Archiv pro štítek: Milan Richter

5. 6. 2013 – ZMČ: Milan Richter místostarostou, koupě vily Karla Čapka a tolerance hazardu

Video ze zastupitelstva, které se konalo 5.6.2013, naleznete na YouTube Zaostrenona10.

Komentář k odstoupení Milana Richtera (ODS) z pozice starosty a zvolení Bohumila Zoufalíka (nově Klub nezávislých) starostou naleznete v článku „Co se mění pro občany Prahy 10 tím, že se Milan Richter prohodil s Bohumilem Zoufalíkem na pozici starosty (a místostarosty)?

Z obsahu zastupitelstva (s prolinky):

Stenozáznam naleznete zde.

Co je Proluka?

Proluka je nezastavěné území mezi Moskevskou a Krymskou ulicí ve starých Vršovicích, které leží na místě původní vršovické vesnice. Nachází se vedle hlavní vršovické třídy – Moskevské, přímo u zastávky tramvaje, poblíž nejdůležitějších místních obchodů, škol, školek a parku. Je proto křižovatkou cest místních obyvatel, přirozeným lokálním centrem. Vršovický “tržíček“ se stoletou historií leží na jejím jižním okraji. Severní část tvoří malý parčík se vzrostlými kaštany. Na jeho konci stojí osamocený secesní dům slavného architekta Osvalda Polívky, který je památkově chráněn. Celá Proluka navíc patří do pražské památkové zóny.

 

Proluka jako přirozené místo setkávání slouží ve stále rostoucí míře místním občanům. O.s. Start Vršovice: „Naším cílem je zlepšit život v této zanedbávané čtvrti, která však má pro nás obrovský potenciál. Bydlení v blízkosti parků, mimo velké dopravní tepny a dvacet minut od centra by mohlo být jedním z nejlepších v Praze. Proto se snažíme oživovat zajímavá místa a podporovat v místní komunitě pocit domova. Již čtvrtým rokem zde pořádáme nejrůznější kulturní, sousedské a sportovní akce, kterých se zúčastnily tisíce návštěvníků. Například Vršovický masopust 2008-2009, Vršovický tržíček I a II 2010, jehož obnovu podpořilo svým podpisem několik set návštěvníků, a Zažít město jinak 2010, 2011. Proluka byla svědky táboráku, dětských odpolední, cyklozávodu, filmové projekce, fotbalového utkání, sousedské hostiny v prvorepublikovém stylu a v poslední době hlavně výstav umění pro veřejný prostor, kterými chce Galerie Proluka upozorňovat na jedinečnost tohoto prostoru.

Výstava pod širým nebem v Proluce

Tržíček plný lidí
Proluku tvoří  12 parcel patřících Hl.m.Praha, které byly svěřeny do správy MČ Praha 10, a 9 parcel, které v polovině 90. let skoupila firma Magnolia Invest. O jednu parcelu se dělí oba majitelé poměrem 2:1 ve prospěch Hl.M.Praha. Součástí zápisu v katastru u většiny obecních parcel je „využití: zeleň“.Dne 16.11.2012 MČ Praha 10 zveřejnila na své úřední desce výběrové řízení na prodej obecních pozemků v Proluce.

 

PROČ CHCE PRAHA 10 POZEMKY V PROLUCE PRODÁVAT?
ČASOVÁ OSA:
 • Duben 2012 – vystěhování obyvatel domu Moskevská 77 podle vyhlášky „o prodeji domů s méně než 6ti byty“
 • Duben – říjen 2012 dvě dražby domu Moskevská 77 za cenu 23 milionů, do kterých se nepřihlásil žádný zájemce
 • 26. říjen 2012 – „blesk z čistého nebe“: zveřejnění Záměru prodeje domu Moskevská 77 včetně pozemků v Proluce neznámé firmě Kupiano, vzniklé v květnu toho roku, která je jediným zájemcem o koupi
 • Konec října 2012
Start Vršovice posílá starostovi MČ Praha 10 dopis, kterým vyjadřuje nesouhlas s prodejem
Občané doručují procesní námitku proti prodeji, který byl v rozporu s pravidly zveřejněn před jeho schválením Radou MČ
Následně je záměr stažen z úřední desky
Už 16. listopadu je zveřejněno Výběrové řízení na prodej domu Moskevská 77 a pozemků parc. č. 353/3, 361, 364, 367, 368, 370/1, 370/2 a 370 vše v kú Vršovice. Nejnižší cena je stanovena na 48 mil.  (podmínky výběrového řízení)
 • 24.listopad – starosta Milan Richter je přímo v lokalitě Proluky konfrontován s názory zástupců občanů a odborné veřejnosti (např. arch. Adam Gebrian, historik architektury Richard Biegel, arch. Petr Klápště, arch. Susanne Spurná, arch. Adam Jirkal a deset dalších)
 •  10. prosince – jednání zastupitelstva MČ Praha 10 (na proklicích je link na vystoupení jednotlivých občanů): sdružení Start Vršovicemístní občané a další občanská sdružení (Zaostřeno na Desítkuo.s. Trojmezí) požadují, aby zastupitelé v příštím zasedání pro prodej nehlasovali.
 •  4. února 2013 – Podařilo se – po mnoha občanských vyjádřeních – zakotvit účast občanů (participaci) v jednání s developerem K. R. Rachidim, je však nejisté, zda se podaří požadavky místních promítnout do výsledné stavby (povinnost zohlednit výsledky participace smlouva ukládá pouze jednomu návrhu ze tří). Více v textu zastupitelky P. Hájkové o jejích návrzích, nebo v proslovu starosty M. Richtera.
 •  11. 4. 2013 – setkání v PROLUCE ve čtvrtek 11.4 od 14:00 – do 18:30 hodin
 • –> Posléze: veřejné plánovací setkání v klubu PILOT od 18:30 – do 21:00 (Donská 19), více níže
 PODEZŘELE RYCHLÝ PRODEJ ODMÍTÁME!
PRODEJEM POZEMKŮ MČ PRAHA 10 ZBAVUJE SEBE I VŠECHNY MÍSTNÍ OBČANY MOŽNOSTI OVLIVNIT BUDOUCÍ PODOBU A VYUŽITÍ PROLUKY!

Prodejem svého pozemkového fondu otevírá dveře nekontrolovanému developerství, jak ho známe z nespočtu příkladů po celé Praze. V Proluce tak snadno přistane – a už nikdy neodletí – sklobetonové UFO.

Zachraňme proluku

Heslem „ZACHRAŇME PROLUKU“ chtějí občané především rozpoutat diskusi nad budoucností tohoto místa. Jako obyvatelé Vršovic chtějí ovlivňovat město, ve kterém žijí. Žádají zastupitele, aby odložili chystaný prodej a zajistili tak čas na stanovení podmínek, které vzejdou ze vzájemné diskuse mezi zastupiteli, občany a odbornou veřejností.

V tomto videu naleznete sestřih příspěvků občanů ze zastupitelstva 10.12.2012, starosta před nimi utekl a do konce jednání se nevrátil.

tomto videu naleznete sestřih příspěvků občanů ze zastupitelstva 4. 2. 2013, starosta na ně reagoval, bohužel leckdy zavádějícícm způsobem (např. o možnosti ovlivňovat zastavovací podmínky Proluky – přitom ve smlouvě je prý povinnost vzít občany v potaz zakotvená pouze u jednoho návrhu ze tří).Shrnutí

Shrnutí:

jaké pozemky MČ hodlá u Moskevské (na konci u Francouzské) prodat:

1. Parcely č. 353/3, 359/1, 359/2 v katastrálním území Vršovice, jejichž majitelem je Magnolia Invest s.r.o. s výjimkou parcely č. 353/3 (MČ)

2. Parcely 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, jejichž majitelem je Magnolia Invest s.r.o. (362,363, 365, 366, 369) a MČ Praha 10 (361, 364, 367, 368, 370)

3. Nemovitost stojící na parcele č. 361 (Moskevská 77) – majitelem je MČ Praha 10

Další informace

Další informace podá Kateřina McCreary na tel.  602 462 653

Odkazy

Jak vše 28.12.2012 vidí radnice naleznete zde.

Shrnutí o.s. Start Vršovice naleznete zde.

Dopis všem zastupitelům od studia Družina odeslaný 7. 1. 2013 naleznete zde.

Facebooková stránka Zachraňme Proluku založena studiem Družina 6. 1. 2013.

Vyjádření místostarostky Cabrnochové, developera Rachidiho a dalších na videu 10. 1. 2013

Návrh dalšího postupu o.s. Start Vršovice pro Radu MČ, 22. 1. 2013

Kouzelné album Čtyři roční období v Proluce jako by předznamenávalo to, co píše o.s. Start Vršovice po jednání zastupitelstva 4.2.2013: „dohoda s architektem K. Rachidim ohledně participace se vyvíjí pozitivním směrem a nyní máme jedinečnou šanci ji společně dotvořit formou participace. Je potřeba sestavit dva týmy: TÝM PRODUKČNÍ a TÝM IDEOVÝ. Týmy mají iniciovat následující akce: stánky v proluce, dotazníky, apod., jež zapojí širokou veřejnost. Zvažte své časové možnosti a ozvěte se pro více informací: Kateřině Klejchové na zachranmeproluku@gmail.com.

Skvělá Pecha Kucha o Proluce:
Synergické působení občanského sdružení Start Vršovice spolu s několika nově vzniklými podniky tvoří nadějné podhoubí pro uskutečňování nejrůznějších událostí a sousedských aktivit. Denisa Václavová a Krištof Kintera jsou nejenom členy sdružení působící ve vršovickém veřejném prostoru, ale také místní patrioti – žijí zde čtyřicet let.

Zveme Vás na setkání v PROLUCE ve čtvrtek 11.4 od 14:00 – do 18:30 hodin
–> Zapojte se do veřejného plánovacího setkání v klubu PILOT od 18:30 – do 21:00 (Donská 19, http://www.pilotklub.cz/ )
–> Užijte si doprovodný program: VÍTÁNÍ JARA V PROLUCE 14:00 – 18:30

Přijďte i vy se svými sousedy do Proluky i klubu PILOT!

MÁTE MOŽNOST ZAPOJIT SE A VYJÁDŘIT SVÁ OČEKÁVÁNÍ, OBAVY A NÁPADY V PROCESU PARTICIPACE PŘI VYTVÁŘENÍ BUDOUCÍ PODOBY ZÁSTAVBY V PROLUCE MEZI ULICEMI KRYMSKÁ A KODAŇSKÁ.

Pro vytvoření variant domů i Tržíčku je totiž potřeba:
–> společně popsat vnímání současného stavu – hodnoty, problémy, charakter.
–> společně popsat stav cílový – aktivity ve veřejném prostoru.

Jednání očima zastupitelky

Jak vypadalo zastupitelstvo 4.2. 2013 z pohledu aktivity jedné zastupitelky?

Pavlina Hájková (TOP 09) dodala podklady k tomu, čemu a proč se na daném zastupitelstvu věnovala. Zveřejňujeme její text, protože bychom rádi, kdyby stejně vážně svou práci v zastupitelstvu brali i jiní.

Proluka

Na bouřlivém zasedání zastupitelstva MČ Praha 10 v pondělí 4. února se mimo jiné projednával prodej tzv. Proluky, neboli secesního domu architekta Osvalda Polívky Moskevská 77 a přilehlých pozemků. Vystoupila jsem nejprve s požadavkem stažení tohoto bodu z jednání zastupitelstva z důvodu doplnění kupní smlouvy o nový odstavec, ve kterém se kupující zavazuje, že během následujících deseti let od koupě domu pod hrozbou vysokých sankcí neprovede odstranění stavby nebo její podstatné části. Tomuto požadavku nebylo vyhověno, já jej však znovu předložila během diskuse k tomuto bodu. Svou žádost jsem odůvodnila tím, že dům význačného architekta Polívky, mimo jiné tvůrce Obecního domu, si zasluhuje ochranu před případným zbouráním ze strany developera a tato skutečnost nikde ve smlouvě nebyla ošetřena.

Zároveň jsem upozornila na takřka šibeniční lhůtu, kterou dostali členové iniciativy Společně pro Desítku, aby mohli podat připomínky k budoucí výstavbě na tzv. Proluce, neboli pozemcích přiléhajících k domu Moskevská č.77 – nehledě na to, že se prostorám nevěnuje celá iniciativa, ale sdružení Start Vršovice. Ve smlouvě byl uveden původní termín do 15. 2. 2013 a pokud by iniciativa do tohoto data připomínky nedodala, „má se“ podle smlouvy „za to“, že žádné nejsou. Vzhledem k tomu, že občanská iniciativa chtěla uspořádat k nové výstavbě tzv. proces participace trvající tři měsíce, jehož výsledkem by byly připomínky k developerskému projektu, navrhla jsem odložení termínu pro podání připomínek občanů o tři měsíce, tj. do 15. května 2013. Oba návrhy byly zastupitelstvem odsouhlaseny. Občanská sdruení tak mohou začít proces participace, ve kterém mají občané možnost ovlivnit budoucí podobu stavby v tzv. Proluce, protože developer je dle smlouvy povinen připomínky občanské iniciativy respektovat.

Rozpočet a Eden

V diskusi o rozpočtu jsem se zeptala, z jakého důvodu je v rozpočtu uvedena částka 50 milionů v kolonce KD Eden: „Na kontrolním výboru jsme toto téma několikrát diskutovali a bohužel dodnes neznáme stanovisko, jak hodlá radnice s touto stavbou naložit, zda se bude rekonstruovat, či se stavba prodá nebo zbourá, proto by mě zajímalo, na základě jakého usnesení se tato položka v rozpočtu objevila,“ ptala jsem se. Starosta Milan Richter odpověděl, že na základě „ankety“ s občany, kteří si přejí stavbu zrekonstruovat.

Pro mě to byla zcela nová informace, proto jsem poznamenala, že bych byla ráda s jejím výsledkem seznámena. KD Eden je bohužel v dost dezolátním stavu a je otázka, zda je vůbec účelné pouštět se do jeho rekonstrukce. I v tomto případě by mělo zastupitelstvo nejprve posoudit, která varianta by byla hospodárnější a ekonomicky výhodnější, zda rekonstrukce stávající stavby nebo její prodej či zbourání stavby a postavení nového kulturního domu.

Z toho vyplývá i otázka, do jaké míry potřebuje městská část další kulturní dům, vzhledem k tomu, že reprezentační prostory nabídne nově zrekonstruovaný Zámeček.

Nová radnice

V diskusi ke stavbě nové radnice jsem poukázala na to, že radnice neustále odsouvá termíny na zpracování alternativ vhodných prostor na fungování úřadu MČ Praha 10 až do konce roku 2013. Jedná se o rozhodování mezi alternativou, zda stávající budovu úřadu MČ Praha 10 zrekonstruovat nebo zda postavit budovu novou. Uvedla jsem, že by se zastupitelstvo mělo nejprve rozhodnout mezi těmito dvěma alternativami a pokud by se rozhodlo, že je ekonomicky výhodnější stavba nové radnice, teprve potom by se měla vyhlásit architektonická soutěž. Do té doby totiž není jasné, zda vůbec bude potřeba.

4. 2. 2013 – ZMČ: Rozpočet 1,87 mld. a veřejnost na chodbě

Dne 4.2. se konalo první jednání zastupitelstva Prahy 10 roku 2013.
Stenozáznam naleznete zde.
Zabývá se jím i tento text zastupitelky P. Hájkové.
Článek na E15.cz popisuje přeplněný sál a kožené bundy účastníků jednání, kteří přišli dlouho předem a dlouze tleskali projevům starosty.
Souvislost mezi boxerským vzhledem mlčenlivých účastníků jednání a členy desítkových buněk ODS (pod vlivem Tomáše Hrdličky) popisuje tento článek České pozice.

Sestřih téměř kompletního jednání najdete na YouTube Zaostrenona10, orientaci ve videu usnadní popisky.
Naleznete je buď níže v tomto článku, nebo v oddílu Informace o videu.

Průběh jednání

Většina veřejnosti se nedostala do jednacího sálu.

Proluka

Návrh na stažení domu Moskevská 77 a pozemků tzv. Proluky z prodeje
0:05:26.2

bod 2 – Prodej  domu Moskevská 77/4, a pozemků parc.č.353/3, parc. č.361, parc.363, parc. č.367 atd. – tzv. Proluky

Znalecké posudky – 43 milionů
16:08

Změna usnesení navrhovaná P. Hájkovou
16:42

Tři měsíce pro proces participace
19:57

Občané a o.s. Start Vršovice k prodeji Proluky (Pavla Le Roch, Daniel Walter, Zuzana Pártlová, Dan Bek, Ljuba Václavová, Ivan Courton, Olga Richterová, Renata Chmelová)

Jak je možné, že první (starostou vyzvaná) vystupující byla přihlášená až jako poslední?
20:47

Šance podílet se na utváření veřejného prostoru je opravdu jedinečná příležitost nejenom pro nás, občany, ale i pro vás, zastupitele.
23:22

Příležitost k tomu, aby vznikl obraz osvícených radních a developerů a zrodila se nová praxe, v níž „o nás bez nás“ nemá místo.
24:03

Přejeme si a proluce také, aby naše okolí žilo ještě více podniky, kavárnami a ještě více aktivitami tvůrčích lidí. Věříme v synergii, nevnímáme ji jako konkurenci.
31:17

Doporučuji dnes toto neschválit.
35:42

Radnice nebyla ochotna správně komunikovat s občany, kteří komunikovat chtěli
37:07

Proč nebylo do kupní smlouvy jako partner pro vyjednávání zařazeno o.s. Start Vršovice?
40:20

V okamžiku, kdy máme v rukou moc, bychom s ostatními, kteří ji v danou chvíli nemají, měli zacházet ohleduplně.
41:45

K. R. Rachidi: Architekt a developer v jedné osobě souhlasí, že se pozemky nemají prodávat bez podmínek.
48:20

Jan Hana, bývalý zastupitel na Praze 10, člen oblastní rady ODS na Praze 10
50:24

Otevřená diskuze není 10 minut prezentace občanů a následné oznámení varianty, kterou radnice zkrátka prohlasuje.
1:05:49

Reakce místostarostky Ivany Cabrnochové (SZ) a dalších radní na občany
Proč nepřišla s návrhem na zahájení participačního procesu paní místostarostka, když o zájmu občanů o Proluku ví už několik let?
1:08:39

Rozpočet

bod 10 návrh rozpočtu 1,87 mld na rok 2013, M. Richter prezentuje
1:47:25

Snižování platů úředníků: Nebylo by lepší snížit počet uvolněných (tj. plně placených) politiků?
2:20:43

Vystoupení občanů k rekordnímu rozpočtu, v němž běžné příjmy nekryjí věcné výdaje (Lucie Sedmihradská, Martin Moravec, Miroslav Kos)
2:43:36

Společně pro Desítku vždy deklarovalo, že nechce žádná „privilegia“
2:50:59

Aleš Choděra, člen regionálního smírčího výboru ODS
2:52:31

Hlasování o rozpočtu – přehled

bod 11 – informace o řešení smluvního vztahu se společností Key Investments
3:05:59

Radnice

bod 12 – informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10,
tj. o architekt. soutěži na možnou novou radnici

Zaštiťování přáním občanů – občanská sdružení pouze dlouhodobě žádají, aby se obecně konaly architektonické soutěže.
3:11:01

Vystoupení občanů k architektonické soutěži (Tomáš Pek, Bára Špičáková, Renata Chmelová)
3:49:35
Radní během vystoupení občanů odcházejí pryč.

bod 13 – návrh na úpravu Rámcové smlouvy na stavební práce ze dne 20.8.2012, tj. na zakázky až za 2 mld Kč
4:13:47

Vysoká škola finanční a správní

VŠFS byla založena společnostmi Czech coal a Bankovní institut (resp. Bankovní akademie a.s.), dále ji zakládala Appian Group a Synergo Group. Je spjata s řadou zvučných jmen: v letech 2004–2007 působil v její správní radě např. Jiří Paroubek, 2006–2011 Milan Richter.

O VŠFS se v médiích mluví jako o škole pro vyvolené rychlostudenty (ihned.cz), nebo „škole ODS“ (jako kancléřka na ní mj. pracuje i bývalá žena premiéra Pavla Topolánková). Sídlí na Estonské 500, krásně opravenou budovu má pronajatou od městské části Praha 10.

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že v roce 2009 VŠFS získala od radnice zakázku bez výběrového řízení. O kauze informoval též server lidovky.cz.

Některá jména studentů, která se objevila v médiích v souvislosti s podivným studiem:
Martin Langmajer (ODS) – bakalář za rok a čtvrt (novinky.cz)

Tomáš Hrdlička (ODS, 2002-2010 předseda Komise územního rozvoje Prahy 10, 2006-2010 člen Rady Prahy 10)

Bakalář za devět měsíců a magistr za rok (V prvním roce studium přerušil, v letech 2003 – 2004 a 2005 – 2006 absolvoval celoživotní vzdělávání, načež dle individuálního plánu absolvoval bakalářské studium: 3. 12. 2006 – 31. 8. 2007 a magisterské studium: 7. 1. 2008 – 5. 2. 2009. viz nasipolitici.cz)

David Vodrážka (ODS) – dokončil studium o rok dřív, než je běžné

Taťána Kuchařová, modelka spojovaná s Milanem Richterem – složila údajně první zkoušku v den, kdy se zapsala do školy

Jan Řeřicha, náměstek primátora Ústí nad Labem – bakalář za rok a půl

Miroslav Svoboda (ČSSD), předseda Finančního výboru na Praze 10 a bývalý poslanec

Aktuálně.cz doložilo, že jeho diplomová práce obsahuje celou řadu opsaných pasáží, což uznala i sama škola, ale „dle zákona prý titul odebrat nemůže“

Na VŠFS studovala i Jana Čunátová (KSČM), dlouholetá předsedkyně Kontrolního výboru na Praze 10. Obhájila práci Personální řízení ve veřejné správě, článek „Opisovat se vyplatí“ poukázal na více než 50% nepůvodního textu, text Diplomová práce předsedkyně kontrolního výboru vyjadřuje žádost o její odstoupení. Zatím však jen přibývají mediální ohlasy, např.: „Kontroluje radnici, přitom sama podváděla.“

Jak to škola vysvětlovala?

„Jednalo se o mimořádně talentované studenty. Tak zástupci Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) vysvětlovali kontrolorům z akreditační komise, proč u nich někteří studenti získali titul v nezvykle krátké době.“ (ihned.cz)

Zpráva akreditační komise z června 2010 konstatuje výrazný posun k lepšímu, „zejména v roce 2009 vysoká škola upřesnila řadu předpisů týkající se studia, transparentnosti studia a kvality závěrečných prací.“

Podpora Prahy 10

Praha 10 VŠFS podporuje též prostřednictvím studentů pocházejících z dětských domovů, jde o projekt Studentský dům: „Studenti zařazení do projektu mají z prostředků Prahy 10 hrazeno školné, náklady spojené se studiem i veškeré náklady spojené s ubytováním,“ uvedl r. 2009 starosta Lipovský. Na ZMČ 12. 12. 2011 pak starosta Richter předal prvnímu absolventovi VŠFS v rámci tohoto projektu následující předměty doprovázené těmito slovy (dle stenozáznamu):

 • pero, abyste měl čím psát a čím řádně podepisovat své budoucí smlouvy a rozhodnutí,
 • peněženka, doufám, že se vám bude hodit,
 • a samozřejmě kalendář, abyste si do něj mohl zapsat všechny schůzky, které se nyní vaším vstupem do života budou realizovat, a tento diář bude velmi brzy plný.