Archiv pro štítek: Tomáš Hrdlička

Vršovický zámeček

Vršovický zámeček sloužil v minulosti jako sídlo úřadu, byla zde obřadní síň. Dlouho se uvažovalo o jeho rekonstrukci. Za tímto účelem vzniklo i sdružení Vršovický zámeček. 22. 6. 2006 (tedy v obvykle hektickém předvolebním období) byla uzavřena koncesní smlouva o rekonstrukci objektu na hotel s tímto sdružením Vršovický zámeček. Ze smlouvy pro Prahu 10 vyplývá povinná spoluúčast na rekonstrukci do max. výše 199 mil. Kč z plánované celkové výše 322 mil., případné další výdaje se zavazuje hradit soukromý investor, který za to získává nájemní smlouvu na 30 let za 100.000 Kč měsíčně. Za sdružením stojí tři společnosti s ručením omezeným, spojené osobou Vlastimila Riedla. Koncesi pak schvaluje ZMČ na svém posledním předvolebním zasedání.

Ovšem další dva roky se nic neděje. S projektem, zejména pak s jeho podzemní přístavbou, kdy by ve svahu vyrostlo něco jako prosklená nákupní pasáž s fitcentrem a podobnými službami, propojená s objektem hotelu jako jeho nové podzemní podlaží, mají problém památkáři. V létě pak dochází ke změně koncesionáře, kdy se dosavadní sdružení transformuje na a.s.Vršovický zámeček, jež má akcie na doručitele (v souvislosti s ní se mluví o Hrdličkovi). Na staveništi se začínají dít první akce – dochází k technickému zabezpečení objektu, aby se úplně nesesul k zemi. Pokračování textu Vršovický zámeček

4. 2. 2013 – ZMČ: Rozpočet 1,87 mld. a veřejnost na chodbě

Dne 4.2. se konalo první jednání zastupitelstva Prahy 10 roku 2013.
Stenozáznam naleznete zde.
Zabývá se jím i tento text zastupitelky P. Hájkové.
Článek na E15.cz popisuje přeplněný sál a kožené bundy účastníků jednání, kteří přišli dlouho předem a dlouze tleskali projevům starosty.
Souvislost mezi boxerským vzhledem mlčenlivých účastníků jednání a členy desítkových buněk ODS (pod vlivem Tomáše Hrdličky) popisuje tento článek České pozice.

Sestřih téměř kompletního jednání najdete na YouTube Zaostrenona10, orientaci ve videu usnadní popisky.
Naleznete je buď níže v tomto článku, nebo v oddílu Informace o videu.

Průběh jednání

Většina veřejnosti se nedostala do jednacího sálu.

Proluka

Návrh na stažení domu Moskevská 77 a pozemků tzv. Proluky z prodeje
0:05:26.2

bod 2 – Prodej  domu Moskevská 77/4, a pozemků parc.č.353/3, parc. č.361, parc.363, parc. č.367 atd. – tzv. Proluky

Znalecké posudky – 43 milionů
16:08

Změna usnesení navrhovaná P. Hájkovou
16:42

Tři měsíce pro proces participace
19:57

Občané a o.s. Start Vršovice k prodeji Proluky (Pavla Le Roch, Daniel Walter, Zuzana Pártlová, Dan Bek, Ljuba Václavová, Ivan Courton, Olga Richterová, Renata Chmelová)

Jak je možné, že první (starostou vyzvaná) vystupující byla přihlášená až jako poslední?
20:47

Šance podílet se na utváření veřejného prostoru je opravdu jedinečná příležitost nejenom pro nás, občany, ale i pro vás, zastupitele.
23:22

Příležitost k tomu, aby vznikl obraz osvícených radních a developerů a zrodila se nová praxe, v níž „o nás bez nás“ nemá místo.
24:03

Přejeme si a proluce také, aby naše okolí žilo ještě více podniky, kavárnami a ještě více aktivitami tvůrčích lidí. Věříme v synergii, nevnímáme ji jako konkurenci.
31:17

Doporučuji dnes toto neschválit.
35:42

Radnice nebyla ochotna správně komunikovat s občany, kteří komunikovat chtěli
37:07

Proč nebylo do kupní smlouvy jako partner pro vyjednávání zařazeno o.s. Start Vršovice?
40:20

V okamžiku, kdy máme v rukou moc, bychom s ostatními, kteří ji v danou chvíli nemají, měli zacházet ohleduplně.
41:45

K. R. Rachidi: Architekt a developer v jedné osobě souhlasí, že se pozemky nemají prodávat bez podmínek.
48:20

Jan Hana, bývalý zastupitel na Praze 10, člen oblastní rady ODS na Praze 10
50:24

Otevřená diskuze není 10 minut prezentace občanů a následné oznámení varianty, kterou radnice zkrátka prohlasuje.
1:05:49

Reakce místostarostky Ivany Cabrnochové (SZ) a dalších radní na občany
Proč nepřišla s návrhem na zahájení participačního procesu paní místostarostka, když o zájmu občanů o Proluku ví už několik let?
1:08:39

Rozpočet

bod 10 návrh rozpočtu 1,87 mld na rok 2013, M. Richter prezentuje
1:47:25

Snižování platů úředníků: Nebylo by lepší snížit počet uvolněných (tj. plně placených) politiků?
2:20:43

Vystoupení občanů k rekordnímu rozpočtu, v němž běžné příjmy nekryjí věcné výdaje (Lucie Sedmihradská, Martin Moravec, Miroslav Kos)
2:43:36

Společně pro Desítku vždy deklarovalo, že nechce žádná „privilegia“
2:50:59

Aleš Choděra, člen regionálního smírčího výboru ODS
2:52:31

Hlasování o rozpočtu – přehled

bod 11 – informace o řešení smluvního vztahu se společností Key Investments
3:05:59

Radnice

bod 12 – informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10,
tj. o architekt. soutěži na možnou novou radnici

Zaštiťování přáním občanů – občanská sdružení pouze dlouhodobě žádají, aby se obecně konaly architektonické soutěže.
3:11:01

Vystoupení občanů k architektonické soutěži (Tomáš Pek, Bára Špičáková, Renata Chmelová)
3:49:35
Radní během vystoupení občanů odcházejí pryč.

bod 13 – návrh na úpravu Rámcové smlouvy na stavební práce ze dne 20.8.2012, tj. na zakázky až za 2 mld Kč
4:13:47

Vysoká škola finanční a správní

VŠFS byla založena společnostmi Czech coal a Bankovní institut (resp. Bankovní akademie a.s.), dále ji zakládala Appian Group a Synergo Group. Je spjata s řadou zvučných jmen: v letech 2004–2007 působil v její správní radě např. Jiří Paroubek, 2006–2011 Milan Richter.

O VŠFS se v médiích mluví jako o škole pro vyvolené rychlostudenty (ihned.cz), nebo „škole ODS“ (jako kancléřka na ní mj. pracuje i bývalá žena premiéra Pavla Topolánková). Sídlí na Estonské 500, krásně opravenou budovu má pronajatou od městské části Praha 10.

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že v roce 2009 VŠFS získala od radnice zakázku bez výběrového řízení. O kauze informoval též server lidovky.cz.

Některá jména studentů, která se objevila v médiích v souvislosti s podivným studiem:
Martin Langmajer (ODS) – bakalář za rok a čtvrt (novinky.cz)

Tomáš Hrdlička (ODS, 2002-2010 předseda Komise územního rozvoje Prahy 10, 2006-2010 člen Rady Prahy 10)

Bakalář za devět měsíců a magistr za rok (V prvním roce studium přerušil, v letech 2003 – 2004 a 2005 – 2006 absolvoval celoživotní vzdělávání, načež dle individuálního plánu absolvoval bakalářské studium: 3. 12. 2006 – 31. 8. 2007 a magisterské studium: 7. 1. 2008 – 5. 2. 2009. viz nasipolitici.cz)

David Vodrážka (ODS) – dokončil studium o rok dřív, než je běžné

Taťána Kuchařová, modelka spojovaná s Milanem Richterem – složila údajně první zkoušku v den, kdy se zapsala do školy

Jan Řeřicha, náměstek primátora Ústí nad Labem – bakalář za rok a půl

Miroslav Svoboda (ČSSD), předseda Finančního výboru na Praze 10 a bývalý poslanec

Aktuálně.cz doložilo, že jeho diplomová práce obsahuje celou řadu opsaných pasáží, což uznala i sama škola, ale „dle zákona prý titul odebrat nemůže“

Na VŠFS studovala i Jana Čunátová (KSČM), dlouholetá předsedkyně Kontrolního výboru na Praze 10. Obhájila práci Personální řízení ve veřejné správě, článek „Opisovat se vyplatí“ poukázal na více než 50% nepůvodního textu, text Diplomová práce předsedkyně kontrolního výboru vyjadřuje žádost o její odstoupení. Zatím však jen přibývají mediální ohlasy, např.: „Kontroluje radnici, přitom sama podváděla.“

Jak to škola vysvětlovala?

„Jednalo se o mimořádně talentované studenty. Tak zástupci Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) vysvětlovali kontrolorům z akreditační komise, proč u nich někteří studenti získali titul v nezvykle krátké době.“ (ihned.cz)

Zpráva akreditační komise z června 2010 konstatuje výrazný posun k lepšímu, „zejména v roce 2009 vysoká škola upřesnila řadu předpisů týkající se studia, transparentnosti studia a kvality závěrečných prací.“

Podpora Prahy 10

Praha 10 VŠFS podporuje též prostřednictvím studentů pocházejících z dětských domovů, jde o projekt Studentský dům: „Studenti zařazení do projektu mají z prostředků Prahy 10 hrazeno školné, náklady spojené se studiem i veškeré náklady spojené s ubytováním,“ uvedl r. 2009 starosta Lipovský. Na ZMČ 12. 12. 2011 pak starosta Richter předal prvnímu absolventovi VŠFS v rámci tohoto projektu následující předměty doprovázené těmito slovy (dle stenozáznamu):

  • pero, abyste měl čím psát a čím řádně podepisovat své budoucí smlouvy a rozhodnutí,
  • peněženka, doufám, že se vám bude hodit,
  • a samozřejmě kalendář, abyste si do něj mohl zapsat všechny schůzky, které se nyní vaším vstupem do života budou realizovat, a tento diář bude velmi brzy plný.