Proč se ze zveřejňování informací vytratil zdravý rozum?

Názory na to, jaké informace by měly být volně k dispozici na webu MČ, se samozřejmě liší. Ten, kdo informace hledá, by tam nejraději našel vše. Ten, kdo je na web dává, si možná chce ušetřit práci, možná za žádnou cenu nechce porušit zákon o ochraně osobních údajů, a možná si prostě chce nechat některé informace pro sebe.
Pokud ten, kdo informace hledá, nechce zůstat bez určité nezveřejněné informace, tak si o ni požádá. Nástrojem na takové žádosti je formulář založený na zákoně 106/1999 Sb, nebo nově třeba toto rozhraní. Úřad pak musí zaměstnat lidi, jejichž “práce spočívá pouze v tom, že vyplňují a „odepisují“ na stošestky”. (1)

Nepřidělává si ale úřad práci úplně sám?

Na webu MČ Praha 10 jsou k dispozici jednotlivá usnesení Rady MČ a Zastupitelstva MČ.  Použité rozhraní umožňuje vyhledávání podle čísla, data nebo slova obsaženého jak v názvu tak v textu usnesení. Funguje to docela dobře. Podstatnou nevýhodou je, že zveřejněná usnesení neobsahují přílohy, ale budiž. Zásadní nevýhodou však je, že jsou ANONYMIZOVÁNA leckdy až k nečitelnosti – v principu by měla být upravena pouze tak, aby nebyl porušen zákon o ochraně osobních údajů (a veřejnost se nedozvěděla třeba to, kdo s jakým rodným číslem dostal od naší MČ třeba jednorázovou podporu na bydlení).

Příkladem takto upraveného usnesení je usnesení č. 238 z 25.3.2014 k informaci o realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové smlouvy v roce 2013:

Rada městské části Praha 10 … II. schvaluje odstoupení od Rámcové smlouvy na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí ************** městské části Praha 10 ze dne ************* vůči účastníkovi ***************** a to na základě ustanovení čl. 8. bod 8.2.2.6, 8.2.2.7 a 8.2.2.9 Rámcové smlouvy …

Více k Rámcové smlouvě včetně odkazu na plný text je zde.

Klíčovou informací v tomto usnesení je, se kterou ze čtyř firem (Subterra, BAU plus, Podzimek a synové nebo Polabská stavební CZ) MČ smlouvu vypověděla. Ve všech případech se jedná o právnické osoby. Daná firma významně porušila uzavřenou smlouvu (2). Tak jakápak ochrana osobních údajů, ne?

Z hlediska práce úřadu tu proti soubě stojí dva postupy, kdy na začátku obou existuje dané usnesení v elektronické podobě.

varianta A:

 • pověřená osoba překopíruje usnesení z textového editoru do webového rozhraní a uloží
 • občan si informaci na webu přečte

varianta B:

 • pověřená osoba překopíruje usnesení z textového editoru do webového rozhraní
 • kritické informace nahradí **************** a uloží
 • občan si na webu přečte informaci o tom, že s jednou ze 4 firem byla rozvázána rámcová smlouva
 • občan naformuluje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a odešle ji buď elektronicky nebo ji vytiskne a zanese na poštu nebo na podatelnu MČ
 • v podatelně je infožádost zaevidována
 • infožádost je podstoupena příslušnému odboru/pracovníkovi
 • pracovník vyhledá odpověď
 • pracovník zpracuje odpověď obsahující všechny povinné údaje
 • pracovník odešle odpověď buď elektronicky nebo doporučeným dopisem
 • pracovník odpovědný za zveřejňování odpovědí na infožádosti tuto odpověď umístí na web
 • občan si informaci přečte

V případě použití doporučených dopisů bylo třeba zaplatit 2xpoštovné, 2xobálku, vytisknout nejméně 2 listy papíru a absolvovat 1 nebo 2 cesty na poštu. Současně je možné, že infožádost projde na úřadě ještě více rukama, než je uvedeno.

Věříme tajemníku Slavíkovi, že je s povinnou anonymizací hodně práce, nicméně tomu, že to v uvedeném případě není žádná schválnost, lze uvěřit jen stěží. (viz 3)

(1) M. Slavík ze stenozáznamu z jednání zastupitelstva 24.3.2014
(2)  Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vůči konkrétnímu Zhotoviteli, pokud

8.2.2.6 tento Zhotovitel opakovaně podstatným způsobem poručí tutéž Smlouvu o dílo; nebo

8.2.2.7 tento Zhotovitel opakovaně nebo podstatným způsobem poručí své povinnosti dle této Smlouvy nebo neposkytne Objednateli součinnost k uzavření Smlouvy o dílo; nebo

8.2.2.9 tento Zhotovitel podstatným způsobem nebo opakovaně poruší nejméně dvě Smlouvy o dílo.

(3) “Toto zákonodárci příliš nedomysleli, protože pokud máme zveřejňovat byť materiály ze zastupitelstva, pak je musíme anonymizovat a věřte mi, že s tím máme opravdu hodně práce,ale není to žádná schválnost nebo snaha postavit se proti, nicméně je to teď technicky velice složité.” M. Slavík ze stenozáznamu z jednání zastupitelstva 24.3.2014

Publikováno 8.4.2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>