Archiv pro štítek: Vladislav Lipovský

Bytový dům Malešice

MČ se rozhodla z Penzionu Malešice vybudovat Bytový dům Malešice, ve kterám má vzniknout 195 malometrážních bytů a jednotek  (kvůli zastínění objektu novostavbou Byty Malešice není možné některé „byty“ zkolaudovat jako byty), které budou využity jako sociální nebo startovací.

Rekonstukce je prováděna na základě Rámcové smlouvy v rámci tzv. minitendru za cca 211 mil. Kč. V tuto chvíli Subterra a.s. intenzivně staví.

Publikováno 16.5.2014


Provozovatelem Penzionu Malešice se po Tommi Holding s.r.o. stala patrně na začátku roku 2012 Praha 10 – Majetková, a.s.

Vysoké odstupné dosavadnímu nájemci, firmě Tommi, bylo zmíněno i v článku zveřejněném v týdeníku Euro „Milionový nápad“ (13.2.2012, č. 32) a celkové náklady na přestavbu penzionu byly vyčísleny následovně:

Náklady

„Přestavovat už stojící budovu, ve které je navíc nájemce se spoustou závazků, není právě jednoduché. Sečteno a podtrženo: městská část zaplatí za všechny náklady spojené s přestavbou více než 250 milionů korun. Cena za jeden malometrážní „sociální“ byt v již stojícím a dosud fungujícím penzionu se tak vyšplhá na více než 1,6 milionu korun. Kudy vede cesta k této pozoruhodné částce? 37 milionů činí odstupné pro společnost Tommi Holding. Penzion totiž měla mít pronajatý až do konce roku 2016. Příjmy z nájemného do radniční kasy tedy klesnou o 9,5 milionu ročně, což vynásobeno pěti znamená 47,5 milionu korun. Kvůli opravám, které se společnost Tommi Holding zavázala v průběhu dalších pěti let provádět, přijde o dalších devět milionů korun. K tomu připočtěme náklady na celkovou rekonstrukci, na kterou radnice vyčlení 158,5 milionu, a dostáváme se ke konečnému číslu 252 milionů korun.“

Na zastupitelstvu dne 4. 5. 2012 se v bodě 15 pod formulací „informace o realizaci záměru vybudování nových nájemních bytů, které budou mít charakter sociálního bydlení“, skrývaly podrobnější informace o chystané přestavbě. Hlavním cílem je dle slov místostarosty Lipovského toto: „Bude se jednat o malometrážní byty o rozměrech 35 – 50 metrů čtverečních v základním standardu, které budou přidělovány ze sociálních důvodů, tzn. hlavně seniorům a mladým rodinám, mimo jiné i jako způsob řešení jednostranného zvýšení nájemného z bytu.“ (viz stenozáznam ze ZMČ 4. 5. 2012)
Lipovského tvrzení

Zatím však podle všeho neexistuje propočet provozních nákladů budovy, tudíž není zřejmé, jak vysoké „sociální“ nájemné skutečně bude. Lipovský též uvedl: „tento objekt provozovat Majetková, a.s., z čehož potažmo Majetkové, ale i  městské části, plynou příjmy a bude to znamenat vyšší výnos do rozpočtu městské části Praha 10.“

Využití budovy

V minulosti se na fóru Prahy 10 občané již na využití budovy ptali. A jaká má být programová náplň přestavěného Penzionu?

  • Nemá jít o dům s pečovatelskou službou, ale o kombinaci trvalého (byty) a krátkodobého (startovacího) bydlení (penzion). (Důvodem je patrně i to, že nová výstavba povolená městskou částí v blízkosti Penzionu tyto byty zastínila a není je možné využívat na trvalé bydlení.)
  • V přízemí se plánují obchody, v 1. patře nejspíš zůstane stávající fitness a k němu přibude klub pro matky s dětmi a jídelna, která mezi výdeji jídel poslouží jako klub seniorů.
  • V dalších patrech by mělo být cca 140 bytových jednotek, z toho cca 12 bezbariérových (na zastupitelstvu se hovořilo o 40) – startovací bydlení pro lidi po úraze míchy je konzultováno s nedalekým Centrem Paraple a Asociací českých paraplegiků.
  • Vítány jsou tipy a nápady, pro koho by mělo být bydlení určeno, či jakékoliv další připomínky: zasílejte je na nový email kpss@praha10.cz (komunitní plánování sociálních služeb). Počítá se i s několika byty na „krizové bydlení“ – ženy v domácím násilí apod.
Aritmeticky poskládáné poptávkové řízení
Na základě infožádosti byla zveřejněna též jména firem, jež se účastnily poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, a výše jejich nabídek (bez DPH):

Skloprojekt, s.r.o. – 2 000 000 Kč

PSK TUZAR, s.r.o. – 1 990 000 Kč

DIPRO, s.r.o. – 1 980 000 Kč, (dle Obch. rejstříku byl na tuto firmu již vyhlášen konkurz)

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. – 1 960 000 Kč !! Výherce řízení a zpracovatel dokumentace !!

24. 3. 2014 – ZMČ: Kdo se ptá, dozví se více než mnohý zastupitel

Ptejme se tedy o 106!

Absurdní fraška výměny pozic ve vedení naší radnice pokračovala na včerejším zastupitelstvu, které trvalo jen hodinu, ale zaznělo toho dost. Třeba i to, že členem finančního výboru je Vladislav Lipovský (ex-ODS), který je politicky odpovědný za Key Investment. A že úředníci nebudou chodit na diskuse s občany, o tom co je trápí, protože musí pracovat. Interpelovaní zastupitelé i tajemník úřadu nečekaně přímo reagovali na vystoupení občanů. Podívejte se na videozáznam z jednání, kde po rozkliknutí záložky ZOBRAZIT VÍCE naleznete podle titulků přesně to, co Vás bude zajímat.

Novým místostarostou je Ivan Vinš (ex-ODS, nyní nezávislý)

Ivan Vinš nahradil na pozici místostarosty Milana Richtera (ODS), který na ni před měsícem z osobních důvodů rezignoval. V Radě bude zodpovědný za správu majetku, včetně obchodních společností MČ, bytovou politiku, investice a školství. Zastupitelé si odhlasovali, že volba neproběhne tajně, tak jak je uvedeno v jednacím řádu, ale veřejně. Že by si v koalici  navzájem úplně nevěřili? Pokračování textu 24. 3. 2014 — ZMČ: Kdo se ptá, dozví se více než mnohý zastupitel

Vysoká škola finanční a správní

VŠFS byla založena společnostmi Czech coal a Bankovní institut (resp. Bankovní akademie a.s.), dále ji zakládala Appian Group a Synergo Group. Je spjata s řadou zvučných jmen: v letech 2004–2007 působil v její správní radě např. Jiří Paroubek, 2006–2011 Milan Richter.

O VŠFS se v médiích mluví jako o škole pro vyvolené rychlostudenty (ihned.cz), nebo „škole ODS“ (jako kancléřka na ní mj. pracuje i bývalá žena premiéra Pavla Topolánková). Sídlí na Estonské 500, krásně opravenou budovu má pronajatou od městské části Praha 10.

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že v roce 2009 VŠFS získala od radnice zakázku bez výběrového řízení. O kauze informoval též server lidovky.cz.

Některá jména studentů, která se objevila v médiích v souvislosti s podivným studiem:
Martin Langmajer (ODS) – bakalář za rok a čtvrt (novinky.cz)

Tomáš Hrdlička (ODS, 2002-2010 předseda Komise územního rozvoje Prahy 10, 2006-2010 člen Rady Prahy 10)

Bakalář za devět měsíců a magistr za rok (V prvním roce studium přerušil, v letech 2003 – 2004 a 2005 – 2006 absolvoval celoživotní vzdělávání, načež dle individuálního plánu absolvoval bakalářské studium: 3. 12. 2006 – 31. 8. 2007 a magisterské studium: 7. 1. 2008 – 5. 2. 2009. viz nasipolitici.cz)

David Vodrážka (ODS) – dokončil studium o rok dřív, než je běžné

Taťána Kuchařová, modelka spojovaná s Milanem Richterem – složila údajně první zkoušku v den, kdy se zapsala do školy

Jan Řeřicha, náměstek primátora Ústí nad Labem – bakalář za rok a půl

Miroslav Svoboda (ČSSD), předseda Finančního výboru na Praze 10 a bývalý poslanec

Aktuálně.cz doložilo, že jeho diplomová práce obsahuje celou řadu opsaných pasáží, což uznala i sama škola, ale „dle zákona prý titul odebrat nemůže“

Na VŠFS studovala i Jana Čunátová (KSČM), dlouholetá předsedkyně Kontrolního výboru na Praze 10. Obhájila práci Personální řízení ve veřejné správě, článek „Opisovat se vyplatí“ poukázal na více než 50% nepůvodního textu, text Diplomová práce předsedkyně kontrolního výboru vyjadřuje žádost o její odstoupení. Zatím však jen přibývají mediální ohlasy, např.: „Kontroluje radnici, přitom sama podváděla.“

Jak to škola vysvětlovala?

„Jednalo se o mimořádně talentované studenty. Tak zástupci Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) vysvětlovali kontrolorům z akreditační komise, proč u nich někteří studenti získali titul v nezvykle krátké době.“ (ihned.cz)

Zpráva akreditační komise z června 2010 konstatuje výrazný posun k lepšímu, „zejména v roce 2009 vysoká škola upřesnila řadu předpisů týkající se studia, transparentnosti studia a kvality závěrečných prací.“

Podpora Prahy 10

Praha 10 VŠFS podporuje též prostřednictvím studentů pocházejících z dětských domovů, jde o projekt Studentský dům: „Studenti zařazení do projektu mají z prostředků Prahy 10 hrazeno školné, náklady spojené se studiem i veškeré náklady spojené s ubytováním,“ uvedl r. 2009 starosta Lipovský. Na ZMČ 12. 12. 2011 pak starosta Richter předal prvnímu absolventovi VŠFS v rámci tohoto projektu následující předměty doprovázené těmito slovy (dle stenozáznamu):

  • pero, abyste měl čím psát a čím řádně podepisovat své budoucí smlouvy a rozhodnutí,
  • peněženka, doufám, že se vám bude hodit,
  • a samozřejmě kalendář, abyste si do něj mohl zapsat všechny schůzky, které se nyní vaším vstupem do života budou realizovat, a tento diář bude velmi brzy plný.