Praha 10 Majetková, a.s. vyvolává více otázek než jen ty, kdo je jejím ředitelem a jak se na tuto pozici dostal.

“Chceme otevřenou, transparentní, efektivní a šetrnou radnici,” řekla po svém zvolení starostka Radmila Kleslová (ANO 2011, exČSSD). My také a proto bychom moc rádi věděli, co, jak a za kolik dělá společnost Praha 10 – Majetková a.s. a jejích pět dcer, do které MČ vložila 170 mil. Kč a od které nakupuje služby za desítky milionů Kč ročně.

Rada MČ schválila v prosinci 2014 nové členy dozorčích rad těchto společností (usnesení 66 ze 17.12.2014); ve dvou dozorčích radách mají zasednout Jana Komrsková (SZ), Markéta Petrová (Nez. B.Zoufalíka), Lukáš Rázl (ČSSD), Tereza Hauffenová (ANO 2011) a Jiřina Vondráková (ČSSD), v jedné pak Petr David (ANO 2011), Hana Nováková (ČSSD), Robert Keller (ANO 2011), Zdeněk Vávra (SZ), Jaroslav Štěpánek (ANO 2011), Magdaléna Lukovičová* (ANO 2011), Kateřina Peštová (ČSSD), Ivana Cabrnochová (SZ), Markéta Jirásková (ODS) a Pavel Plesník (ANO 2011).

V roce 2012 činily odměny za členství v dozorčí radě 4.000 – 7.000 Kč měsíčně, ale pobírali ji jen někteří členové. V roce 2011 činily celkové odměny členů dozorčích rad 733.000 Kč (viz níže).

Netransparentnost

Webová stránka www.majetkova.cz informuje o tom, jak společnosti hospodařily v roce 2012. V obchodním rejstříku lze počátkem ledna 2015 najít výkazy za rok 2013 pouze u společností Praha 10 – Development, a.s. a Praha 10 – Rekreace, a.s.** V komentáři k závěrečnému účtu 2013 jsou ještě neauditované výkazy Praha 10 – Majetková, a.s. Vnímáme-li transparentnost jako včasné, systematické a úplné poskytování informací o hospodaření veřejného subjektu, tak společnost Praha 10 – Majetková, a.s. a její dcery selhávají ve všech třech parametrech a to bohužel dlouhodobě.

Co vyčteme z účetních výkazů?

Praha 10 – Development, a.s. zaměstnává jednoho pracovníka, asi velmi kvalifikovaného a výkonného, protože jeho měsíční plat činí 93.500 Kč. Oproti roku 2012 se jedná o 80% nárůst. Tento pracovník (resp. celá společnost) dokázala za rok 2013 poskytnout služby za 280.000 Kč a vygenerovat ztrátu 1.076.000 Kč.

Na webu lze dohledat, že společnost vznikla (v prosinci 2007)  za účelem zajišťování developerské činnosti v rámci projektů směřujících k rozvoji městské části a uspokojování potřeb jejích občanů, od zajištění studií, stavebně technické dokumentace až po zajištění realizace staveb, inženýrské činnosti v investiční výstavbě, technického dozoru investora, případně ekonomického a finančního poradenství – ekonomické a finanční analýzy, studie proveditelnosti, posouzení a stanoviska.

Z účetních výkazů je však zřejmé, že nějakou činnost vyvíjela jen v letech 2009 a 2010 (tržby dohromady 4,3 mil. Kč. Kumulovaná ztráta vzniklá do konce roku 2013 činí téměř 3,8 mil. Kč.

O společností Praha 10 – Development, a.s.  bylo v roce 2014 slyšet pouze v souvislosti s oznámením prodeje komplexu Černokostelecká/Malínská. Na webu se o projektu v roce 2010 psalo toto: Navrhovaný objekt má vyrůst na místě tzv. „experimentálního domu“, který byl za minulého režimu postaven nevhodnou technologií a který je již delší dobu v havarijním stavu. Proto společnost ve spolupráci s městskou částí připravuje místo tohoto domu projekt výstavby bytového domu se 70 bytovými jednotkami, parkovacími místy atd., který nabídne odpovídající bydlení obyvatelům Prahy 10. Stávajícím nájemníkům nabídla městská část přestěhování do bytů v rámci Prahy 10, čímž tak rovněž získají kvalitnější podmínky pro svůj život.
V současné době je tento projekt ve fázi zajištění územního rozhodnutí s tím, že následně se bude zpracovávat projekt pro stavební povolení, včetně zajištění stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na realizátora předmětného projektu.

Ze soutěžních podmínek  je však zřejmé, že realizováno nebylo prakticky nic. Výběrové řízení následně Rada MČ zrušila.

Potřebuje efektivní a šetrná radnice takovou firmu nebo spíš takové firmy?  Pro obhájení jejich existence bude potřeba mnohem více otevřenosti a transparentnosti než jen plnění zákonné informační povinnosti týkající se účetní závěrky (nyní bohužel nerespektované).

Publikováno 5.1.2015, editace 6.1.: jelikož nové dozorčí rady ještě nejsou zapsány v rejstříku, opravujeme „zasedli“ na „mají zasednout“

* místo Magdaleny Lukovičové zasedne v dozorčí radě Praha 10 – Služby a.s. Robert Keller (viz usnesení 126/2015(doplněno 4.2.2015) 

** účetní výkazy ostatních společností dorazily na obchodní rejstřík až 19.3.2015 (doplněno 12.4.2015)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>