Samotné kamery bezpečnost občanů nijak nezvýší

Velmi mě v rozpočtu MČ na rok 2014  zaskočila položka devadesát milionů Kč za rozšíření stávajícího bezpečnostního kamerového systému na Praze 10. Také si přeji bezpečnou a čistou Desítku. Rád bych však upozornil na to, že bezpečnost ve městě se nesnižuje přímo úměrně s množstvím investic do kamerových systémů a dokonce od určité hranice mají další kamery na celkovou kriminalitu v dané oblasti nepatrný vliv.

Stejnou částku je tedy možné investovat do bezpečnosti více promyšleným a diverzifikovaným způsobem. Důležitým faktorem pro objektivní a ještě více pro subjektivní bezpečnost (tj. pro pocit bezpečí) jsou strážníci v ulicích města.

Především lze ale podporovat bezpečnost ve městě řadou nepřímých opatření. Zaprvé kultivací veřejných prostor. Špinavá, opuštěná zákoutí jsou místy jako stvořenými pro přepadení, vandalismus, užívání drog a další sociopatologické jevy. A že je takových míst na desítce dost. Stačí se například projít jen po blízkém okolí úřadu a zeptat se obyvatel Vlasty.

Na sociopatologické jevy upozornili také občané účastnící se participačních aktivit na Náměstí Svatopluka Čecha, které probíhaly během festivalu Zažít město jinak v září 2013. Nevím, jakým způsobem má městská část v úmyslu s výstupy setkání a navrženými opatřeními dále pracovat. Je však zřejmé, že navržené revitalizační kroky, které budou mít pozitivní dopad na bezpečnost náměstí a blízkého okolí, jsou smysluplnější investicí do bezpečnosti než nákup dalších kamer.

V každém případě platí, že investice do preventivních kroků, mezi něž patří pečlivá údržba a revitalizace veřejných prostor, osvěta (zejména u nejohroženějších skupin obyvatel – dětí, mládeže a seniorů), dostatečný počet, kvalitní příprava a zázemí strážníků, ale i tvorba a průběžná aktualizace bezpečnostních map ve spolupráci odborníků s obyvateli, jsou dlouhodobě efektivnějšími opatřeními než investice do plošně aplikovaných bezpečnostních technologií. Proto by do nich desítka jako moderní radnice měla prioritně investovat.

Martin Veselý
urbánní antropolog

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>