Praha 10 – Rekreace: Zakázky malého rozsahu za 25 milionů

V dubnu 2013 schválilo zastupitelstvo MČ (usnesení 16/102/2013) navýšení základního jmění společnosti Praha 10 – Majetková a tím i její dceřinné společnosti Praha 10 – Rekreace o 40 milionů Kč. Důvodem tohoto navýšení byla potřeba získat prostředky na financování rekonstrukce Horského hotelu v Janských Lázních, který tato společnost vlastní.

Tehdejší ředitel společnosti Jan Vlk zastupitelům podrobně popsal (video zde), co je potřeba v hotelu opravit a předělat s tím, že by investice v roce 2013 měly být 16 – 20 milionů korun, zbylá část (tj. 20 – 24  milionů korun) v roce 2014. V souladu s tímto plánem byl Horslý hotel v létě 2013 prázdný, i když stavební práce se uskutečnily až o rok později (30. 6. – 15. 9. 2014).

V létě 2014 byla provedena výměna všech oken, rekonstrukce elektroinstalace a rozvodny nízkého napětí a modernizace 3. podlaží hotelu.

Jednalo se celkem o 4 zakázky malého rozsahu za 25,3 milionů Kč. Objem zakázek bez DPH činil konkrétně 3,7; 5,6; 5,8 a 5,9 milionu Kč, tj. tři zakázky se vešly do limitu pro stavební zakázky malého rozsahu jen velmi těsně a ani jedna zakázka by nemohla být zadána jako zakázka malého rozsahu v roce 2013.

Proč na tom záleží?

Kdyby nešlo o zakázku malého rozsahu, objevila by se informace o jejím vypsání ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele. Výzkumy potvrzují, že do otevřeného výběrového řízení se hlásí více uchazečů a že výsoutěžená cena je nižší.

Druhá otázka je, zda by nebylo vhodnější rekonstrukci realizovat jako jednu zakázku. Na jednom staveništi by se nepohybovali dělníci čtyř firem, šlo by realizovat úspory z rozsahu např. při dopravě materiálu a lidí, odvozu suti nebo úklidu a bylo by naprosto zřejmé, na koho se obracet v případě potřeby záručních oprav.

Podívejme se nakolik uskutečněné investice přispěly k realizaci vize  „Deset plus“  a  naplnění pěti dílčích oblastí:

oblast neuskutečněné plány skutečnost
zajištění kontinuity provozu objektu rekonstrukce elektroinstalace a rozvodny (13,8 milionu Kč)
provozní ekonomika objektu výměna otopné soustavy a model tepelných čerpadel (13 milionů Kč) a zateplení střechy (3 miliony Kč) výměna oken (4,5 milionu Kč)
ubytovací standardy buňky, které mají třeba dva pokoje, společné sociální zařízení rekonstrukce 3. patra (7,1 milionu Kč)
edukativní složka pobytu cykloelektrárna
zvýšení ozdravné účinnosti pobytu venkovní hřiště (1,5 milionu Kč), vnitřní bazén (3 miliony Kč), sauna vč. zázemí (1,7 milionu Kč) a fitness prvky ( 400 tisíc Kč)

 

Pramen: vystoupení Jana Vlka na ZMČ dne 29.4.2013 a uzavřené smlouvy

Je zajímavé, že rekonstrukce nezačala u vytápění. To se totiž z prezentace ředitele Vlka jevilo jako nejnaléhavější. Možná nás čeká letos. Proto věříme, že nově jmenovaní členové dozorčí rady  Praha 10 – Majetková a Praha 10 – Rekreace budou tlačit na to, aby tyto společnosti zadávaly zakázky v otevřeném řízení i když jim to zákon o veřejných zakázkách nenařizuje.

Lucie Sedmihradská
Publikováno 17.1.2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>