Praha 10 – největší realitka v Praze a el. aukce

Privatizace a prodej domů a bytů je stále v plném proudu a podrobnosti celého procesu zůstávají v naší transparentní MČ, kterou můžeme prohlásit za největší realitku v Praze, stále jen poloodhalené.

Na jaře letošního roku spustila radnice prodej volných bytů formou elektronické aukce (usnesení RM 133/2013). Zatím bylo k prodeji tímto způsobem schváleno 150 bytů (http://www.aukcepraha10.cz/). Prodáno bylo 104 bytů za 161 mil. Kč což  je o 36 % více, než byla cena odhadní – lze tedy souhlasit s tvrzením vedení MČ, že se podařílo za prodané byty v tuto chvíli získat maximum (ovšem průměrná cena za 1 byt příliš nepřekračuje 1,5 milionu Kč).

Proč se těmito prodeji zabývat?

Kvůli souvislosti s dalším stavebním projektem naší “samosprávní realitky”. Vlastně ve stejnou dobu totiž MČ začala realizovat svůj projekt “Bytový dům Malešice”, kdy se stávající Penzion Malešice, který měla pronajatý firma Tommi Holding, přebuduje na malometrážní byty. (Ještě malá odbočka: Tommi Holding v r. 2012 od MČ získala za zrušení nájemní smlouvy na Penzion odstupné 37 milionů Kč. Přibližně rok pak MČ Penzion nadále pronajímala prostřednictvím své akciovky Praha 10-Majetková.)

Na začátku roku tedy MČ vlastnila 150 různě velkých  bytů a jeden obrovský panelák provozovaný jako penzion s kapacitou 540 osob. Vše v různě opotřebeném stavu. Po skončení obou akcí bude mít 140  fungl nových mini-bytů a 55 ubytovacích jednotek.

Finančně snad bude MČ na nule, tedy pokud se podaří podobně výhodně prodat i zbývající schválené byty a neprodraží se rekonstrukce Penzionu (smlouva je na 211 mil. Kč), ubytovacích míst ubyde a hlavně, jak to bude nakonec vypadat v Malešicích? Nezaděláváme si na vznik sociálně vyloučeného ghetta?

Další související otázkou je, proč MČ o výsledcích aukcí neinformuje?

Aukce se uskutečňují v blocích po cca 13 bytech. Těchto bloků bylo zatím realizováno 10, informace o výsledcích lze najít jen o prvních čtyřech (usnesení Rady MČ 516, 517, 619 a 620 z roku 2013). Usnesení o výsledcích v ostatních blocích jsou k dispozici pouze v tiskové podobě. Shrnutí výsledků aukcí 52 bytů zařazených do prvních čtyř bloků elektonicých aukcí je uvedeno v tabulce. Aukce v dalších blocích byly asi úspěšnější, protože u těch prvních bylo průměrné navýšení ceny jen 17 %.

Hodnocení činnosti této realitky je především na nás občanech, kteří jsme na Desítce doma, můžeme se ale podívat na doporučení odborníků – např. Agentura pro sociální začleňování, Akademie věd ČR nebo Veřejný ochránce práv, stejně tak i odborníci v zahraničí rozhodně neradí jít cestou výstavby velkých objektů, ale sociální byty doporučuje rovnoměrně rozmístit po celé obci. Proč to u nás nikdo nechce slyšet?

Pro zájemce o tuto problematiku přikládáme několik zajímavých odkazů:
Agentura pro sociální začleňování: Bydlení – Příručka pro obce: „Vedle řešení situace lidí, kteří se ocitli v bytové krizi, by obce měly mít možnost takovýmto situacím co nejúčinněji předcházet a usilovat o zabraňování vzniku sociálně vyloučených lokalit vznikajících sestěhováváním lidí s nízkými příjmy na jedno místo.“

Veřejný ochránce práv (ČR): Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení: „zamezení prostorové segregace sociálně znevýhodněných nediskriminační bytovou politikou“ (str. 32)

Hodně se přístupem k bydlení zabývá např. německý vědec Volker Busch-Geertsema, např. viz Measures to Achieve Social Mix and their Impact on Access to Housing for People who are Homeless, str. 4: Existuje široký konsensus na tom, že územní koncentrace chudých a znevýhodněných skupin s sebou nese celou řadu negativních dopadů. Chudá čtvť (adresa) může stigmatizovat své obyvatele například při hledání zaměstnání.

Chcete vědět víc?
– objednejte si náš pravidelný zpravodaj, ca 1x měsíčně do Vašeho e-mailu!

– Napište svým zastupitelům přímo, nebo přes www.napistejim.cz.

– Přijďte s námi říct svůj názor na zastupitelstvo!

– Má smysl se ozvat. Chceme tady žít, a ne jen bydlet. Zaostřeno na Desítku, 19. 11. 2013

Praha 10 Majetková, a.s. vyvolává více otázek než jen ty, kdo je jejím ředitelem a jak se na tuto pozici dostal

(Více k tématu nového šéfa vysoce aktuální článek o škraloupu Tomáše Vacka na České pozici.)

  • Proč Městská část založila koncem roku 2004 akciovou společnost?
  • Proč o tři roky později vzniko dalších sedm akciovek, z nichž dvě zanikly v roce 2011?
  • Jaký byl původní záměr, který, jak vyplývá z účetních údajů prezentovaných níže, nevyšel?
  • A jaký je dnešní plán? Co všechno chce MČ na Praha 10 Majetková a.s. ještě převést a jaké pro to má důvody?
Životopis desítkových akciovek

MČ Praha 10 je od konce roku 2004  zakladatelem a jediným akcionářem akciové společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., která má nyní 5 dceřinných společností (jedná se o tzv. holding).  Základní kapitál společnosti činí 170 mil. Kč, které vložila MČ.
Na holding se vztahuje zákon o veřejných zakázkách, každá dispozice s majetkem podléhá souhlasu Rady MČ a každé snížení či navýšení základního kapitálu podléhá souhlasu Zastupitelstva MČ. Holding zajišťuje činnosti pro uspokojování potřeb občanů a rozvoj městské části ve veřejném zájmu, což omezuje možnost dosahování zisku a jeho výše – do konce roku 2012 tak vytvořil holding ztrátu přes 26 mil. Kč.
Z celkem šesti firem však většina nevyvíjí žádnou činnost, resp. nemá žádné tržby z vlastní činnosti a jejími jedinými výnosy jsou úroky z prostředků do nich vložených městskou částí. Na druhou stranu je však třeba hradit výdaje související s vedením účetnictví, auditem a HLAVNĚ odměny členům orgánů společnosti (odměny členům orgánů všech společností v letech 2007-2011 činily celkem 3,4 mil. Kč).

Nicnedělající společnosti Služby, Stravování, Zdraví a dnes již zaniklá Teplárenská nás již stály přes 700 tisíc Kč. Údaje za rok 2011 (poslední kompletně dostupné) jsou v tabulce:

Kompletní výsledovky jsou k dispozici zde.

Jedinou společností, která vykonává nějakou činnost, je Praha 10 – Rekreace, která vlastní Horský hotel v Jánských Lázních, kde se konají školy v přírodě a další pobyty financované z rozpočtu MČ (viz náš článek o rozdělování 17 milionů). Praha 10 – Rekreace však přitom Horský hotel sama neprovozuje!
Od roku 2012 lze sledovat převádění nejrůznějších agend na další akciovku, Praha 10 – Majetková. Jakým způsobem? Vše je zadáváno přímo, bez otevřeného výběrového řízení (zůstává to přeci doma).

Jaké činnosti jsou převáděny na Prahu 10 – Majetkovou, a.s.:

– zastupování MČ ve společenstvích vlastníků jednotek v privatizovaných domech

– správa areálu Gutovka

– správa penzionu Malešice

– správa kina Vzlet

– správa ubytovny Brigátdníků

– správa reklamních ploch, promopanelů, reklamních laviček

– správa farmářských tržišť

– správa parkoviště u Bohemky

– zajištění festivalu „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“.

Publikováno, 12. 11. 2013

Kauza Key Investments

  • Firma Key Investments byla založená v březnu 1999 pod názvem SI Asset Management, v roce 2004 se přejmenovala na Key Investments.

Radnice pražských čtvrtí 6, 10 a 13 investiční společnosti dohromady svěřily několik stovek milionů korun:

  • radnice Prahy 6 spolupracovala s investiční společností již od roku 2003, v současné době se jedá o zhruba 250 miliónů korun
  • radnice Prahy 10 svěřila investiční společnosti zhruba 219 miliónů Kč, a to v roce 2009, tedy poté, co již společnost dostala několik pokut ČNB za porušení zákona o cenných papírech při poskytování investiční služby svým klientům (první pokuty KCP: 2003 a 2004, další: květen 2008),
  • radnice Prahy 13 svěřila investiční společnosti zhruba 200 miliónů Kč a to ještě o rok později na jaře roku 2010, nicméně v červenci 2011 se jí podařilo získat své peníze zpět, jak informuje např. idnes ve své wiki zde.

Média se začala o společnost Key Investments zajímat na podzim roku 2010, když společnost nedokázala vyplatit radnici Prahy 6 zhruba 200 milionů korun uložených do dluhopisů.

Skvělé shrnutí kauzy v reportáži ČT zde (reportáž z června 2011), reportáž z 15. 10. 2012 zde.

Kauze Key Investments se věnuje Česká pozice, můžete sledovat zde.

Jak to vidí Česká národní banka je možné nalézt v chronologickém přehledu zde a zde.

Dotaz na zastupitelstvu 5. 11. 2012 a odpověď starosty.

V září 2013 věřitelé nedostali první splátku, pro P10 se jednalo o  94 milionů (za dluhopisy ViaChem). Více Česká pozice.

Celkem MČ Praha 10 nakoupila cenné papíry v nominální hodnotě přes dvě stě milionů Kč: drží též dluhopisy E Side Property v nominální hodnotě 117 mil. Kč splatné 20.12.2024. Jen mimochodem: ve schváleném plánu zdaňované činnosti je příjem za prodej těchto dluhopisů stanoven na 95 mil. Kč…

Po stopách Key Investments v Praze 10 se v názorovém komentáři vydal i Pavel Mareš, 7. 10. 2013

KAŽDÉ DÍTĚ BY MOHLO DOSTAT 3,4 TISÍCE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. JAK SE DĚLÍ 17 MILIONŮ?

S novým školním rokem přinášíme text o školách v přírodě. Opírá se o data dostupná na webových stránkách MČ a upozorňuje na nerovnoměrné zapojení jednotlivých škol.

Pokud máte školou povinné děti, tak Vám určitě udělala radost informace, že škola v přírodě v Horském hotelu v Jánských lázních stojí jen 1200 Kč za týden a nikoliv skoro třikrát tolik jako kdekoliv jinde. Je tomu tak díky štědré podpoře městské části, která pobyt ve svém zařízení (vlastníkem je zřízená akciovka Praha 10 Rekreace) dotuje. Cena, kterou si hotel za plnou penzi účtuje, je 450 Kč/osoba a den (tj. 3150 Kč za týden**), což je cena obvyklá.

Hotel má sice kapacitu přes sto lůžek, ale na každého školáka se přeci jen nedostane. Na školu v přírodě totiž nejde jet o prázdninách a těch, jak všichni víme, mají děti docela dost. V posledních dvou školních letech byl tak Horský hotel na školy v přírode a lyžařské výcvyky využit 37 týdnů v roce.

Porovnání jednotlivých škol provedené na základě několika zjednodušujících předpokladů* ukazuje velké rozdíly mezi jednotlivými školami (Proč tomu tak je? Např. ZŠ Eden Vladivostocká uspokojí cca 41 % svých žáků, zatímco ZŠ Jakutská, V Rybníčkách či Olešská takřka všechny. ) a pokles podílu dětí, které se na dotovanou školu v přírodě dostaly (dětí ve školách rychle přibývá a kapacita Horského hotelu je daná).

Je velká škoda, že když se projekt před pěti lety rozjížděl, nepodařilo se navrhnout jej tak, aby byl pro všechny děti. Při celkové výši dotace škol v přírodě ve výši 17 mil. Kč v roce 2013 a pěti tisících dětech by totiž bylo možné podpořit každého školáka částkou 3,4 tisíce korun ročně.

* Vycházíme z rozpisů škol v přírodě dostupných na webových stránkách MČ od září 2011. Pro každý týden, který měla škola k dispozici předpokládáme účast 100 dětí na ŠvP. Nebereme v úvahu skutečnost, že některé pobyty nejsou od soboty do soboty a nerozlišujeme, zda se jednalo o ŠvP nebo lyžařský výcvik (proto lze v tabulce najít i více než 100% účast). Počet dětí účatních se ŠvP je tedy stonásobkem počtu přidělených týdnů. Počet dětí v jednotlivých školách vychází z údajů uvedených na webových stránkách MČ.Počet týdnů pobytu v horském hotelu od září 2011 do prosince 2013 je podíl všech dětí na ŠvP v daném období dělený početem žáků školy v dané škole.

Rozpis škol v přírodě od září 2011 je k dispozici zde.

** Uvedeny jsou ceny bez DPH. S DPH se tedy jedná o 518 Kč/ den tj. 3626 Kč/týden.

Publikováno 2.10.2013

Nad Pátečníkem: Slavit zatím není co!

Četli jste Pátečník? Speciální noviny Prahy 10 k příležitosti koupi vily Karla Čapka. A všimli jste si, že hned dva zastupitelé uváděli jako příklad úspěšného kulturního stánku Trmalovu vilu? Možná by člověk v městské části se sto tisíci obyvateli a skoro dvoumiliardovým rozpočtem čekal delší seznam, ale o tom psát nechci. Navíc vím, že když jde o kulturu, tak se o penězích jaksi mluvit nesluší, přitom ale špatné rozhodnutí může stát spoustu peněz a nepřinést „žádnou muziku“ (viz nezkolaudovaný nebo dokonce nezkolaudovatelný objekt vršovického kina Vzlet za zatím 32 mil. Kč).

Pojďme se podívat podrobněji na Trmalovu vilu a popřemýšlet o vile Čapkově:

Magistrát svěřil Trmalovu vilu do správy MČ ve špatném technickém stavu, MČ v letech 1998–2000 provedla generální opravu  za 7,7 mil. Kč. V září 1998 pak vilu pronajala společnosti Foibos, která část vily využívala jako kanceláře a v části připravila a spravovala expozici. V prosinci 2003 schválila rada MČ výpověď nájemní smlouvy a v září 2006 dohodu o finančním vyrovnání s firmou Foibos.  Od září 2004 do ledna 2007 měla firma Foibos a.s. sídlo v Trmalově vile. 12. prosince 2006 zveřejnila MČ podmínky výběrového řízení na nájem objektu „Trmalova vila“. Výběrové řízení vyhrála opět firma Foibos, a.s., se kterou MČ podepsala v březnu 2007 nájemní smlouvu. Roční nájemné činí 200 tisíc Kč vč. DPH.

Z dnes dostupných informací není zřejmé, co bylo příčinou výpovědi první nájemní smlouvy s Foibosem. Lecos napoví komentáře bývalého člena rady MČ JUDr. PhDr. Oldřicha Choděry dostupné v archivu novin Prahy 10 (dejte vyhledat “Foibos”), který upozorňuje na netransparentnost vztahů kolem Trmalovy vily. Na základě jaké smlouvy měla firma Foibos v letech 2004 až  2007 sídlo v Trmalově vile? Kolik zájemců se přihlásilo do výběrového řízení? Jaká byla jejich pozice ve srovnání s Foibosem, který ve vile již osm let působil? Otázek je mnohem více, než odpovědí, které lze najít.

Společnosti Foibos a.s. a Foibos Bohemia, o.p.s. získaly na projekty v Trmalově vile  od MČ v letech 2009–2013 dotace v celkové výši  350 tisíc Kč. Podstatně úspěšnější však byly při získávání dotací od magistrátu. V letech 2006 až 2013 získaly obě společnosti téměř 1,5 mil Kč na projekty bezprostředně související s Trmalovou vilou.

Z hlediska MČ je to tedy úspěch:

Vila je otevřená pro veřejnost, program je poměrně bohatý, byť asi dost specifický, a příjmy z pronájmu lehce převyšují výši poskytnutých dotací a souvisejících provozních nákladů (např. pojištění objektu). Investice do opravy vily se sice nikdy nevrátí, ale běžný provoz se ufinancuje sám.

Zdá se, že Foibos je společnost s řadou kulturních aktivit, která se v této oblasti pohybuje dlouhodobě a „umí v tom chodit“:

Ztrátovou výstavní činnost (vstupné 40 Kč, otevírací doba úterý – pátek 10–18) financuje částečně z dotací, částečně z výnosů z pronájmu vily na konference, semináře a svatby a z provozu specializovaného knihkupectví.

Jenže: jakou doplňkovou činnost by šlo realizovat v Čapkově vile?

Z vyjádření Z. Freislebena v již zmíněném Pátečníku je zřejmé, že vila se nehodí pro velké akce a davy návštěvníků, což znamená, že výnosy ze vstupného, byť asi řádově vyšší než v Trmalově vile, nebudou závratné. Možná by se tu mohly prodávat knihy a vhodné suvenýry, ale pořádat svatby?

A kdo by měl vilu provozovat?

Někdo, kdo dokáže získat zdroje na provoz odjinud, než z rozpočtu MČ Praha 10: Podobné objekty jako Čapkova vila často fungují jako součást větší instituce dobře napojené na magistrátní rozpočet: Bílkova vila je součástí Galerie hlavního města Prahy, Muellerova vila je součástí Muzea hlavního města Prahy. V případě Trmalovy vily  dokázal Foibos z magistrátního rozpočtu opakovaně získat značné dotace.

Naše MČ již přispěla (44 mil. Kč) a ještě přispěje (rekonstrukce, snad jen za 10 mil. Kč) k „záchraně půl vily, půl zahrady a především Karlovy pozůstalosti” dost. Teď je potřeba najít způsob, jak zapojit do projektu ve všech směrech přesahujícího působnost jedné městské části další financující subjekty (možná i soukromé donory?).

Trmalova vila zmiňovaná zastupiteli jako vlajková loď kultury na Praze 10 je možná lepší inspirací, než jsem čekala. Pokud se poučíme i z případu výše zmíněného Vzletu, je zřejmé, že:

1) investorem opravy musí být městská část, která bude důsledně kontrolovat veškeré kroky od projektu po kolaudaci,

2) smlouva o nájmu musí obsahovat naprosto transparentně definované povinnosti obou stran (tzn. žádné výměny nižšího nájemného za nějaké protislužby), sankce v případě jejich neplnění a reálnou možnost výpovědi (tzn. ne smlouvu na 20 let, ze které se MČ nebude moci vyvázat), a

3) provozovatel Čapkovy vily musí být vybrán v otevřeném výběrovém řízení (tzn. neměla by se jím, jak je v poslední době zvykem, stát automaticky společnost Praha 10-Majetková).

Lucie Sedmihradská

autorka se zajímá o financování územních samospráv a hospodaření MČ Praha 10 zvlášť

Hlídací pes Prahy 10