Propagace na jedničku, hospodárnost… pod psa?

Co nám zbývá v této fázi prodeje městských bytů? aneb “Majetek hlavního města Prahy musí být využíván účelně a hospodárně…” §35 zákona o hl. městě Praze

Jak Praha 10 k majetku přišla

V roce 1993 převzala MČ do své správy asi 20 tisíc bytů v několika stovkách bytových domů. Koncem roku 2012 to pak bylo  asi 6 tisíc bytů. Vzhledem k rozsáhlé privatizaci a prodeji 150 bytů v elektronických aukcích (viz listopadový text níže)  jich nyní zbývá kolem 3000.

Lehko nabyl, lehko pozbyl?

Převzetí takového množství bytů udělalo z MČ Praha 10 jednu z nejbohatších obcí v celém státě, příjmy z nájemného a z privatizace dodnes umožňují jednak realizaci gigantických projektů, kterými se vedení radnice velmi rádo prezentuje: rekonstrukce LDN v Obloukově ulici (250 mil. Kč), rekonstrukce DSZS v Sámově ulici (280 mil. Kč) nebo rekonstrukce Zámečku (přes 300 mil. Kč), jednak zapojení do letadla Key Investments (minimálně 200 mil. Kč). V neposlední řadě pak zajišťují značnou atraktivitu naší MČ pro nejrůznější lobbisty a politické podnikatele.

I to málo, co víme…

Veřejně dostupné informace o bytovém fondu a jeho správě a privatizaci jsou poměrně kusé a spíš než co jiného nedostupné, proto pro dnešek pouze uvedeme otázky, na které bychom si my všichni jistě zasloužili odpovědi. Ono totiž i z toho známého mála leccos nesedí:

… a budí hodně dalších otázek:
1) Kolik a jakých domů bylo zařazeno do zatím poslední vlny privatizace schválené ZMČ před dvěma lety, 12. 12. 2011?

Ve stenozáznamu i v informacích na webu MČ  se píše o 139 domech, ale v seznamu, který je k dispozci tamtéž, je uvedeno již 141 domů.
Při původním projednávání seznamu domů k privatizaci 12.12.2011 na ZMČ ohlásil střet zájmů, tj. skutečnost, že se ho privatizace týká, pouze Viktor Lojík (TOP 09). Privatizace každého domu se pak schaluje zvlášť, tak, že prakticky na každém dalším zasedání zastupitelstva, se hlasuje o privatizaci dalších domů. Například 23.9.2013 při hlasování o privatizaci  oznámili  střet zájmů další dva zastupitelé, radní Tomáš Ján (ODS) a Kamila Procházková (TOP 09). Proč ho neohlásili již při prvním schvalování? Byly “jejich” domy na původním seznamu? Těžko říci, tento seznam zveřejněn nebyl. Ptali se na něj tehdy hned tři občané a všechny si tehdejší místostarosta Zoufalík pozval do kanceláře, kýžený seznam ovšem veřejnosti nezpřístupnil.

2) Jaké domy se privatizují? Malé, velké, opravené, zanedbané?

Podle informací MČ by se mělo zdát, že ty zanedbané. Dojděte se však podívat do Jakutské ulice na domy lichá čísla 1–21: nová fasáda, nová okna. Rekonstrukce za 27,7 mil. Kč proběhla v roce 2012,  8,5 mil. Kč se uhradilo z dotace od SFŽP.

Co si z toho odnést?

Pokud spojíme informace uvedené výše, tj. že se 12. 12. 2011 schválil seznam privatizovaných domů se zdůvodněním, že jsou ve špatném stavu a vyplatí se je prodat, domy v Jakutské se na podzim roku  2012 kompletně zrevitalizovaly a v roce 2013 zprivatizovaly a náhodou tam bydlí dva zastupitelé … je to trochu hodně náhod najednou, že?

Při srovnání seznamu domů odsouhlasených k prodeji ZMČ, seznamu provedených nadlimitních oprav a investic do bytových domů v letech 2009–2012 a seznamu oprav bytových domů podle rámcové smlouvy  je zřejmé, že od roku 2009 proběhl nějaký druh opravy asi ve třetině dnes privatizovaných domů.

Například v domech Mrštíkova 33 a Starostrašnická 35 byla na konci roku 2012 vyměněna okna za 3 mil. Kč a 23.9.2013 byly domy schváleny k privatizaci. Byly už na seznamu schváleném v prosince 2011?

V podstatě jen další otázky:
3) Kolik je volných, tj. dlouhodobě nepronajatých, bytů nebo nebytových prostor ve správě MČ?

Pokud se zeptáte prakticky kohokoliv, kdo bydlí buď v obecním domě nebo domě, kde MČ ještě vlastní nějaké byty, uvede příklad roky prázdného bytu ze svého okolí.

Z nebytových prostor jsou dobře vidět především prázdné obchody: Jak dlouho byla prázdná třeba bývalá prodejna obuvi na Kubánském náměstí a teď je pro změnu prázdný bývalý sport bar také na Kubánském náměstí? Nebo bývalá zmrzlina u Elišky v Litevské ulici? Bývalá drogerie s papírnictvím na Koh-i-nooru? Poslanecká kancelář v Mrštíkové zrekonstruovaná za 2. 4 mil Kč  je prázdná už od rozpuštění sněmovny  28.8.2013  , při nájemném 34 tis. Kč za měsíc ušlý zisk rychle roste.

A nově prázdné prostory, třeba bývalé domácí potřeby na Moskevské (hned vedle Vršovického knihkupectví, na rohu Čechova náměstí), zase připomínají otázku, jestli by MČ neměla podporovat služby (a obchody) určitého typu tím, že dostanou odlišný nájem než třeba banky (kterých se právě na Moskevské nově vyrojilo jako hub po dešti).

Co víme nabeton:

K prodeji v elektronických aucích ZMČ vloni (2013) schválilo 244 (!) bytů.
Dále se množí svědectví, že MČ nehradí včas a řádně příspěvky do fondu oprav v domech, ve kterých je členem daného SVJ (společenství vlastníků jednotek).

Co s tím?

Určitě vás napadne spousta dalších otázek a příkladů, které by si zasloužily odpověď nebo  vysvětlení, a to bez ohledu na to jestli bydlíte v obecních, privatizovaných nebo jiných domech. Bytové hospodářství je totiž jednou z klíčových oblastí hospodaření naší doposud tak bohaté MČ a má extrémní dopad na příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu. A jelikož se v minulých letech rozpočet schvaloval na ZMČ v únoru, můžeme vás pozvat na 20.2. do Domu čtení v Ruské, kde o něm platforma Společně pro Desítku iniciuje nezávislou diskuzi. Předtím se 16.1. sejdeme na diskuzi o budoucnosti vily Karla Čapka  – další z nemovitostí, jimiž by se správci naší obce měli, konzultujíce odborníky, intenzivně zabývat.

Těšíme se na vás.

14.1.2014, Zaostřeno na 10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>