazy o množství prachu úplně zřetelně sám.

Veronika Žolčáková

3 „Výpočet indexu kvality ovzduší, ve kterém je zohledněn možný vliv imisí na zdravotní stav obyvatelstva, je založen na vyhodnocení 1h koncentrací … suspendovaných částic (PM10)…Ve výpočtu jsou pro PM10 použity 1h průměrné koncentrace, protože lépe vystihují aktuální stav (meze pro 1h koncentrace byly odvozeny na základě statistické analýzy mezi 24h a 1h koncentracemi).“ In http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html (12. 4. 2016)

4 “ 24 hodinový imisní limit pro suspendované částice frakce PM10 je 50 μg/m3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 35krát/rok. Roční limit je 40 μg/m3 (podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.)“ http://arnika.org/poletavy-prach-pm10 (21. 7. 2016)

6 Email ze dne 14. 4. 2016 s odpovědí na dotaz občana (Veronika Žolčáková)

1 komentář u „Limit znečištění ve Vršovicích byl letos překročen již sedmkrát“

  1. Zajímavý příspěvek, chválím. Myslím, že po devadesátých letech, kdy byla imisní situace i součástí zpráv v médiích se dělá jako, že tento problém neexistuje. Měření by bylo daleko zajímavější provést ve „vršovickém“ údolí zhruba mezi Bohemians a křižovatkou Eden. Hodnoty by byly dle mého laického názoru katastrofické, zvlášť při inverzním stavu počasí. U Vršovického nádraží, kde se měří nyní, je spousta nezatížených volných ploch (Havlíčkovy sady, Kolejiště nádraží Vršovice), takže se má znečištění kam rozptýlit. U Šrobárovy ulice je to to samé, spousta vilek se zelení, Vinohradské hřbitovy a je to už částečně nad údolím, kde je větší proudění vzduchu.

Napsat komentář: Jirka Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>