Obří IT zakázka v centru pozornosti Prahy 10

„Co mají společného magistrátní IT projekty jako je Opencard, Proxio, Ginis nebo datové centrum? Všechny byly drahé a nefungují tak, jak by magistrát potřeboval. A na všech spolupracovala firma Padcom, a to v rolích jako dozorce investora, vedoucí projektu nebo odborný konzultant.“[Aktualne.cz, 3.12.2012]

Padcom, který měl vést program Proxio a poskytovat k němu magistrátu odborné konzultace je zároveň autorizovaným obchodním partnerem firmy Marbes, která program dodává. Správa aplikace Proxio je součástí předmětu diskutované zakázky na outsourcing ICT služeb na Praze 10.

Důvodová zpráva bez relevantních odpovědí

Důvodová zpráva k Návrhu záměru na zadání veřejné zakázky „Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10“ shrnuje analýzu právě společnosti Padcom s.r.o, která v roce 2014 vyhrála veřejnou zakázku vyhodnocení systému outsourcingu IT na Praze 10.

Část analýzy firmy Padcom s.r.o. uvádí různé varianty řízení IT služeb Úřadu Městské části Praha 10 včetně předpokládaných finančních kalkulací. Zpráva uvádí, že ekonomická analýza ukázala, že výše nákladů na internalizaci outsourcovaných činností zpět do správy vnitřního útvaru IT a na pokračování v outsourcingu s dílčími úpravami je srovnatelná. Bohužel z materiálu, který je dostupný, je opravdu nejasné, na jakém základě se kalkulace zakládají:

  • Proč jsou některé položky uváděné s přesností na koruny (např. Osobní náklady na IT) jiné jen v řádu milionů (pořízení serverů)?
  • Ceny uváděné ve variantě internalizace ICT služeb nesedí. Z materiálu současného poskytovatele služeb O2 lze vyčíst počty notebooků a PC, počty úvazků, fyzických serverů, tiskáren apod. Pokud srovnáme současné ceny na trhu s kalkulacemi uváděnými společností Padcom, docházíme k závěru, že jsou v mnoha položkách nadhodnocené.
  • Na jakém základě došla společnost Padcom k částce 11 milionů korun na pořízení serverů, když společnost O2 ve své zprávě v kapitole o Poskytování výpočetního výkonu úvádí, že serverovou infrastrukturu tvoří 9 fyzických serverů[3]? Navíc maintenance serverů je uváděna jako zvláštní položka od jedoho do dvou milionů ročně. A tak bychom mohli pokračovat dále.
  • Proč není na jednotlivé položky rozpočítaná také varianta odhadovaných nákladů na outsourcing IT služeb? Proč tato varianta uvádí jen celkové odhady částek za rok?Také oponentí posouzení závěrů analýzy společnosti Padcom s.r.o., kterým městská část pověřila společnost Deloitte Česká republika, uvádí, že konkrétní stanovenou výši nákladů uvedených alternativ společnost Deloitte není schopna ověřit a plně vychází z hodnot uvedených v Analýze společnosti Padcom.

Z dostupných materiálů se absolutně nelze dopátrat, na čem se kalkulace jednotlivých položek zakládají. Varianta pokračování kompletního outsourcingu vychází ze současných nákladů na rok a rozpis položek se v materiálech neuvádí vůbec. Jak je tedy možné na tomto základě chtít vypsat veřejnou zakázku na částku 150 milionů korun? Oponentí posudek společnosti Deloitte do těchto kalkulací příliš světla opravdu nevnáší, když uvádí, že „…zhodnocení nákladů outsourcingu je věnována nepoměrně krátká úvaha ve srovnání s analýzou ostatních oblastí… Za účelem zvýšení jistoty při nastavování maximální ceny budoucího výběrového řízení Zhotovitel doporučuje Objednateli v rámci přípravy zadávací dokumentace zakázky provést rychlý průzkum trhu, případně využít informace z obdobných řízení realizovaných jinými městskými částmi.“[str. 6, Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10]

Objevují se ale i další otazníky.

Proč nebyly i z finančního hlediska více analyzovány další varianty jako například částečný outsourcing ICT či rozdělení zakázky na více menších zakázek (např. Call-centrum zvlášť)?

Rada Městské části Prahy 10 má dle navrhovaných materiálů připravit zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10“ a vyhlásit užší řízení na tuto veřejnou zakázku do 31. května 2015. Společnost Padcom s.r.o má mít přípravu technických aspektů zadávací dokumentace na starosti. V materiálech se k tomuto bodu jednání uvádí, že „Záleží…pouze na správném nastavení zadávacích podmínek a kontrole práce případného dodavatele, aby ekonomická výhodnost zůstala na straně outourcingu“[str. 8], proto je přípava zadávací dokumentace zcela klíčová.

V každém případě se zdá, že předložené materiály  nejsou dostatečné pro rozhodnování Zastupitelstva Městské části Praha 10 o vypsání výběrového řízení v tomto rozsahu.

Veronika Žolčáková
Vystoupení za ZMČ 27.3.2015

Publikováno 30.3.2015
Poznámka redakce: ZMČ zadání veřejné zakázky 27.3.2015 neschválilo a rozhodlo o způsobu dalšího projednávání ve finančním výboru a komisi majetkové.

Tisková zpráva Koalice Vlasta je zde.
Tisková zpráva ÚMČ je zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>