Co je Proluka?

Proluka je nezastavěné území mezi Moskevskou a Krymskou ulicí ve starých Vršovicích, které leží na místě původní vršovické vesnice. Nachází se vedle hlavní vršovické třídy – Moskevské, přímo u zastávky tramvaje, poblíž nejdůležitějších místních obchodů, škol, školek a parku. Je proto křižovatkou cest místních obyvatel, přirozeným lokálním centrem. Vršovický “tržíček“ se stoletou historií leží na jejím jižním okraji. Severní část tvoří malý parčík se vzrostlými kaštany. Na jeho konci stojí osamocený secesní dům slavného architekta Osvalda Polívky, který je památkově chráněn. Celá Proluka navíc patří do pražské památkové zóny.

 

Proluka jako přirozené místo setkávání slouží ve stále rostoucí míře místním občanům. O.s. Start Vršovice: „Naším cílem je zlepšit život v této zanedbávané čtvrti, která však má pro nás obrovský potenciál. Bydlení v blízkosti parků, mimo velké dopravní tepny a dvacet minut od centra by mohlo být jedním z nejlepších v Praze. Proto se snažíme oživovat zajímavá místa a podporovat v místní komunitě pocit domova. Již čtvrtým rokem zde pořádáme nejrůznější kulturní, sousedské a sportovní akce, kterých se zúčastnily tisíce návštěvníků. Například Vršovický masopust 2008-2009, Vršovický tržíček I a II 2010, jehož obnovu podpořilo svým podpisem několik set návštěvníků, a Zažít město jinak 2010, 2011. Proluka byla svědky táboráku, dětských odpolední, cyklozávodu, filmové projekce, fotbalového utkání, sousedské hostiny v prvorepublikovém stylu a v poslední době hlavně výstav umění pro veřejný prostor, kterými chce Galerie Proluka upozorňovat na jedinečnost tohoto prostoru.

Výstava pod širým nebem v Proluce

Tržíček plný lidí
Proluku tvoří  12 parcel patřících Hl.m.Praha, které byly svěřeny do správy MČ Praha 10, a 9 parcel, které v polovině 90. let skoupila firma Magnolia Invest. O jednu parcelu se dělí oba majitelé poměrem 2:1 ve prospěch Hl.M.Praha. Součástí zápisu v katastru u většiny obecních parcel je „využití: zeleň“.Dne 16.11.2012 MČ Praha 10 zveřejnila na své úřední desce výběrové řízení na prodej obecních pozemků v Proluce.

 

PROČ CHCE PRAHA 10 POZEMKY V PROLUCE PRODÁVAT?
ČASOVÁ OSA:
  • Duben 2012 – vystěhování obyvatel domu Moskevská 77 podle vyhlášky „o prodeji domů s méně než 6ti byty“
  • Duben – říjen 2012 dvě dražby domu Moskevská 77 za cenu 23 milionů, do kterých se nepřihlásil žádný zájemce
  • 26. říjen 2012 – „blesk z čistého nebe“: zveřejnění Záměru prodeje domu Moskevská 77 včetně pozemků v Proluce neznámé firmě Kupiano, vzniklé v květnu toho roku, která je jediným zájemcem o koupi
  • Konec října 2012
Start Vršovice posílá starostovi MČ Praha 10 dopis, kterým vyjadřuje nesouhlas s prodejem
Občané doručují procesní námitku proti prodeji, který byl v rozporu s pravidly zveřejněn před jeho schválením Radou MČ
Následně je záměr stažen z úřední desky
Už 16. listopadu je zveřejněno Výběrové řízení na prodej domu Moskevská 77 a pozemků parc. č. 353/3, 361, 364, 367, 368, 370/1, 370/2 a 370 vše v kú Vršovice. Nejnižší cena je stanovena na 48 mil.  (podmínky výběrového řízení)
  • 24.listopad – starosta Milan Richter je přímo v lokalitě Proluky konfrontován s názory zástupců občanů a odborné veřejnosti (např. arch. Adam Gebrian, historik architektury Richard Biegel, arch. Petr Klápště, arch. Susanne Spurná, arch. Adam Jirkal a deset dalších)
  •  10. prosince – jednání zastupitelstva MČ Praha 10 (na proklicích je link na vystoupení jednotlivých občanů): sdružení Start Vršovicemístní občané a další občanská sdružení (Zaostřeno na Desítkuo.s. Trojmezí) požadují, aby zastupitelé v příštím zasedání pro prodej nehlasovali.
  •  4. února 2013 – Podařilo se – po mnoha občanských vyjádřeních – zakotvit účast občanů (participaci) v jednání s developerem K. R. Rachidim, je však nejisté, zda se podaří požadavky místních promítnout do výsledné stavby (povinnost zohlednit výsledky participace smlouva ukládá pouze jednomu návrhu ze tří). Více v textu zastupitelky P. Hájkové o jejích návrzích, nebo v proslovu starosty M. Richtera.
  •  11. 4. 2013 – setkání v PROLUCE ve čtvrtek 11.4 od 14:00 – do 18:30 hodin
  • –> Posléze: veřejné plánovací setkání v klubu PILOT od 18:30 – do 21:00 (Donská 19), více níže
 PODEZŘELE RYCHLÝ PRODEJ ODMÍTÁME!
PRODEJEM POZEMKŮ MČ PRAHA 10 ZBAVUJE SEBE I VŠECHNY MÍSTNÍ OBČANY MOŽNOSTI OVLIVNIT BUDOUCÍ PODOBU A VYUŽITÍ PROLUKY!

Prodejem svého pozemkového fondu otevírá dveře nekontrolovanému developerství, jak ho známe z nespočtu příkladů po celé Praze. V Proluce tak snadno přistane – a už nikdy neodletí – sklobetonové UFO.

Zachraňme proluku

Heslem „ZACHRAŇME PROLUKU“ chtějí občané především rozpoutat diskusi nad budoucností tohoto místa. Jako obyvatelé Vršovic chtějí ovlivňovat město, ve kterém žijí. Žádají zastupitele, aby odložili chystaný prodej a zajistili tak čas na stanovení podmínek, které vzejdou ze vzájemné diskuse mezi zastupiteli, občany a odbornou veřejností.

V tomto videu naleznete sestřih příspěvků občanů ze zastupitelstva 10.12.2012, starosta před nimi utekl a do konce jednání se nevrátil.

tomto videu naleznete sestřih příspěvků občanů ze zastupitelstva 4. 2. 2013, starosta na ně reagoval, bohužel leckdy zavádějícícm způsobem (např. o možnosti ovlivňovat zastavovací podmínky Proluky – přitom ve smlouvě je prý povinnost vzít občany v potaz zakotvená pouze u jednoho návrhu ze tří).Shrnutí

Shrnutí:

jaké pozemky MČ hodlá u Moskevské (na konci u Francouzské) prodat:

1. Parcely č. 353/3, 359/1, 359/2 v katastrálním území Vršovice, jejichž majitelem je Magnolia Invest s.r.o. s výjimkou parcely č. 353/3 (MČ)

2. Parcely 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, jejichž majitelem je Magnolia Invest s.r.o. (362,363, 365, 366, 369) a MČ Praha 10 (361, 364, 367, 368, 370)

3. Nemovitost stojící na parcele č. 361 (Moskevská 77) – majitelem je MČ Praha 10

Další informace

Další informace podá Kateřina McCreary na tel.  602 462 653

Odkazy

Jak vše 28.12.2012 vidí radnice naleznete zde.

Shrnutí o.s. Start Vršovice naleznete zde.

Dopis všem zastupitelům od studia Družina odeslaný 7. 1. 2013 naleznete zde.

Facebooková stránka Zachraňme Proluku založena studiem Družina 6. 1. 2013.

Vyjádření místostarostky Cabrnochové, developera Rachidiho a dalších na videu 10. 1. 2013

Návrh dalšího postupu o.s. Start Vršovice pro Radu MČ, 22. 1. 2013

Kouzelné album Čtyři roční období v Proluce jako by předznamenávalo to, co píše o.s. Start Vršovice po jednání zastupitelstva 4.2.2013: „dohoda s architektem K. Rachidim ohledně participace se vyvíjí pozitivním směrem a nyní máme jedinečnou šanci ji společně dotvořit formou participace. Je potřeba sestavit dva týmy: TÝM PRODUKČNÍ a TÝM IDEOVÝ. Týmy mají iniciovat následující akce: stánky v proluce, dotazníky, apod., jež zapojí širokou veřejnost. Zvažte své časové možnosti a ozvěte se pro více informací: Kateřině Klejchové na zachranmeproluku@gmail.com.

Skvělá Pecha Kucha o Proluce:
Synergické působení občanského sdružení Start Vršovice spolu s několika nově vzniklými podniky tvoří nadějné podhoubí pro uskutečňování nejrůznějších událostí a sousedských aktivit. Denisa Václavová a Krištof Kintera jsou nejenom členy sdružení působící ve vršovickém veřejném prostoru, ale také místní patrioti – žijí zde čtyřicet let.

Zveme Vás na setkání v PROLUCE ve čtvrtek 11.4 od 14:00 – do 18:30 hodin
–> Zapojte se do veřejného plánovacího setkání v klubu PILOT od 18:30 – do 21:00 (Donská 19, http://www.pilotklub.cz/ )
–> Užijte si doprovodný program: VÍTÁNÍ JARA V PROLUCE 14:00 – 18:30

Přijďte i vy se svými sousedy do Proluky i klubu PILOT!

MÁTE MOŽNOST ZAPOJIT SE A VYJÁDŘIT SVÁ OČEKÁVÁNÍ, OBAVY A NÁPADY V PROCESU PARTICIPACE PŘI VYTVÁŘENÍ BUDOUCÍ PODOBY ZÁSTAVBY V PROLUCE MEZI ULICEMI KRYMSKÁ A KODAŇSKÁ.

Pro vytvoření variant domů i Tržíčku je totiž potřeba:
–> společně popsat vnímání současného stavu – hodnoty, problémy, charakter.
–> společně popsat stav cílový – aktivity ve veřejném prostoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>