Nad Pátečníkem: Slavit zatím není co!

Četli jste Pátečník? Speciální noviny Prahy 10 k příležitosti koupi vily Karla Čapka. A všimli jste si, že hned dva zastupitelé uváděli jako příklad úspěšného kulturního stánku Trmalovu vilu? Možná by člověk v městské části se sto tisíci obyvateli a skoro dvoumiliardovým rozpočtem čekal delší seznam, ale o tom psát nechci. Navíc vím, že když jde o kulturu, tak se o penězích jaksi mluvit nesluší, přitom ale špatné rozhodnutí může stát spoustu peněz a nepřinést „žádnou muziku“ (viz nezkolaudovaný nebo dokonce nezkolaudovatelný objekt vršovického kina Vzlet za zatím 32 mil. Kč).

Pojďme se podívat podrobněji na Trmalovu vilu a popřemýšlet o vile Čapkově:

Magistrát svěřil Trmalovu vilu do správy MČ ve špatném technickém stavu, MČ v letech 1998–2000 provedla generální opravu  za 7,7 mil. Kč. V září 1998 pak vilu pronajala společnosti Foibos, která část vily využívala jako kanceláře a v části připravila a spravovala expozici. V prosinci 2003 schválila rada MČ výpověď nájemní smlouvy a v září 2006 dohodu o finančním vyrovnání s firmou Foibos.  Od září 2004 do ledna 2007 měla firma Foibos a.s. sídlo v Trmalově vile. 12. prosince 2006 zveřejnila MČ podmínky výběrového řízení na nájem objektu „Trmalova vila“. Výběrové řízení vyhrála opět firma Foibos, a.s., se kterou MČ podepsala v březnu 2007 nájemní smlouvu. Roční nájemné činí 200 tisíc Kč vč. DPH.

Z dnes dostupných informací není zřejmé, co bylo příčinou výpovědi první nájemní smlouvy s Foibosem. Lecos napoví komentáře bývalého člena rady MČ JUDr. PhDr. Oldřicha Choděry dostupné v archivu novin Prahy 10 (dejte vyhledat “Foibos”), který upozorňuje na netransparentnost vztahů kolem Trmalovy vily. Na základě jaké smlouvy měla firma Foibos v letech 2004 až  2007 sídlo v Trmalově vile? Kolik zájemců se přihlásilo do výběrového řízení? Jaká byla jejich pozice ve srovnání s Foibosem, který ve vile již osm let působil? Otázek je mnohem více, než odpovědí, které lze najít.

Společnosti Foibos a.s. a Foibos Bohemia, o.p.s. získaly na projekty v Trmalově vile  od MČ v letech 2009–2013 dotace v celkové výši  350 tisíc Kč. Podstatně úspěšnější však byly při získávání dotací od magistrátu. V letech 2006 až 2013 získaly obě společnosti téměř 1,5 mil Kč na projekty bezprostředně související s Trmalovou vilou.

Z hlediska MČ je to tedy úspěch:

Vila je otevřená pro veřejnost, program je poměrně bohatý, byť asi dost specifický, a příjmy z pronájmu lehce převyšují výši poskytnutých dotací a souvisejících provozních nákladů (např. pojištění objektu). Investice do opravy vily se sice nikdy nevrátí, ale běžný provoz se ufinancuje sám.

Zdá se, že Foibos je společnost s řadou kulturních aktivit, která se v této oblasti pohybuje dlouhodobě a „umí v tom chodit“:

Ztrátovou výstavní činnost (vstupné 40 Kč, otevírací doba úterý – pátek 10–18) financuje částečně z dotací, částečně z výnosů z pronájmu vily na konference, semináře a svatby a z provozu specializovaného knihkupectví.

Jenže: jakou doplňkovou činnost by šlo realizovat v Čapkově vile?

Z vyjádření Z. Freislebena v již zmíněném Pátečníku je zřejmé, že vila se nehodí pro velké akce a davy návštěvníků, což znamená, že výnosy ze vstupného, byť asi řádově vyšší než v Trmalově vile, nebudou závratné. Možná by se tu mohly prodávat knihy a vhodné suvenýry, ale pořádat svatby?

A kdo by měl vilu provozovat?

Někdo, kdo dokáže získat zdroje na provoz odjinud, než z rozpočtu MČ Praha 10: Podobné objekty jako Čapkova vila často fungují jako součást větší instituce dobře napojené na magistrátní rozpočet: Bílkova vila je součástí Galerie hlavního města Prahy, Muellerova vila je součástí Muzea hlavního města Prahy. V případě Trmalovy vily  dokázal Foibos z magistrátního rozpočtu opakovaně získat značné dotace.

Naše MČ již přispěla (44 mil. Kč) a ještě přispěje (rekonstrukce, snad jen za 10 mil. Kč) k „záchraně půl vily, půl zahrady a především Karlovy pozůstalosti” dost. Teď je potřeba najít způsob, jak zapojit do projektu ve všech směrech přesahujícího působnost jedné městské části další financující subjekty (možná i soukromé donory?).

Trmalova vila zmiňovaná zastupiteli jako vlajková loď kultury na Praze 10 je možná lepší inspirací, než jsem čekala. Pokud se poučíme i z případu výše zmíněného Vzletu, je zřejmé, že:

1) investorem opravy musí být městská část, která bude důsledně kontrolovat veškeré kroky od projektu po kolaudaci,

2) smlouva o nájmu musí obsahovat naprosto transparentně definované povinnosti obou stran (tzn. žádné výměny nižšího nájemného za nějaké protislužby), sankce v případě jejich neplnění a reálnou možnost výpovědi (tzn. ne smlouvu na 20 let, ze které se MČ nebude moci vyvázat), a

3) provozovatel Čapkovy vily musí být vybrán v otevřeném výběrovém řízení (tzn. neměla by se jím, jak je v poslední době zvykem, stát automaticky společnost Praha 10-Majetková).

Lucie Sedmihradská

autorka se zajímá o financování územních samospráv a hospodaření MČ Praha 10 zvlášť

23. 9. 2013 – ZMČ: Hlasování, které se zapíše do dějin

Přesně toto prohlásil starosta B. Zoufalík (ex-ODS, nyní pražský leader Hlavu vzhůru) o hlasování o koupi vily Karla Čapka na jednání zastupitelstva 23.9.2013. Zastupitelé totiž schválili koupi vily vč. jejího inventáře za 43 891 970,- Kč.

Na podporu svého návrhu si pan starosta pozval ministra kultury J. Balvína a ředitele Památníku národního písemnictví Z. Freislebena. Dostavil se i majitel vily K. Scheinpflug. Reportáž ČT zmiňuje potřebu zapojit odborníky, příspěvek na Radiožurnálu cituje názory občanů ze Zaostřeno na 10. Pokračování textu 23. 9. 2013 — ZMČ: Hlasování, které se zapíše do dějin

5. 6. 2013 – ZMČ: Milan Richter místostarostou, koupě vily Karla Čapka a tolerance hazardu

Video ze zastupitelstva, které se konalo 5.6.2013, naleznete na YouTube Zaostrenona10.

Komentář k odstoupení Milana Richtera (ODS) z pozice starosty a zvolení Bohumila Zoufalíka (nově Klub nezávislých) starostou naleznete v článku „Co se mění pro občany Prahy 10 tím, že se Milan Richter prohodil s Bohumilem Zoufalíkem na pozici starosty (a místostarosty)?

Z obsahu zastupitelstva (s prolinky):

Stenozáznam naleznete zde.

Co je Proluka?

Proluka je nezastavěné území mezi Moskevskou a Krymskou ulicí ve starých Vršovicích, které leží na místě původní vršovické vesnice. Nachází se vedle hlavní vršovické třídy – Moskevské, přímo u zastávky tramvaje, poblíž nejdůležitějších místních obchodů, škol, školek a parku. Je proto křižovatkou cest místních obyvatel, přirozeným lokálním centrem. Vršovický “tržíček“ se stoletou historií leží na jejím jižním okraji. Severní část tvoří malý parčík se vzrostlými kaštany. Na jeho konci stojí osamocený secesní dům slavného architekta Osvalda Polívky, který je památkově chráněn. Celá Proluka navíc patří do pražské památkové zóny.

 

Proluka jako přirozené místo setkávání slouží ve stále rostoucí míře místním občanům. O.s. Start Vršovice: „Naším cílem je zlepšit život v této zanedbávané čtvrti, která však má pro nás obrovský potenciál. Bydlení v blízkosti parků, mimo velké dopravní tepny a dvacet minut od centra by mohlo být jedním z nejlepších v Praze. Proto se snažíme oživovat zajímavá místa a podporovat v místní komunitě pocit domova. Již čtvrtým rokem zde pořádáme nejrůznější kulturní, sousedské a sportovní akce, kterých se zúčastnily tisíce návštěvníků. Například Vršovický masopust 2008-2009, Vršovický tržíček I a II 2010, jehož obnovu podpořilo svým podpisem několik set návštěvníků, a Zažít město jinak 2010, 2011. Proluka byla svědky táboráku, dětských odpolední, cyklozávodu, filmové projekce, fotbalového utkání, sousedské hostiny v prvorepublikovém stylu a v poslední době hlavně výstav umění pro veřejný prostor, kterými chce Galerie Proluka upozorňovat na jedinečnost tohoto prostoru.

Výstava pod širým nebem v Proluce

Tržíček plný lidí
Proluku tvoří  12 parcel patřících Hl.m.Praha, které byly svěřeny do správy MČ Praha 10, a 9 parcel, které v polovině 90. let skoupila firma Magnolia Invest. O jednu parcelu se dělí oba majitelé poměrem 2:1 ve prospěch Hl.M.Praha. Součástí zápisu v katastru u většiny obecních parcel je „využití: zeleň“.Dne 16.11.2012 MČ Praha 10 zveřejnila na své úřední desce výběrové řízení na prodej obecních pozemků v Proluce.

 

PROČ CHCE PRAHA 10 POZEMKY V PROLUCE PRODÁVAT?
ČASOVÁ OSA:
  • Duben 2012 – vystěhování obyvatel domu Moskevská 77 podle vyhlášky „o prodeji domů s méně než 6ti byty“
  • Duben – říjen 2012 dvě dražby domu Moskevská 77 za cenu 23 milionů, do kterých se nepřihlásil žádný zájemce
  • 26. říjen 2012 – „blesk z čistého nebe“: zveřejnění Záměru prodeje domu Moskevská 77 včetně pozemků v Proluce neznámé firmě Kupiano, vzniklé v květnu toho roku, která je jediným zájemcem o koupi
  • Konec října 2012
Start Vršovice posílá starostovi MČ Praha 10 dopis, kterým vyjadřuje nesouhlas s prodejem
Občané doručují procesní námitku proti prodeji, který byl v rozporu s pravidly zveřejněn před jeho schválením Radou MČ
Následně je záměr stažen z úřední desky
Už 16. listopadu je zveřejněno Výběrové řízení na prodej domu Moskevská 77 a pozemků parc. č. 353/3, 361, 364, 367, 368, 370/1, 370/2 a 370 vše v kú Vršovice. Nejnižší cena je stanovena na 48 mil.  (podmínky výběrového řízení)
  • 24.listopad – starosta Milan Richter je přímo v lokalitě Proluky konfrontován s názory zástupců občanů a odborné veřejnosti (např. arch. Adam Gebrian, historik architektury Richard Biegel, arch. Petr Klápště, arch. Susanne Spurná, arch. Adam Jirkal a deset dalších)
  •  10. prosince – jednání zastupitelstva MČ Praha 10 (na proklicích je link na vystoupení jednotlivých občanů): sdružení Start Vršovicemístní občané a další občanská sdružení (Zaostřeno na Desítkuo.s. Trojmezí) požadují, aby zastupitelé v příštím zasedání pro prodej nehlasovali.
  •  4. února 2013 – Podařilo se – po mnoha občanských vyjádřeních – zakotvit účast občanů (participaci) v jednání s developerem K. R. Rachidim, je však nejisté, zda se podaří požadavky místních promítnout do výsledné stavby (povinnost zohlednit výsledky participace smlouva ukládá pouze jednomu návrhu ze tří). Více v textu zastupitelky P. Hájkové o jejích návrzích, nebo v proslovu starosty M. Richtera.
  •  11. 4. 2013 – setkání v PROLUCE ve čtvrtek 11.4 od 14:00 – do 18:30 hodin
  • –> Posléze: veřejné plánovací setkání v klubu PILOT od 18:30 – do 21:00 (Donská 19), více níže
 PODEZŘELE RYCHLÝ PRODEJ ODMÍTÁME!
PRODEJEM POZEMKŮ MČ PRAHA 10 ZBAVUJE SEBE I VŠECHNY MÍSTNÍ OBČANY MOŽNOSTI OVLIVNIT BUDOUCÍ PODOBU A VYUŽITÍ PROLUKY!

Prodejem svého pozemkového fondu otevírá dveře nekontrolovanému developerství, jak ho známe z nespočtu příkladů po celé Praze. V Proluce tak snadno přistane – a už nikdy neodletí – sklobetonové UFO.

Zachraňme proluku

Heslem „ZACHRAŇME PROLUKU“ chtějí občané především rozpoutat diskusi nad budoucností tohoto místa. Jako obyvatelé Vršovic chtějí ovlivňovat město, ve kterém žijí. Žádají zastupitele, aby odložili chystaný prodej a zajistili tak čas na stanovení podmínek, které vzejdou ze vzájemné diskuse mezi zastupiteli, občany a odbornou veřejností.

V tomto videu naleznete sestřih příspěvků občanů ze zastupitelstva 10.12.2012, starosta před nimi utekl a do konce jednání se nevrátil.

tomto videu naleznete sestřih příspěvků občanů ze zastupitelstva 4. 2. 2013, starosta na ně reagoval, bohužel leckdy zavádějícícm způsobem (např. o možnosti ovlivňovat zastavovací podmínky Proluky – přitom ve smlouvě je prý povinnost vzít občany v potaz zakotvená pouze u jednoho návrhu ze tří).Shrnutí

Shrnutí:

jaké pozemky MČ hodlá u Moskevské (na konci u Francouzské) prodat:

1. Parcely č. 353/3, 359/1, 359/2 v katastrálním území Vršovice, jejichž majitelem je Magnolia Invest s.r.o. s výjimkou parcely č. 353/3 (MČ)

2. Parcely 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, jejichž majitelem je Magnolia Invest s.r.o. (362,363, 365, 366, 369) a MČ Praha 10 (361, 364, 367, 368, 370)

3. Nemovitost stojící na parcele č. 361 (Moskevská 77) – majitelem je MČ Praha 10

Další informace

Další informace podá Kateřina McCreary na tel.  602 462 653

Odkazy

Jak vše 28.12.2012 vidí radnice naleznete zde.

Shrnutí o.s. Start Vršovice naleznete zde.

Dopis všem zastupitelům od studia Družina odeslaný 7. 1. 2013 naleznete zde.

Facebooková stránka Zachraňme Proluku založena studiem Družina 6. 1. 2013.

Vyjádření místostarostky Cabrnochové, developera Rachidiho a dalších na videu 10. 1. 2013

Návrh dalšího postupu o.s. Start Vršovice pro Radu MČ, 22. 1. 2013

Kouzelné album Čtyři roční období v Proluce jako by předznamenávalo to, co píše o.s. Start Vršovice po jednání zastupitelstva 4.2.2013: „dohoda s architektem K. Rachidim ohledně participace se vyvíjí pozitivním směrem a nyní máme jedinečnou šanci ji společně dotvořit formou participace. Je potřeba sestavit dva týmy: TÝM PRODUKČNÍ a TÝM IDEOVÝ. Týmy mají iniciovat následující akce: stánky v proluce, dotazníky, apod., jež zapojí širokou veřejnost. Zvažte své časové možnosti a ozvěte se pro více informací: Kateřině Klejchové na zachranmeproluku@gmail.com.

Skvělá Pecha Kucha o Proluce:
Synergické působení občanského sdružení Start Vršovice spolu s několika nově vzniklými podniky tvoří nadějné podhoubí pro uskutečňování nejrůznějších událostí a sousedských aktivit. Denisa Václavová a Krištof Kintera jsou nejenom členy sdružení působící ve vršovickém veřejném prostoru, ale také místní patrioti – žijí zde čtyřicet let.

Zveme Vás na setkání v PROLUCE ve čtvrtek 11.4 od 14:00 – do 18:30 hodin
–> Zapojte se do veřejného plánovacího setkání v klubu PILOT od 18:30 – do 21:00 (Donská 19, http://www.pilotklub.cz/ )
–> Užijte si doprovodný program: VÍTÁNÍ JARA V PROLUCE 14:00 – 18:30

Přijďte i vy se svými sousedy do Proluky i klubu PILOT!

MÁTE MOŽNOST ZAPOJIT SE A VYJÁDŘIT SVÁ OČEKÁVÁNÍ, OBAVY A NÁPADY V PROCESU PARTICIPACE PŘI VYTVÁŘENÍ BUDOUCÍ PODOBY ZÁSTAVBY V PROLUCE MEZI ULICEMI KRYMSKÁ A KODAŇSKÁ.

Pro vytvoření variant domů i Tržíčku je totiž potřeba:
–> společně popsat vnímání současného stavu – hodnoty, problémy, charakter.
–> společně popsat stav cílový – aktivity ve veřejném prostoru.

Jednání očima zastupitelky

Jak vypadalo zastupitelstvo 4.2. 2013 z pohledu aktivity jedné zastupitelky?

Pavlina Hájková (TOP 09) dodala podklady k tomu, čemu a proč se na daném zastupitelstvu věnovala. Zveřejňujeme její text, protože bychom rádi, kdyby stejně vážně svou práci v zastupitelstvu brali i jiní.

Proluka

Na bouřlivém zasedání zastupitelstva MČ Praha 10 v pondělí 4. února se mimo jiné projednával prodej tzv. Proluky, neboli secesního domu architekta Osvalda Polívky Moskevská 77 a přilehlých pozemků. Vystoupila jsem nejprve s požadavkem stažení tohoto bodu z jednání zastupitelstva z důvodu doplnění kupní smlouvy o nový odstavec, ve kterém se kupující zavazuje, že během následujících deseti let od koupě domu pod hrozbou vysokých sankcí neprovede odstranění stavby nebo její podstatné části. Tomuto požadavku nebylo vyhověno, já jej však znovu předložila během diskuse k tomuto bodu. Svou žádost jsem odůvodnila tím, že dům význačného architekta Polívky, mimo jiné tvůrce Obecního domu, si zasluhuje ochranu před případným zbouráním ze strany developera a tato skutečnost nikde ve smlouvě nebyla ošetřena.

Zároveň jsem upozornila na takřka šibeniční lhůtu, kterou dostali členové iniciativy Společně pro Desítku, aby mohli podat připomínky k budoucí výstavbě na tzv. Proluce, neboli pozemcích přiléhajících k domu Moskevská č.77 – nehledě na to, že se prostorám nevěnuje celá iniciativa, ale sdružení Start Vršovice. Ve smlouvě byl uveden původní termín do 15. 2. 2013 a pokud by iniciativa do tohoto data připomínky nedodala, „má se“ podle smlouvy „za to“, že žádné nejsou. Vzhledem k tomu, že občanská iniciativa chtěla uspořádat k nové výstavbě tzv. proces participace trvající tři měsíce, jehož výsledkem by byly připomínky k developerskému projektu, navrhla jsem odložení termínu pro podání připomínek občanů o tři měsíce, tj. do 15. května 2013. Oba návrhy byly zastupitelstvem odsouhlaseny. Občanská sdruení tak mohou začít proces participace, ve kterém mají občané možnost ovlivnit budoucí podobu stavby v tzv. Proluce, protože developer je dle smlouvy povinen připomínky občanské iniciativy respektovat.

Rozpočet a Eden

V diskusi o rozpočtu jsem se zeptala, z jakého důvodu je v rozpočtu uvedena částka 50 milionů v kolonce KD Eden: „Na kontrolním výboru jsme toto téma několikrát diskutovali a bohužel dodnes neznáme stanovisko, jak hodlá radnice s touto stavbou naložit, zda se bude rekonstruovat, či se stavba prodá nebo zbourá, proto by mě zajímalo, na základě jakého usnesení se tato položka v rozpočtu objevila,“ ptala jsem se. Starosta Milan Richter odpověděl, že na základě „ankety“ s občany, kteří si přejí stavbu zrekonstruovat.

Pro mě to byla zcela nová informace, proto jsem poznamenala, že bych byla ráda s jejím výsledkem seznámena. KD Eden je bohužel v dost dezolátním stavu a je otázka, zda je vůbec účelné pouštět se do jeho rekonstrukce. I v tomto případě by mělo zastupitelstvo nejprve posoudit, která varianta by byla hospodárnější a ekonomicky výhodnější, zda rekonstrukce stávající stavby nebo její prodej či zbourání stavby a postavení nového kulturního domu.

Z toho vyplývá i otázka, do jaké míry potřebuje městská část další kulturní dům, vzhledem k tomu, že reprezentační prostory nabídne nově zrekonstruovaný Zámeček.

Nová radnice

V diskusi ke stavbě nové radnice jsem poukázala na to, že radnice neustále odsouvá termíny na zpracování alternativ vhodných prostor na fungování úřadu MČ Praha 10 až do konce roku 2013. Jedná se o rozhodování mezi alternativou, zda stávající budovu úřadu MČ Praha 10 zrekonstruovat nebo zda postavit budovu novou. Uvedla jsem, že by se zastupitelstvo mělo nejprve rozhodnout mezi těmito dvěma alternativami a pokud by se rozhodlo, že je ekonomicky výhodnější stavba nové radnice, teprve potom by se měla vyhlásit architektonická soutěž. Do té doby totiž není jasné, zda vůbec bude potřeba.

Hlídací pes Prahy 10