Realizace bytů po neplatičích v privatizovaných domech v Praze 10

Dnes přinášíme text vystoupení Ing. V. Piláta, přednesený na jednání zastupitelstva 26. ledna 2015. Vystoupení můžete shlédnout zde.

Vážení přítomní,

opakovaně vás upozorňuji na neprůhlednou realizaci nezprivatizovaných bytů v privatizovaných domech, které jsou zahrnovány do výběrových řízení na základě provedení stavebních úprav. Proč? Možná proto, že v ostatních nájemních bytech po neplatičích se tyto  schovají a jsou neprůhledně realizovány. Může mi to někdo vyvrátit? V dosud neukončeném řízení 2014 jde o 10 ze 42 celkem nabízených bytů.

Pro názornost připomínám, že program byl „ušit“ na nájemní byty, jejichž nájemci neplatili nájemné. Proto jsou stěhováni do holobytů typu Sedmidomky. Uvolněné nájemní byty jsou formou celostátního výběrového řízení poskytovány novým nájemcům, kteří nabídnou nejvyšší nájemné na první měsíc a zavážou se  k provedení rekonstrukce bytu na vlastní náklady dle pokynů zadavatele, které jsou přílohou vyhlášeného výběrového řízení. Za to získají statut oprávněného nájemce bytu na území MČ P10. Budiž…

Aplikuje-li se však tento způsob na byty v privatizovaných domech, evokuje to řadu otázek a spekulací, vyplývajících z podmínek výběrového řízení.

  • Jediným kriteriem soutěže je nabídková výše prvního nájemného.

Za podmínek výběrového řízení, kdy:

  • nájem je na dobu neurčitou, bez jakéhokoli příslibu privatizace bytu, jeho termínu ani výše ceny odkupu bytu
  • je stanoven závazek na provedení předepsaných úprav v bytě do 1 roku ve výši cca 250 tis. Kč
  • není uveden případný  dluh váznoucí na bytu, přičemž výše dluhu, pokud převyšovala nabídkovou cenu, byla příčinou vyřazení nabídky ve výběrovém řízení (zcela  protizákonně)
  • každý účastník složí zálohu 50 tis. Kč, přičemž zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodů od soutěže  ustoupit, nebo ji jakkoli změnit (opět zcela protizákonně).

Za těchto nerovných podmínek se uchazeč rozhoduje, zda má nabídnout 10-ti násobek běžného nájmu, nebo 100 násobek? A bude to stačit? Systém výběrového řízení je zcela nestandartně nastaven tak, aby zájemce byl nucen vyhledávat neformální a tím korupční kontakty, pomocí nichž by se mohl v situaci orientovat. Mnozí jistě využívají nabízený ofico kontakt v nabídce, přes který se dají zájemci směrovat. Dobře vymyšleno, jak zájmový byt přihrát předem vytypovanému zájemci či bílému koni?

PS : Byt v Holandské 23 byl nabízen v tomto „výběrovém řízení“ v roce 2012, 2013, nakonec i 2014.
Je otázkou, proč dosud nebyl zrealizován. Vakuum po nezodpovězených otázkách vyplňují vždy spekulace. Tak tady je vysvětlení alespoň k roku 2013. Vítězný uchazeč byl zřejmě bílý kůň, který nakonec raději odstoupil (vzdal se 50 tis. Kč). Jakou roli v tom hrálo podané trestní oznámení by již byla opravdu spekulace.

Vážení zastupitelé, vážení radní. Opravdu takto si představujete realizaci bytového fondu v Praze 10? Moc prosím o zprůhlednění nejen bytové politiky. Vždyť  radnice je tu pro lidi a otevřenost politiky hlásají všechny politické strany. Tak v čem je problém????

Ing. Vladimír Pilát

Publikováno 22.2.2015

Poznámka redakce: smlouvy na realizaci „Podpůrného sociálního programu bydlení“ uzavřené mezi MČ a společností Program bydlení a.s.  jsou zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>